Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

De siste ut fra sykehuset i dag – "glad ingen ble alvorlige skadet"

De to siste av de 13 som ble sendt til Sykehuset Telemark onsdag etter påvirkning av nitrosegass, blir skrevet ut i løpet av dagen. Gunnar Bråthen, leder for Bilfinger på Herøya, er svært glad for at ingen ble alvorlig skadet under gasslekkasjen onsdag. 

Fabrikksjef i Yara Porsgrunn, Per Knudsen (t.v.) med politiet på skadestedet onsdag ettermiddag

Fabrikksjef i Yara Porsgrunn, Per Knudsen (t.v.) med politiet på skadestedet onsdag ettermiddag. (Foto: Ørnulf Holen, Telemarksavisa)

Nitrosegassen oppsto da det lekket ut salpetersyre fra en syrepumpe i tilknytning til Yara Porsgrunns syretanker ved kaianlegget på Herøya. Syre som traff svart stål reagerte til nitrosegass som spredte seg.   

Siste utskrevet i løpet av dagen

I alt 20 personer ble sendt til helsesjekk ved Bedriftshelsen ved Herøya Industripark, og av disse ble 13 sendt videre til Sykehuset Telemark, som iverksatte sine beredskapsrutiner. Kommunikasjonsansvarlig Lars Kittilsen ved Sykehuset Telemark opplyser at 10 ble skrevet ut torsdag formiddag, én torsdag ettermiddag, og de to siste blir skrevet ut i løpet av dagen. 

– De to har noe hodepine, slik at de blir sykemeldt for en kort stund. Skulle symptomene forverre seg kan de kontakte oss igjen, understreker Kittilsen.

14 fra Bilfinger

– 14 av Bilfingers ansatte, inkludert fire fra Bilfinger Industrial Manning, ble eksponert da de jobbet ute i området og på basen til bygningsavdelingen. Blant disse er det også tre lærlinger, forklarer Gunnar Bråthen. Av de 14 ble 11 sendt videre til sykehuset, samtlige er skrevet ut, og de aller fleste er tilbake på jobb. 

Bilfingerleder Gunnar Bråthen

Bilfingerleder Gunnar Bråthen er utrolig glad for at ingen ble alvorlig skadet under gasslekkasjen onsdag. 

– Vi er utrolig glad for at alle som ble eksponert og fraktet til sykehuset er utskrevet, og at ingen fikk alvorlige skader, understreker Bråthen. 

Undersøkelseskommisjon nedsatt

Yara nedsatte i går en undersøkelseskommisjon som ledes av Yara Upstream Management. Kommisjonen har fem medlemmer, og de startet arbeidet umiddelbart.

– De skal gå grundig gjennom hendelsen, beskrive hva som skjedde, utrede årsaksforhold og ikke minst se på hvordan man kan forhindre liknende hendelser i framtiden, forklarer HMS-sjef i Yara Porsgrunn, Knut Rutlin. Målet er at undersøkelseskommisjonen har ferdig sin rapport i løpet av januar. 

I samråd med Yaras lokale driftsledelse har kommisjonen anbefalt noen strakstiltak i forbindelse med håndtering av syrepumper, som iverksettes nå. 

Gjennomgår beredskapssituasjonen

Det er også igangsatt arbeid med en rapport om håndtering av hendelsen, fra lekkasjen ble oppdaget, til fabrikkalarmen ble opphevet. Det er HMS-sjef Tone Rabe i Herøya Industripark AS som har ansvaret for dette arbeidet.

– Det dreier seg først og fremst om å beskrive og evaluere det som ble gjort, utrykningen og arbeidet på skadestedet, samt redningsstabens arbeid i kommandosentralen. Adferden til ansatte i industriparken i forbindelse med en fabrikkalarm, vil også bli gjennomgått, sier Tone Rabe. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler