Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Industripark kan få produksjon av digler til solceller

– Jeg tror det er gode muligheter for at Steuler Solar setter i gang produksjon av digler (støpekar) i Herøya Industripark. Om alt går på skinner, kan vi være i gang med produksjon i løpet av 2017, sier Rune Roligheten i Steuler Solar. Han er ansvarlig for teknologi- og forretningsutvikling i selskapet.

Nøkkelpersonene i Steuler med et eksemplar av en digel. Fra venstre Rune Roligheten som er ansvarlig for forretnings- og teknologiutvikling, daglig leder Jan D. Sandmo og utviklingsingeniør Halvard Sælid.

Nøkkelpersonene i Steuler med et eksemplar av en digel. Fra venstre Rune Roligheten som er ansvarlig for forretnings- og teknologiutvikling, daglig leder Jan D. Sandmo og utviklingsingeniør Halvard Sælid. Bak denne røde døren har Steuler Solar utviklet sin banebrytende teknologi, og her slipper ingen utenforstående inn.

Digler er støpekar som brukes i produksjon av silisiumblokker til solceller. Det er mange brikker som må falle på plass før Steuler Solar eventuelt setter i gang digelproduksjon i Rec 1- og REC 2-byggene. Teknologien er ennå ikke ferdig utviklet, og morselskapet i Tyskland har ikke tatt den strategiske beslutningen om hvor produksjonen skal foregå.

To vesentlige fortrinn

– Selv om mye må på plass, er jeg rimelig optimistisk i forhold til at vi kan få lagt fabrikken på Herøya, sier Roligheten.

Steuler Solar har utviklet digler som har to vesentlige fortrinn i forhold til digler som brukes i dag. Ingotene som produseres i diglene, har høyere grad av renhet enn dagens teknologi gir. Det betyr at det kan produseres solcellepanel som gir høyere effekt. Det andre fortrinnet er at Stuler Solars digler kan brukes flere ganger. Det gjør at ingotene kan framstilles til vesentlig lavere produksjonskostnader.

– Vi har utviklet storparten av teknologien i Porsgrunn, bak den røde døren i lokalene våre her i industriparken, forklarer Roligheten.

– Nå har vi tatt prosjektet så langt vi kan her hos oss. Det videre utviklingsarbeidet gjør vi sammen med de tre største solenergiselskapene i verden – det vil si i Kina som står for 80–90 prosent av solindustrien globalt.

Klare til å bygge fabrikk

Roligheten har brukt fire måneder i Kina for å komme i gang med dette utviklingsarbeidet. Responsen har vært god fra verdens ledende solindustriselskap, og Stueler Solar har signert avtaler om uttesting av teknologi sammen med kineserne.

– Om alt går som planlagt, trenger vi resten av året for å utvikle teknologien vår. Det er spennende å se om vi lykkes i å kjøre utviklingsprosjekter sammen med kinesere. Det er ikke vanlig i kinesisk industri å jobbe på denne måten. De pleier å kjøpe ferdig utviklet teknologi, forklarer Roligheten.

I tillegg til å jobbe med kunder i Kina, kjører Steuler Solar et utviklingsprosjekt sammen med Sintef og Norsun. Det er et spennende prosjekt som har fått støtte fra EUs Horizon 2020-program.

Solindustrien er i god vekst internasjonalt. Fra 2014 til -15 har markedet økt med 30 prosent, og den samme veksten forventes i år. Nå produseres det 50 GW solkraft per år på verdensbasis. Det skal fordobles fram til 2020.

– Vi er klare til å bygge en fabrikk og å gå i gang med produksjon av digler. Så fort solindustrien og kundene våre er klare, er vi klare.

Strategisk valg

– Hvor stor er sannsynligheten for at det bygges en fabrikk på Herøya?

– Mulighetene er gode, men det er langt fra sikkert, konstaterer Roligheten. – Vi har to muligheter: et rent teknologisalg til Kina eller å stå for produksjonen selv, enten i Tyskland eller her på Herøya. Dersom vi går for et teknologisalg til kineserne, legger vi i praksis teknologien vår åpen for alle, påpeker Roligheten. – Det blir et strategisk valg om vi selger teknologien, eller produserer digler selv og på den måten beskytte teknologien vår.

Multiconsult gjør et forprosjekt for Steuler, og har tegnet inn produksjonslinjene for diglene i REC 1- og REC 2-byggene. Fra venstre Halvard Sælid, Jan D. Sandmo og Rune Roligheten.

Multiconsult gjør et forprosjekt for Steuler, og har tegnet inn produksjonslinjene for diglene i REC 1- og REC 2-byggene. Fra venstre Halvard Sælid, Jan D. Sandmo og Rune Roligheten.

Dersom Steuler Solar lander på det siste valget, ligger Herøya godt an som produksjonssted. Multiconsult AS jobber nå med et forprosjekt som ser på mulighetene til å ta i bruk nedlagte Rec 1 og Rec 2 til digelproduksjon.

Klare på tegnebordet

– Vi har fabrikken klar på tegnebordet. Det gjenstår noe detaljprosjektering før vi kan sette i gang. Det kommer ikke til å ta lang tid fra vi får et «OK» til fabrikken er klar. Teknologien er – om ikke helt ferdigutviklet – så ganske klar til å tas i bruk.

En digelfabrikk kan gi et sted mellom 120 og 130 arbeidsplasser. Steuler Solar regner med å kunne ansette produksjonsmedarbeidere lokalt, men må trolig utenfor landets grenser for å finne spesialistene som trengs i fabrikken.

Teknologi vil endre bransjen

Diglene som brukes i dag, kan bare benyttes én gang og ingotene må produseres i batcher. Steuler Solars digler kan brukes flere ganger. Det betyr at det åpnes for kontinuerlig produksjon av ingoter.

– Det kan bety opp til 50 prosent lavere produksjonskostnader. Vi har et unikt produkt. Vår teknologi kommer til å endre bransjen. Jeg tror det vil være helt nødvendig for solindustrien å bruke vår løsning for å være konkurransedyktig framover. Vi har utviklet en «gamechanger», sier Roligheten.

– Nå gjenstår det å sluttføre utviklingsarbeidet og å dokumentere for bransjen de fordelene vår teknologi har. Vi føler oss sikre på at vi har utviklet framtidens teknologi. Det eneste usikre er hvor lang tid det tar før vi er i produksjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler