Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Positiv utvikling i industrien – flere unge har fått læreplasser

– Vi er positivt overrasket! Industribedriftene i Grenland og Telemark har tatt inn flere lærlinger enn forventet, sier Jarle Brekka Johnsen i Industrilærling, og Thove Marie Johansen i Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK). 

Bilfinger er en av Grenlandsbedriftene som tar inn flest lærlinger. Her er tre av dem; fra venstre Henriette A. Sandvik, Arber Gashi og Thorleif Haugland

Bilfinger er en av Grenlandsbedriftene som tar inn flest lærlinger. Her er tre av dem; fra venstre Henriette A. Sandvik, Arber Gashi og Thorleif Haugland i Plast- og isolasjonsverkstedet til Bilfinger på Herøya. (Foto: Tone Brekke)

I Telemark har om lag 150 teknologi- og industrilærlinger (TIP) så langt fått læreplass. Nær halvparten har startet læretiden i en industribedrift på Herøya i Porsgrunn.

Grenlands store bedrifter som Bilfinger, Ineos, Inovyn, Eramet og Yara topper inntaksstatistikken, fra åtte til 25 lærlinger. Sju har gått rett fra ungdomsskole og fått 4-årig læreplass gjennom Teknisk Almennfag – TAF og Talent for fagarbeidere (video), hos henholdsvis Bilfinger, Eramet og Addcon.

Les også: Framtidens industrifagfolk utdannes i fabrikkene på Herøya.

Og:Bilfinger produserer fagarbeidere og ansetter så det suser.

Tikker inn læreplasser

For Telemark opplever opplæringsrådgiverne i Industrilærling og OTEK (Opplæringskontoret for teknologiske fag) en stabil og positiv utvikling i antall læreplasser i regionen.

– Vi har til og med har greid å øke antallet, sier Jarle Brekka Johnsen i Industrilærling. – Bedriftene våre meldte inn et behov på 85, men nå er vi oppe i 93 læreplasser, og det kan enda komme til noen flere.

OTEK har tikket inn 41 læreplasser så langt. – Vi synes vi hadde et ambisiøst mål med 40. Det så ganske mørkt ut i vinter, men det løsnet utover våren, forteller Thove Marie Johansen.

Thove Marie Johansen i Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK)

– Det så mørkt ut i vinter, men nå har det lysnet, forteller Thove Marie Johansen i Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK). 

Hun husker godt kriseåret 2010 med bare 22 læreplasser, og nå sist vinter da noen store bedrifter eksponert mot offshore gikk kraftig ned på inntak av lærlinger.

– Heldigvis ser vi at industri- og teknologibedriftene i Telemark og Grenland har vært gode til å ha flere ben å stå på, kommenterer Johansen.

Trenger flere

NHO sjefen i Telemark, Nikolai Boye, skrev i sitt innlegg i Varden i sommer, at vi trenger flere lærebedrifter. – Et fylke som Telemark som bygger på industri, vil ha behov for topp industriell kompetanse, også innenfor nye fag, sier Boye. Han viser til at 60% av medlemsbedriftene i NHO trenger nye medarbeidere de neste fem årene.

Myndighetene anslår at Norge kommer til å mangle 90.000 fagarbeidere i 2035.

Hva skal til for at bedriftene oppretter flere læreplasser?

– Fordobling av læretilskudd, kommer det kjapt fra OTEKs Thove Marie Johansen. Det er i tråd med NHO og LOs initiativ for å øke støtteordninger til lærebedrifter.

– Tilskudd til lærebedrift bør tilsvare det det koster, sier Nikolai Boye. – Det er et stort ansvar å gjøre den oppgaven, og tidkrevende. Vi snakker om mange små bedrifter og enkeltmannsforetak som har potensialer for å ta inn lærlinger. Men da må det belønnes på en bedre måte. 

– Tilskuddet til lærebedrifter må tilsvare det det faktisk koster bedriften, understreker NHO-direktør Nikolai Boye.

– Tilskuddet til lærebedrifter må tilsvare det det faktisk koster bedriften, understreker NHO-direktør Nikolai Boye. 

I tillegg jobber NHO og LO for enklere godkjenningsprosedyrer og at lærlingeklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen.

Les også: Et krafttak for fagopplæring.

Tror på flere læreplasser

Terje Haukedal, rådgiver innenfor fagopplæring for TIP-fagene i Telemark Fylkeskommune, tror bestemt at det er potensiale for flere læreplasser i Telemark- og Grenlandsindustrien.

– Vi vet at det finnes bedrifter som ikke har tatt inn lærlinger tidligere, og bedrifter som "sitter på gjerdet" og venter. Vi tror det bør være mulig å øke antallet med mellom 10-20 prosent, sier Haukedal.

Drahjelpen er god fra NHO og LO som gått sammen og fått ordførere i hele landet til å forplikte seg til at de vil jobbe for flere læreplasser.

Etterspør nye fag

Rådgivere fra fylkets 16 opplæringskontor innenfor mange forskjellige fagfelt samarbeider tett med bedriftene for å øke antall læreplasser, og ikke minst for å forstå kompetansebehovet framover.

– Vi ser at tradisjonelle fagfelt endres og at bedriftene etterspør nye typer fagfelt. Nå er logistikkfaget på vei inn for fullt, og innenfor tradisjonelle mekaniske fag er det en dreining mot produksjonsteknikk og industrimontør, forteller rådgiverne fra Industrilærling og OTEK.

Studietilbud for framtidens behov

Terje Haukedal i Telemark fylkeskommune

– For øyeblikket er det ikke samsvar mellom antall elever på TIP-fag og industriens behov, sier Terje Haukedal i Telemark fylkeskommune. (Foto: PD)

Terje Haukedal i fylkeskommunen bekrefter at akkurat nå er gapet mellom antall elever som velger tradisjonelle TIP-fag, og industriens behov innenfor nye fagfelt, for stort. 

– 285 elever startet en TIP -tdanning innenfor tradisjonelle fag på VG1 nå i høst, mens det bare er om lag 150 så langt i år som har funnet læreplass. Vi ser at det er behov for å redusere antall studieplasser innenfor de tradisjonelle TIP-fagene framover, sier Haukedal.

Det er ikke bare i Telemark og Grenland endringene skjer. Omstillingen er nasjonal, og på Industriens yrkesfagkonferanse 13-14. oktober i Ulsteinvik, presenterer nettopp SINTEF resultatene fra en undersøkelse om fremtidens kompetansebehov

Les også: 400 flere har fått læreplass. På landsbasis har 9000 så lang fått godkjent lærekontrakt av totalt 24 500 søkere, viser Utdanningsdirektoratets tall fra 1. september

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler