Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Én av 10 næringslivs-ledere vurderer etablering i Telemark – Grenland peker seg ut

10 prosent av et utvalg næringslivsledere fra hele landet vurderer å etablere virksomhet i Telemark. Enda flere investorer, drøyt to av 10, svarer det samme når de blir spurt om sannsynligheten for å investere penger i Telemark de nærmeste 4-5 årene. Grenland er den mest aktuelle regionen. 

– 10 og 20 prosent er jo ikke så høye tall, men vi må huske på at respondentene våre utgjør en liten del av hele populasjonen, så hvis vi aggregerer opp blir jo antallet mye høyere, forklarer direktør Erik Dalen i Ipsos, som har vært ansvarlig for omdømmeundersøkelsen.

Felles innsats

Sist uke fikk representanter for fylkeskommunen, næringsregionene og næringsliv innsikt i resultatene fra den omfattede undersøkelsen for å måle kunnskap og holdninger til Telemark. IPSOS har gjennomført intervjuer med næringslivsledere (397), investorer (50), opinionsledere (51) og befolkning i Norge og Telemark (707) i alderen 20-45 år i løpet av oktober.

Det er stilt spørsmål om Telemark som helhet og om de ulike regionene; Grenland, Midt-Telemark, Øst-Telemark og Vest-Telemark.

– Resultaten skal gi oss innsikt og en felles virkelighetsforståelse. De kan bidra til å samle ressursene og utvikle felles strategier og tiltak for å tiltrekke oss flere bedrifter og investorer, sier Åse Himle, Marked og kommunikasjon, Herøya Industripark, som sammen med Vekst i Grenland var initiativtaker til undersøkelsen.

Kjennskap er avgjørende

Målet for undersøkelsen er å vite mer om hva næringsliv og investorer egentlig tenker om mulighetene for å etablere seg og investere i Telemark.

– Kjennskap til og kunnskap om en region er grunnleggende for om investorer og bedrifter i det hele tatt er villige til å vurdere å investere eller å etablere seg, understreker Dalen.

Hvor god eller dårlig kjennskap har du selv til Telemark? er et av spørsmålene til respondentene

Hvor god eller dårlig kjennskap har du selv til Telemark? er et av spørsmålene til respondentene. Målet må være øke kjennskapen til fylket i viktige målgrupper. 

Grenland peker seg ut

Grenland er den regionen som flest får assosiasjoner til når Telemark nevnes. Og Grenland peker seg ut som den regionen som i sterkest grad forbindes med industri og næringsliv. Herøya Industripark og store industriselskaper er godt kjent.

– Vi er fornøyd med resultatet for Grenland og Herøya Industripark. Kunnskapen om Grenland i viktige målgrupper er ganske høy, og Herøya Industripark/Hydro er den bedriften som flest kjenner til, understreker Åse Himle. 

– For Grenland er dette positivt, og byene Skien og Porsgrunn nærmer seg første divisjon på kjennskap, konstaterer Erik Dalen. – Det er et godt utgangspunkt.

Telemark er uoppdaget

Kunnskap og kjennskap om muligheter for næringsliv og investorer i Telemark som helhet og de andre regionene Øst-, Vest- og Midt-Telemark er mindre.

– Vi kan si at det er mindre kjennskap i forhold til kjente merkevarer, men i forhold til andre regioner i landet er resultatet ikke så verst. Det er ingen katastrofe, men heller ikke imponerende, kommenterer Dalen.

Natur og kultur

Over 70 prosent av befolkningsutvalget svarer at de forbinder Telemark med kultur, natur og historie.

– Det er positivt for reiselivsnæringen, som har hatt kraftig omsetningsvekst de siste par årene, og har gode potensialer for vekst framover, uttaler Mona Birgitte Rasmussen fra Telemark fylkeskommune.

Samtidig scorer fylket lavt på inntrykk om at det er god vekst i Telemark og tilgang på arbeidsplasser.

Sprikende oppfatninger

– Vi ser at kunnskapen om Telemark er svært sprikende. Sammenheng mellom kunnskap om noe og inntrykk av noe er sterk, og det slår negativt ut for Telemark som helhet, sier Dalen. – Første steg bør være å øke kunnskapen om hva som fins av muligheter for næringsliv og investorer.

Resultater fra undersøkelsen peker konkret på at det er lav kunnskap om og dårlig inntrykk av infrastruktur (vei, bane, havner og kommunikasjoner) samt offentlige myndigheters tilretteleggerapparat.

– Målet må være å tette igjen gapet, er Dalens klare vurdering.

FAKTA

Gjennomføring og målgrupper:

Undersøkelsen er gjennomført i følgende fire målgrupper i oktober.

1. Opinionsledere i Norge. (Politikere, forvaltning, utdanning FoU, media.)

2. Næringslivsledere i Norge. (Miljø og fornybar energi, næringsmidler, transport og logistikk, bank og finans, bioøkonomi/helse, bioteknologi, datalagring/IKT og Forskning.)

3. Investorer i Norge, daglige ledere /stedfortredere i foretak som jobber med investering av egne og andres midler.

4. Landsrepresentativt befolkningsutvalg i alderen 20-45 år, og et ekstrautvalg i Telemark spesielt. Web-intervju, 707 intervjuer der 91 er gjennomført med folk som bor i Telemark.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler