Industrien i Grenland er gjerne vertskap for en workshop om industrimeldingen

Uten industriens endringskultur ville mange av de norske virksomhetene ikke overlevd

Jeg vil først takke næringsministeren for invitasjonen til kickoff-møtet for arbeidet med ny Industrimelding, 14. februar 2016, og ikke minst for et inspirerende og viktig møte.

Representanter for landbasert industri og ikke minst industrien i Grenland har i lang tid bedt om, og etterlyst en ny industrimelding. Departementets initiativ møtes derfor med tilfredshet.

I Monica Mælands gjennomgang av opplegget videre ble det pekt på at departementet skal arrangere en rekke workshops for å engasjere og få frem synspunkter og innspill til industrimeldingen. Jeg oppfattet at disse møteplassene skulle fordeles rundt i Norge.

Industrien i Grenland og Herøya Industripark vil svært gjerne være vertskap for en slik workshop.

Vi ønsker å være med å drøfte utfordringer og muligheter knyttet til eksisterende og framtidig landbasert industri både her og andre steder i landet, og ikke minst utnyttelsen av industriell infrastruktur i industriparkene. Dette er viktig når man skal vurdere nye industrielle etableringer, og videreutvikling til morgendagens industri basert på våre komparative fortrinn.    

På kickoff-møtet ble mange muligheter, teknologier og nye trender presentert og belyst. Basert på vår erfaring knyttet til industri- og næringsutvikling var det enkelte elementer vi savnet. For det første er store deler av vår landbasert industri i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, bl.a. pga. vårt høye kostnadsnivå. Det er sensorteknologi, automatisering, moderne vedlikehold, kontrollsystemer, robotisering etc. Uten denne endringskulturen ville mange av de norske virksomhetene ikke overlevd.

Et annet område som i liten grad ble vektlagt og belyst på åpningen, var de nye industrielle mulighetene knyttet til våre ressurser som grønn energi, skog, mineraler, metallforekomster, CO2 som råstoff, alger m.m. Disse ressursene gir grunnlag for spennende industriell aktivitet som er framtidsrettet og bærekraftig.

Det tredje området som er viktig for en industriell utvikling i Norge og som gir oss store fordeler fremfor andre konkurrerende industriland, er de industrielle innsatsfaktorene, som fornybar energi, et robust kraftnett som nå forsterkes, samt rik tilgang på temperert og naturlig kjølevann i store mengder.

Videre er det gjennom mange år bygd opp en solid industriell infrastruktur i våre mange industriområder og industriparker langs kysten og i innlandet. Vi har solide leverandører innen vedlikehold og prosjekter, og en betydelig forskningsaktivitet som forbedrer prosessene og produktene og sørger for økt konkurransekraft. Og sist men ikke minst – vi har kompetanse og en industrikultur der folk både vil og kan delta i industriell verdiskaping.

Det er lett å glemme disse viktige elementene, men i en internasjonal konkurranse om etableringer og industriell utvikling er dette avgjørende for valget av Norge som etableringsland.

Med dette bakteppet ønsker vi at industrimeldingen skal peke på mulighetene som fins i det brede industrielle miljøet i Norge, og legge grunnlaget for noen satsingsområder der nasjonen har komparative fortrinn, kunnskap og ser langsiktige markedsmuligheter.

Industrien i Grenland ønsker å delta i dette viktige og spennende arbeidet, og er gjerne vertskap for en workshop!

31. mars 2016 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler