Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ny glassblåser på plass i Herøya Industripark

Glassblåserverkstedet i Herøya Industripark er styrket med ansettelse av en av landets aller beste tekniske glassblåsere. Tyske Konstantin Kraft-Poggensee har glassblåserutdannelse fra hjemlandet. Med sin erfaring fra universitet og glassverksteder, sørger han for at glassblåserverkstedet nå er fullt operativt for å betjene kunder i industriparken og resten av landet.

Konstantin Kraft-Poggensee er nyansatt glassblåser hos Bilfinger.

Konstantin Kraft-Poggensee har utdannelse og arbeidserfaring fra hjemlandet Tyskland. Han har jobbet som teknisk glassblåser ved universitetet i Ulm i 11 år, blant annet som «master glassblower» og leder for universitetets verkstedet.

Glassblåserverkstedet holder til i Forskningsparken i HIP, og er en del av plastverkstedet til Bilfinger. – Jeg har en tre år lang utdannelse i glassblåserfaget fra universitetet i Kasel. Etter utdannelsen jobbet jeg som teknisk glassblåser ved universitetet i Ulm. I 11 år var jeg «master glassblower» og leder for verkstedet der, forteller Kraft-Poggensee.

For to år siden kom han til Friedel Glassblåseri i Norge, og nå er han ansatt som glassblåser og faglig leder for verkstedet på Herøya. Målet er at produksjonen av spesialtilpasset glassutstyr skal øke. Undersøkelser viser at virksomhetene i industriparken etterspør glassblåserverkstedets tjenester.

Kombinerer glass med andre materialer

Glassverkstedet har nå to medarbeidere. Plastmekaniker Finn Arvid Aas er glassblåserens assistent og glasslærling. Miljøet for tekniske glassblåsere er lite i Norge – Konstantin Kraft-Poggensee er en av ca. ti som utøver faget her i landet.

– Det er en styrke for oss at vi kan kombinere ulike materialer for å hjelpe kundene med optimale løsninger for sine prosjekter, sier Aas. – Glass har sine styrker som materiale, og vi sitter på kompetanse som gjør at vi kan kombinere glass, plast og metaller for å finne de mest hensiktsmessige løsningene.

– Nå skal vi tilby kundene våre førsteklasses glassprodukter, sier Konstantin Kraft-Poggensee. ‑ Vi er veldig fleksible og kan lage alt i glass, fra testutstyr til kompliserte prototyper til pilotanlegg. Det er enkelt å lage prototyper i dette spesielle materialet, og prototypene kan lett oppdateres. Det er bare å varme opp og gjøre de modifikasjonene som ønskes – et arbeid vi gjør sammen med kundene.

Glass er også et krevende materiale å jobbe med. Det er skjørt og utsatt for spenninger. Produksjon av laboratorieutstyr i dette materialet er derfor et utfordrende håndverk det tar lang tid å beherske. Glassblåseren jobber med ferdige rør og deler som settes sammen, endres og tilpasses kundenes behov. Verkstedet har et lager av gjengerør, kraner, ventiler og andre deler som brukes i produksjonen.

Lang historie på Herøya

Glassverkstedet har en lang historie på Herøya. Mange av laboratoriene benyttet glass i sin virksomhet, og Hydro har levert slikt utstyr i mange år. Det ble tidligere bygget store pilotanlegg i glass slik at en kunne se hvordan prosessene gikk før fabrikkene ble bygd i full skala. Verkstedet ble med over til Statoil da selskapet overtok Hydros Olje&Energi-virksomhet i 2007. For noen år siden overtok Bilfingers plastverksted driften av glassverkstedet. Kundene finnes i industriparken og blant laboratoriemiljøer over hele landet. Pronova, Molab og Statoil står på kundelista.

Produktene er viktige for laboratorier og i forsknings- og pilotprosjekter. Selv om forsking og utvikling av pilotprosesser gjøres som databaserte simuleringer, er det fremdeles behov for spesialprodusert laboratorieutstyr i glass.

 ‑ Glass brukes av flere grunner, forteller Kraft-Poggensee. ‑ Materialet er transparent og man kan følge prosessene. I tillegg er glass resistent – det reagerer ikke med de kjemiske stoffene som brukes, og glasset tåler høye temperaturer. Vi jobber med flere ulike glasstyper ut fra behov og egenskaper, for eksempel tåler kvartsglass opp til 1200 grader. Glass er også lett å holde rent. Det er viktig når kjemiske prosesser skal testes ut, understreker Kraft-Poggensee.

Glassverkstedet har nå to medarbeidere. Plastmekaniker Finn Arvid Aas (t.h.) og Konstantin Kraft-Poggensee.

Glassverkstedet har nå to medarbeidere. Plastmekaniker Finn Arvid Aas (t.h.) jobber sammen med glassblåser Konstantin Kraft-Poggensee som assistent og glasslærling.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler