Flere piler peker oppover – og vi har god fart inn i 2016!

Det er hyggelig å konstatere at pilene peker oppover for industrien vår

På tampen av 2015 er det hyggelig å konstatere at pilene peker oppover for industrien vår, og vi har god fart inn i 2016. Dette bekreftes på flere hold; fra Innovasjon Norge Telemark som ser oppsving for industrien i fylket vårt, og i DNBs forventningsbarometer der fylkets bedriftsledere regner med bedret lønnsomhet neste år. 

Den norske krona har mistet en betydelig del av verdien sammenlignet med dollar, euro og mange andre valutaer, og dette tjener den norske eksportindustrien godt på. I vår hjemlige industripark eksporteres over 80 % av alt som produseres, og bedriften Yara eksporterer over 90 % av gjødselproduksjonen. Den samme bedriften bruker nå nærmere 2,3 milliarder kroner for å utvide produksjonen på Herøya, og dette prosjektet gir arbeid til mange leverandører, også lokale.  

Nye virksomheter banker også på dørene og vil etablere seg på Herøya. Elkem Solar vurderer produksjon av silisiumblokker i REC-byggene 3 og 4, og Kongsberg Cable Systems ønsker å bygge en ny fabrikk for produksjon av spesialkabler. Dette er gledelig, og vil gi et verdifullt tilskudd til det mangfoldet av bedrifter som er på Herøya i dag.

Vi som vertskap i parken har også spennende planer for å videreutvikle industriparken, spesielt innenfor forskning og innovasjon. Vi jobber for å trekke uavhengige forskningsinstitusjoner til Forskningsparken, som kan bistå gründere og bedrifter i deres utvikling – fra idé, via pilotering, til kommersiell drift. Vi ser at det ikke er mange modne teknologier som banker på hos oss, og må derfor ha større oppmerksomhet på gründere, FoU og tidligfaseprosjekter. 

Salg av industriparken som ble kunngjort rett før jul kan også gi positive bidrag til videreutvikling av parken. De nye eierne, Oslo Pensjonsjonsforsikring, er klare på at de har et langsiktig perspektiv for sitt eierskap, og de vil støtte lønnsomme utviklingsprosjekter. 

En annen positiv sak som gir oss tro på framtiden, er den ferske Omdømmeundersøkelsen for Telemark. Her kommer det fram at viktige målgrupper som næringslivsledere og investorer har god kjennskap og kunnskap om Grenland og Herøya Industripark, og flere av dem svarer at de sannsynligvis vil etablere bedrift eller investere i Grenland i løpet av de nærmeste 4-5 årene. Så må nok næringsaktørene i fylket vårt jobbe målrettet for å gjøre hele fylket kjent i viktige målgrupper, slik at investerings- og etableringslysten også retter seg mot andre regioner i fylket – ikke bare Grenland. 

30. desember 2015 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler