Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Skal fjerne CO2 for å unngå skadevirkninger på fisk

Oil in Water Process (OiWP) har siden januar jobben med et forskningsprosjekt for å fjerne CO2 fra vannet i brønnene der oppdrettsfisken oppholder seg når den fraktes til slakteriet. Forskningen gjennomføres på oppdrag fra en av utstyrsleverandørene til oppdrettsbransjen. 

OiWP har gjennomført forskningsprosjektet i Forskningsparken i Herøya Industripark. Fra venstre: daglig leder for OiWP, Susan Heldal, prosjektleder Caroline Svolsbru og utviklingssjef Albert Buer.

OiWP har gjennomført forskningsprosjektet i Forskningsparken i Herøya Industripark. Fra venstre: daglig leder for OiWP, Susan Heldal, prosjektleder Caroline Svolsbru og utviklingssjef Albert Buer.

Caroline Svolsbru leder prosjektet som gjennomføres i lokaler i Forskningsparken i Herøya Industripark. Bilfingers plastverksted og glassblåserverksted har bidratt med sin kompetanse i byggingen av utstyret som benyttes i forsøkene. Prosjektet skal ende opp i en modell som skal vises fram for bransjen. Se intervju med OiWP og Rolf Olaf Larsen.

Skal unngå at fisken skades

– Prosjektet går ut på å fjerne COfra tankene i brønnbåter. Fisken blir fraktet fra merdene til slakteriet i brønnbåter med lukkede anlegg der vannet blir tilsatt oksygen. Fiskene forbruker oksygenet og slipper ut CO2. Denne må fjernes for å unngå skadevirkninger på fisken, forklarer Svolsbru. – Vi utvikler et lukket separasjonsanlegg for fjerning av CO2. Vårt system har betydelig høyere virkningsgrad enn dagens teknologi, understreker hun.

– I forbindelse med dette prosjektet er vi utrolig godt fornøyde med å være plassert her i Forskningsparken, sier daglig leder for OiWP, Susan Heldal. – Her har vi tilgang til alle de tjenestene og den hjelpen vi trenger ganske umiddelbart. Om vi trenger hjelp fra sveiseverkstedet, plateverkstedet, plastverkstedet eller glassblåserverkstedet, er det tjenester vi får fra Bilfinger.

God service fra Bilfinger

– Bilfingers leveranser er helt topp, fastslår forskning-  og utviklingssjef i OiWP Albert André Buer. – Så fort vi spør etter bistand, så får vi hjelp med en gang – strålende service. I tillegg må vi si at industriparken generelt har bistått oss hele veien, helt fra den dagen vi flyttet inn i parken. De har vært flinke til å legge til rette for oss her inne. Som en nystartet bedrift kan det være tungt å komme i gang. Her har vi fått veldig god hjelp.

 Hvordan hadde arbeidshverdagen vært om dere hadde hatt lokaler utenfor HIP?

– Det ville vært veldig tungvint for oss om vi hadde vært lokalisert et annet sted og ikke hadde hatt tilgang til alle verkstedene, mener Heldal. – Da hedde vi måttet hente tjenester rundt omkring, og brukt veldig mye mer tid på slike innkjøp. Det hadde mest sannsynlig også vært mer kostbart. Her i HIP har vi alt lokalisert på ett sted – innenfor gangavstand, så å si. 

HIP ønsker å legge til rette

– Vi ønsker å legge til rette for selskap som OiWP, sier ansvarlig for Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark.

– Vi kan hjelpe denne typen virksomheter med å finne den kompetansen og de ressursene de trenger for å utvikle sine prosjekter her på Herøya. Når det gjelder OiWP helt konkret, vil de ha behov for ulike ressurser, kompetanser, utstyr og infrastruktur. Det er viktig for oss at de får til de prosessene de ønsker. Det er nettopp konseptet «Pilotarena Herøya», som vi har jobbet med i flere år. Målet er å tilby en arena for industrialisering av forskningsresultater, og da må vi bruke ressursene og nettverket vi har på Herøya – de 80 selskapene som er her i dag – og de kontaktene vi har utenfor Industriparken.

Oppegående industrimiljø

Larsen forteller at HIP er nøye med å fortelle at det er krevende å industrialisere en ny prosess eller en ny teknologi. Pilotbedrifter er avhengige av et oppegående industrimiljø som står bak og kan hjelpe prosjektene fram.

– Derfor er det så viktig å ha samlet alle virksomhetene som kan bistå, som engineerings- og ingeniørressurser, gode leverandører og tjenesteytere. Vi ser på alle de 80 selskapene i industriparken som en viktig base å tilby selskapene som kommer hit for å utvikle prosessene side videre, avslutter Larsen.   

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler