Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Industribedrifter er helt avhengig av infrastruktur – viktig at Herøyas industripuls ikke stopper

Det sier Audun Elvik Thorsen, som er Herøya Industriparks fagansvarlig for industriell infrastruktur. Audun og teamet hans sørger for å pumpe liv til fabrikkene og holde industripulsen i gang 24/7. 

Audun Elvik Thorsen er fagansvarlig for den industrielle infrastrukturen i Herøya Industripark, og sørger for å holde industripulsen i gang 24/7. Her under en av rørbroene som bærer rørledninger med gass, damp mm. til fabrikkene. 

Nå er de klare for å bistå Elkem Solar til å etablere seg i industriparken.

Mil etter mil

Den industrielle infrastrukturen som vertskapet i parken har ansvar for er først og fremst prosess- og kjølevannsystemet. Det består av 30 km rørledninger i bakken, pumpestasjon og selve vannet som kommer fra Norsjø.

1600 lengdemeter kai og 5 kilometer sentrale rørbroer er også del av Elvik Thorsens ansvarsområde. – Vi eier og vedlikeholder rørbroenes stål- og betongstruktur. Rørene som ligger på strukturen og mediene som fraktes i rørene eies av de ulike fabrikkene, forklarer han.

Struktur og kontroll

Thorsen trives med å ha struktur og kontroll på systemene.

– Det viktigste for å holde fabrikkene i stabil drift er å ha kontroll på kraft- og vannforsyningen, understreker han. Det siste sørger han og teamet hans for, mens Herøya Nett tar seg av kraftforsyningen.

– Vi har mange gode hjelpere, et knippe mennesker ute i felten. Herøya er komplekst og infrastrukturen er avansert, påpeker Audun Elvik Thorsen.

Forsyning av prosess- og kjølevann 

Det er betryggende for virksomhetene i industriparken og for nykommeren Elkem Solar som snart starter opp produksjon av silisiumblokker på Herøya. De har behov for mengder av elkraft og prosess- og kjølevann inn i produksjonen, og transport ut av flere tusen tonn silisiumblokker.

– Vi gleder oss til å bistå Elkem Solar, sier Thorsen entusiastisk.

Vokter industriparkens hjerte

Pumpestasjon beskriver han som Industriparkens «hjerte». 8 kubikk (8000 liter) vann pumpes inn fra Norsjø hvert sekund, og strømmer videre som kjøle- og prosessvann til fabrikkene. Til sammenlikning har Oslo kommune halve kapasiteten, 4,5 kubikk pr. sekund.

– Det er mye vann! 90 % går til Yaras gjødselproduksjon, beretter Thorsen engasjert.

Vedlikehold og oppgradering

Rørsystemene i industriparken består av rør som ligger på rørbroene, og rørledninger i bakken. Det er mye som skal vedlikeholdes.

– Vi bygger, fornyer og vedlikeholder kilometer lange transportsystemer som leverer «livsnødvendig» tilførsel av vann, gass og damp til fabrikkenes produksjonsprosesser.

Audun liker å være ute og se at ting er på stell. – Vi må jo passe på at Herøyas industripuls aldri stopper, sier han. 

Audun forteller om prosjekter og hektiske hverdager med kontinuerlig oppgraderinger og vedlikehold.

– Vi har et vedlikeholdsprogram for prosessvann der vi årlig skifter ut 300-400 meter rørledning av totalt 30 km rørledning. For rørbroene er vi inne i 5. og siste år av et program der vi skifter ut rørbrobjelker, forteller Elvik Thorsen.

Pumpestasjonen er også under oppgradering, og løpende vedlikehold av kaiene beløper seg også til noen millioner årlig.

Delingsøkonomi

– Infrastrukturen på Herøya er tilrettelagt slik at flere kan bruke den, og bedriftene kan utnytte hverandres ressurser. For eksempel leverer Yara damp og trykkluft til virksomheter i parken og har energisamarbeid med Eramet. Det gir fordeler og deling av kostnader i et lønnsomt fellesskap, forklarer Thorsen.

Han peker spesielt på tilgang til 1600 lengdemeter kaier som en viktig del av Herøyas unike infrastruktur for transport av råvare inn og produkter ut i verden.

En av de største brukerne er Yara som har valgt Herøya på grunn av nærhet til vital infrastruktur, slik som kaisystemer.

Tar industripulsen

– Kan industriparken sammenlignes med kroppen?

– Ja visst. Infrastruktur er selve pulsen, og vi har ansvar for at både «hjerte» og «blodomløp» fungerer, påpeker Thorsen. Systemene overvåkes for øvrig døgnet rundt fra Herøya Netts driftssentral.  

– Jeg liker å være ute og se at ting er på stell. Det er drømmejobben for meg. Her har jeg funnet en fin balanse på 60/40 kontortid og utetid. Vi må jo passe på at Herøyas industripuls aldri stopper, sier Thorsen med et stort smil.

Om Audun Elvik Thorsen:

  • Fra Porsgrunn
  • Ingeniør bygg- og anlegg
  • Jobber i Herøya drift, ansvar for Infrastruktur- og utilities
  • Tidligere, prosjektleder i Bilfinger og Strukturas.
  • Bor på solkysten, Langesund
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler