Ja, Norge trenger industri og en ordning for å finansiere investeringene

En finansieringsordning for store industrietableringer vil sikre langsiktig verdiskaping i fastlands-Norge

Prosessindustrien er en kunnskapsindustri som har omlag 1500 ansatte bare i Grenland. I følge samfunnsøkonomene skaper hver industriarbeidsplass 4-6 andre jobber i Norge.

Fra tid til annen har vi i INEOS besøk av gjester fra hovedstaden på fabrikkene våre. Sluttkommentarene går alltid i samme retning ”…kjekt å se at vi har industri igjen i Norge” og ”jeg visste ikke at det fantes…”. Kanskje har det sammenheng med at det nesten ikke finnes store industribedrifter igjen i Osloområdet, og at politikere, byråkrater og andre som bor der derfor ikke ser noen store industribedrifter til daglig. 

At folk flest ikke er klar over eller bryr seg om hva som er med på å skape velstanden vår er litt trist. Men det er mye verre at mange politikere og byråkrater, som skal legge til rette for verdiskaping, har samme holdning og handlemåte.

INEOS kjøpte i 2007/08 virksomhetene til Borealis og Hydro i Grenland. Siden da har vi sammen med våre eiere og alle våre ansatte forsøkt å utvikle bedriftene til langsiktig bærekraftige virksomheter. Vi mener vi har lykkes, noe som bekreftes når eierne ber oss om å vurdere utvidelser.

Norge har flere gode ordninger for etablering av små gründerbedrifter og tilskudd for energisparing, men ordningene når det gjelder etablering av større industri er ikke på linje med andre land. Vi har forsøkt å få både den sittende og den forrige regjeringen på banen for å lage ordninger som sikrer like vilkår for etablering av storindustri, som i de landene vi konkurrerer med. Så langt ser det ut til at regjeringen befinner seg på egen banehalvdel.

Det er derfor positivt at Norsk Industri nå mener det er rom i EU-regelverket for å gi statsgaranti for lån til industrien. Et advokatfirma Norsk industri har engasjert viser at det er muligheter for det, og departementet må dermed vurdere saken på nytt. 

INEOS jobber for å etablere ny industrivirksomhet i Grenland, og vi har vært i kontakt mange interessenter de siste årene. Dessverre strander det ofte på finansiering. En ordning for å finansiere store industrietableringer vil derfor være et meget godt virkemiddel for å sikre langsiktig verdiskaping og sysselsetting i fastlands-Norge.

Når en ser på utviklingen i oljeindustrien, synes det som om det haster mer enn noen gang. GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) har flere finansieringsordninger som kan hjelpe norske selskaper som leverer til industrietableringer i utlandet, men har ingen ordninger for å bygge industri i Norge.

Erna Solberg sa det så bra da hun siterte en Elvis’ sang på et FN-møte i september: ”a little less conversation, a little more action please”.

12. januar 2016

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler