Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yaras nye salpetersyrefabrikk: På hvor liten plass kan en stor fabrikk bygges?

Det er utfordringen spanske Técnicas Reunidas (TR) har fått, når de bygger Yaras nye salpetersyrefabrikk i Herøya Industripark. – Vi skal bygge på et lite område, med mange forskjellige kontraktører og med stramme tidsfrister. Det er spesielt utfordrende, sier TRs HMS-koordinator, Maria del Mar Folgar Vallejo.

På ett mål tomt skal den nye salpetersyrefabrikken bygges. Reuniddas team.

På ett mål tomt skal den nye salpetersyrefabrikken bygges. Fra høyre Jose Fito, byggteknisk, Manuel Solorzano, planlegger, Maria del Mar Folgar Vallejo, Helse Miljø og Sikkerhetskoordinator, Jesús Maria González, økonomi og prosjektadministrasjon og Loreto Esteban, kvalitetsansvarlig.

Den nye fabrikken skal bygges på tuftene av den gamle syrefabrikken, en liten tomt inneklemt mellom fabrikkvegger og rørgater i Herøya Industripark. Likevel er nybygget den mest omfattende delen av Yara Bamboos milliardprosjekt for å utvide gjødselproduksjon.

TRs prosjektteam er i full gang med grunnarbeidene der den nye fabrikken skal monteres og kjøres i gang i begynnelsen av 2017. Hele 330.000 tonn salpetersyre årlig skal produseres her.

Stor fabrikk på bare ett mål tomt

Jose-Fito har byggteknisk ansvar.

Jose-Fito har byggteknisk ansvar.

– Det er en stor fabrikk som skal bygges på en liten tomt. Den får plass innenfor ett mål tomt, og blir heller ikke særlig høy (ca 60 m), forteller Jose Fito, ansvarlig for det byggtekniske hos TR. – Vi er nå i startgropa på grunnarbeider. Graver ut groper for fundamentering og legger til rette for røropplegg og kabel, for deretter å legge betong i løpet av november. 

Utfordrende

Koordinering av aktivitetene i prosjektet er utfordrende. – Mye skjer på samme tid på et lite område og med mange forskjellige kontraktører, forteller Manuel Solorzano, planleggingslederen som holder i nøye detaljerte planer for hver byggoperasjon.

Han samarbeider tett med byggteknisk kvalitetssjef, Loreto Estaban og Maria del Mar Folgar Vallejo.

Det er kvalitetssjefen som gir «grønt lys» for at arbeidene kan fortsette, etter å ha gjort tester på at materialer, betong og sveising er stabilt og holder kvalitet.

– Med stramme tidsfrister og mange involverte er fokus på sikkerhet stor, sier HMS-koordinatoren som følger nøye med på at alle sikkerhetsregler følges. 

Full effekt med ny syrefabrikk

HMS-sjef Maria del Mar Folgar Vallejo

– Vi har stort fokus på sikkerhet, understreker HMS-koordinator Maria del Mar Folgar Vallejo.

Ifølge Ole Martin Bakkerud, prosjektleder for hele Bambooprosjektet, er det andre gang Yara samarbeider med TR. Samarbeidet med TR i forbindelse med prosjektet på Herøya er godt, og prosjektet følger den oppsatte planen.

Parallelt foregår bygging av utvidelser i Yaras eksisterende kalksalpeter- og fullgjødselfabrikk på Herøya. Kapasiteten i disse fabrikkene skal være på plass før den nye syrefabrikken er klar for oppstart.

– Og først da får vi full effekt på økning i produksjon, sier Bakkerud.

Med salpetersyren fra det nye fabrikkanlegget vil Yara kunne øke produksjonen av kalksalpeter og fullgjødsel på Herøya i Porsgrunn, med henholdsvis 210 000 tonn og 50 000 tonn pr. år. I tillegg vil Glomfjord og andre fabrikksteder i Yara kunne få levert salpetersyre fra Herøya etter at prosjektet er fullført. 

Store økninger, men lite synlig på Herøya

Det skal investeres over 2 milliarder kroner i løpet av Yara Bamboos prosjekttid som varer i ca. to og et halvt år. 

– Mange vil nok lure på hva man brukte pengene til, smiler Bakkerud. – For når anleggsarbeidene er ferdig vil ikke endringene være særlig synlig her i Herøya Industripark. Men alle som jobber for Yara vil merke den tydelig. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler