Har vi ambisjon, mot og vilje til å utvikle industrinasjonen?

Det er lov å håpe!

Dette vil kreve politisk mot, noe vi vel ikke har sett for mye av de senere årene.

Lav oljepris har mange effekter, negative og «positive». Negative fordi hele oljesektoren går inn i en fase med mindre investeringer og reduksjon av bemanning. Men for deler av den konkurranseutsatte landbaserte industrien gir lav oljepris billigere råstoff og økt konkurransekraft.

I tillegg opplever vi i landbasert industri at myndighetene trekker oss fram i lyset og gir oss en mer betydningsfull rolle enn før oljeprisfallet. Tydeligst så vi dette før valget i høst. Partier og partiledere, statsråder, statsminister og andre markerte at de nå skulle legge forholdene godt til rette for industrien, altså den landbasert, tradisjonelle industrien.

For oss som til daglig arbeider med tilrettelegging for landbasert industri er dette gode nyheter. Nå har vel enkelte av oss lenge hevdet at myndighetene i for liten grad har vært opptatt av å lytte til denne viktige næringen, som har drevet produksjon av rå- og ferdigvarer i over 100 her i landet. At oljen etter hvert vil spille en mindre rolle og at løsningen ikke er å sende vår fornybare kraft i kabler til utlandet, har vel også stått høyt på agendaen når vi har fortalt hva vi mener om framtidens industri-Norge.

Dersom landbasert industri skal spille en vesentlig rolle for verdiskaping og sysselsetting framover, må eksisterende virksomheter fortsette å utvikle seg positivt – øke konkurransekraften og bærekraften. Men like viktig blir det å utvikle ny industri som kan konkurrere internasjonalt, med viktige produkter og materialer som er produsert på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Skal vi få til dette må vi ha mye større trykk på etablerings-rettet FoU og bedre tilgang på kapital. Vi må ha klare strategier regionalt, fylkesvis og nasjonalt, og en politisk vilje til å ta regi, initiativ og ikke bare forvalte det bestående. Dette vil kreve politisk mot, noe vi vel ikke har sett for mye av de senere årene, verken nasjonalt eller regionalt. Våre folkevalgte har ikke engang hatt mot eller ork til å utarbeide en industrimelding som skal legge premissene for hvordan vi tar industrinasjonen videre.

Å legge til rette for å utvikle en moderne industrinasjon krever et krafttak; en klar ambisjon, innsats, vilje og ikke minst mot. Det er lov å håpe. 

17. november 2015 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler