Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Unik nysatsing på industrisamarbeid i Telemark

– Vi tar et viktig veivalg for å møte tøffe konjunkturer, sa styreleder Trygve Rinde i Telemark Offshore, som sammen med ICG (IndustriClusteret Grenland) og STIG (Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland) satser samlet for å skape en framtidsrettet utvikling av regionen. 

Representanter for industrinettverket

Representanter for industrinettverket; fra venstre Thor Oscar Bolstad, ICG, Elna Strømme, STIG, Trygve Rinde, TO, Irene Siljan Vestby, nytilsatt koordinator og Magnar Bakke, ICG,

Industriledere fra de tre industrinettverkene og nytilsatt daglig leder og koordinator av nysatsingen, Irene Siljan Vestby, møtte pressen på Herøya Industripark.

– Dette er veldig stort, selv i nasjonal målestokk, sa Rinde på vegne av samarbeidspartene i det nye industrisamarbeidet.

De tre nettverksorganisasjonene representerer om lag 110 bedrifter med en samlet omsetning på over 30 milliarder og nærmere 10.000 arbeidsplasser.

Viktig for hele Telemark

Fylkesrådmann Evy-Annie Evensen uttaler i en pressemelding at satsingen er viktig for å skape arbeidsplasser i Telemark og vekst i næringen.

– Vi skal jobbe for å beholde kompetanse og arbeidsplasser i Telemark, og vi skal legge grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser, sa Rinde

Skape nye leveranser, raskere

Nysatsingen skjer i en tid med tøffere konjunkturer, en oljebransje i krise, og med tusenvis av tapte arbeidsplasser.

– Det er mange spådommer på hvordan oljeprisen vil utvikle seg, men jeg tror ikke at vi skal vente  at dette er noe som går over. Vi trenger å utvikle nye forretningsmodeller og nye leveransemodeller, uttalte Rinde. Det ønsker vi å gjøre ved å få vår unike industrielle kompetanse og våre ressurser til å virke sammen.

Rinde trakk fram stikkord som økt kompetanse, sterkere og mer kostnadseffektive leverandørklynger, ny teknologi og innovasjon som viktige prioriteringer i det nye samarbeidet.

Kvalifisere for tøffere konkurranse

Ifølge nettverkslederne skal samarbeidet gi fordeler for store og små bedrifter gjennom å bygge allianser. På denne måten skal de kvalifisere seg i en stadig tøffere konkurranse.

– Vi opplever i dag at store industrielle kunder reduserer antall leverandører. De ønsker færre kontaktpunkter og foretrekker én stor leverandør fremfor mange små. Leverandører som kan levere hele systemer og gjerne standardiserte løsninger, etterspørres, forteller Elna Strømme fra STIG nettverket.

Lære av reiselivet

For samarbeidsnettverkets nye daglige leder og koordinator, Irene Siljan Vestby, er dette en kjent problemstilling fra reiselivsnæring og hennes rolle som daglig leder i Visit Telemark. 

Irene Siljan Vestby går fra reiseliv til industri.

Irene Siljan Vestby går fra reiselivssamarbeid til industrisamarbeid.

– Logikken er den samme i reiselivet, hvor nettverk og samarbeid mellom store og små reiselivsaktører er avgjørende for konkurransekraft og innovasjon, og for å kunne levere bærekraftig framover, sier Irene Siljan Vestby.

– Vi i industrien har mye å lære av Irenes erfaring fra arbeid med utvikling og markedsføring av reiselivet i Telemark, avsluttet Rinde. Forvent mer av oss, oppfordret han.

Kort om nettverkene:

Telemark Offshore

http://telemarkoffshore.no
Telemark Offshore (TO) er en non-profit organisasjon med 75 medlemsbedrifter som er etablert i samarbeid med offentlige myndigheter og industribedrifter innenfor olje- og gass sektoren. TO samarbeider nært med Innovasjon Norge, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og andre relevante teknologiske miljøer og nettverk. TO jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Å forbedre deltagerbedriftenes evne til å konkurrere i et internasjonalt marked er et mål. TO skal bidra til å skape utvikling og bygge rett kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ”win-win” for deltagerne i nettverket. 

IndustriClusteret Grenland (ICG)

http://www.icg.no
IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Bamble, Eramet, Herøya Industripark, INOVYN, Norcem, Noretyl og Yara. Bedriftene har en struktur og en nærhet som gjør at de ser nytten av nettverk og samarbeid for å oppnå forbedringer. Hensikten med samarbeidet er å utnytte felles ressurser. Effektene kan være for eksempel kostnadseffekter, nyetableringer og markedseffekter

Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland (STIG)

STiG er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Grenland. Idégrunnlaget til organisasjonen er å bidra til bedriftenes verdiskaping og innovasjonskraft gjennom økt samarbeid og bred medvirkning.

STiG skal bidra til:

  • Læring og erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene
  • Dialog og utvikling av tillit mellom bedriftene og menneskene i nettverket
  • Å initiere fellesprosjekter
  • Å styrke kontakten med virkemiddelapparatet, myndighetene og eksterne fagmiljøer -  Å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler