Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

35 92 30 00

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

23 14 50 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Sintef Norlab Porsgrunn

Sintef Norlab AS er en av de største industrielle laboratoriebedriftene i Norge med om lag 70 ansatte. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn, og er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Sintef Norlab er et datterselskap til SINTEF og har et tungt FoU-miljø i ryggen.

Virksomheten omfatter:

  • Kjemisk analyse
  • Materialtesting
  • Miljømålinger og rådgivning

Sintef Norlab betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet i Skandinavia.
 
Avdelingen i Porsgrunn arbeider primært med uorganisk analytisk kjemi for karakterisering av prøvemateriale, elementbestemmelser og metodeutvikling/spesialanalyser. De har foruten laboratorier for prøvetaking og preparative teknikker, laboratorier utstyrt med følgende analyseinstrumentering:

  • Røntgenfluorescens-spektrometri XRF
  • Røntgendiffraksjon XRD
  • Scanning elektronmikroskop med energidispersiv røntgenspektrometer SEM-EDS
  • Induktivt koblet plasma optisk emisjonspektrometri ICP-OES
  • Induktivt koblet plasma massespektrometri ICP-MS, både DRC ICP-MS og SF ICP-MS
  • Ionekromatografi, IC

Kontaktperson for avdelingen i Porsgrunn er:
Bjarne Nenseter
Avdelingsleder
Sintef Norlab AS, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte
Tlf: +47 950 85 902
E-post: bjarne.nenseter@sintefmolab.no

Sintef Norlab Porsgrunn
Tlf. sentralbord: +47 75 13 63 50
Besøksadresse: Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Forsendelsesadresse for prøver og pakker:
Sintef Norlab AS, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte, Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Les mer på Sintef Norlabs hjemmeside www.sintefmolab.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler