Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Grenlandsindustrien ønsker å bidra i regjeringens stortingsmelding om industri

– Næringsminister Monica Mæland har invitert til samarbeid om industrimeldingen som skal legges fram for Stortinget i løpet av året. Vi tar henne på ordet, og inviterer oss inn i arbeidet, sier Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS.

– Industrien i Telemark og Grenland har erfaringer som næringsministeren bør nyttiggjøre seg i arbeidet med industrimeldingen, mener Thor Oscar Bolstad

– Industrien i Telemark og Grenland har erfaringer som næringsministeren bør nyttiggjøre seg i arbeidet med industrimeldingen, mener Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs).  

Industrien i Telemark og Grenland har mer enn 100 års historie. Fylket har store eksportbedrifter og leverandørindustri i verdensklasse, som har vært i kontinuerlig endring og omstilling i mange tiår. 

– Industrien i Telemark har videreutviklet teknologiene sine, implementert nye teknologier med lavere utslipp, automatisert, effektivisert og endret arbeidsprosesser. Vi mener at de som jobber med industrimeldingen må nyttiggjøre seg erfaringene våre, og derfor har vi skrevet et åpent brev til næringsministeren der vi ber om å få bidra, understreker Bolstad. 

Trenger nye store bedrifter

I brevet til Mæland påpeker Bolstad at vi trenger nye store bedrifter i tillegg til eksisterende industri, men hvordan får vi disse til å etablere seg i Norge, i Telemark og Grenland?

– Aller først må de kjenne til oss og ha kunnskap om hva vi kan tilby, hva som er våre unike egenskaper. I arbeidet med å "selge Norge" må Invest in Norway bli en viktig medspiller, slik de tilsvarende Invest-in-selskapene er i nabolandene våre. De må få flere ressurser slik at de kan jobbe internasjonalt blant investorer og næringsliv, med mål om å trekke bedrifter og kapital til Norge, sier Bolstad.

Statsgaranti for industrien

Industrien har også stort behov for en finansieringsordning for store nyetableringer og utvidelser. GIEK (Garantiinstituttet for industrietableringer) har flere finansieringsordninger som kan hjelpe norske selskaper som leverer industrietableringer i utlandet, men har ingen ordninger for å bygge industri i Norge.

– En slik finansieringsordning vil kunne sikre langsiktig verdiskaping i fastlands-Norge, fastslår Bolstad. 

Direktør Magnar Bakke i Ineos/Noretyl har i mange sammenhenger løftet fram kravet om en statsgaranti for industrien

Direktør Magnar Bakke i Ineos/Noretyl har i mange sammenhenger løftet fram kravet om en statsgaranti for industrien, slik de har i mange land i Europa (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Statsgaranti for industrien har etterhvert fått en del oppmerksomhet, bl.a. som følge av at Ineos-leder Magnar Bakke har fremmet saken i ulike sammenhenger.

Før helgen gikk også seks politiske partier i Telemark ut med et opprop til næringsministeren der de krever statsgarantier for industrien.  

Gründerbedrifter må vokse

I tillegg til å arbeide for flere industrietableringer i fylket må vi også støtte og hjelpe fram små gründerbedrifter til at de kan vokse seg større, skriver Bolstad i brevet til næringsministeren.

– I dag er det etablert flere gode virkemidler for virksomheter i tidlig fase, bla. pre-såkornfondet som regjeringen foreslår økte bevilgninger til. Et annet godt verktøy er de SIVA-støttede inkubatorene som er "rugekasser" for idéhavere som trenger hjelp til å komme videre. Telemarks industri-inkubator Proventia har nå 13 gründerbedrifter til inkubasjon – det lover godt, understreker Thor Oscar Bolstad. 

Verktøy for å redusere risiko

Pilotarena Herøya er også et viktig verktøy for å redusere risiko for gründere og bedrifter på veien fra idé til kommersiell drift, ved at de kan teste ut teknologier og ideer i pilot- og demoanlegg, skriver Bolstad i brevet til Mæland.

– Sammen med Notodden og Kongsberg skal Pilotarena Herøya utvikle en driftsmodell for pilotering, som vil være nyttig input til «Norsk Katapult» før programmet rulles ut nasjonalt. Vårt mål er at Pilotarena Herøya skal bli en nasjonal arena for uttesting av ideer og teknologier, understreker han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler