Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

06500

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjonen 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya Næringspark

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Sintef Molab Porsgrunn

Sintef Molab AS er en av de største industrielle laboratoriebedriftene i Norge med om lag 70 ansatte. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn, og er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Sintef Molab er et datterselskap til SINTEF og har et tungt FoU-miljø i ryggen.

Virksomheten omfatter:

  • Kjemisk analyse
  • Materialtesting
  • Miljømålinger og rådgivning

Sintef Molab betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet i Skandinavia.
 
Avdelingen i Porsgrunn arbeider primært med uorganisk analytisk kjemi for karakterisering av prøvemateriale, elementbestemmelser og metodeutvikling/spesialanalyser. De har foruten laboratorier for prøvetaking og preparative teknikker, laboratorier utstyrt med følgende analyseinstrumentering:

  • Røntgenfluorescens-spektrometri XRF
  • Røntgendiffraksjon XRD
  • Scanning elektronmikroskop med energidispersiv røntgenspektrometer SEM-EDS
  • Induktivt koblet plasma optisk emisjonspektrometri ICP-OES
  • Induktivt koblet plasma massespektrometri ICP-MS, både DRC ICP-MS og SF ICP-MS
  • Ionekromatografi, IC

Kontaktperson for avdelingen i Porsgrunn er:
Bjarne Nenseter
Avdelingsleder
Sintef Molab AS, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte
Tlf: +47 950 85 902
E-post: bjarne.nenseter@sintefmolab.no

Sintef Molab Porsgrunn
Tlf. sentralbord: +47 75 13 63 50
Besøksadresse: Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Forsendelsesadresse for prøver og pakker:
Sintef Molab as, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte, Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Les mer på Sintef Molabs hjemmeside www.sintefmolab.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler