Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ny generasjon digler gir solcellene økt strømutbytte

Steuler Solar GmbH har utviklet og patentert en ny generasjon digler (støpekar) for produksjon av wafere til solcelleindustrien. Bruk av nye keramer gir solceller høyere renhet og økt strømproduksjon. De nyutviklede diglene kan også benyttes flere ganger. Det betyr reduserte produksjonskostnader for waferindustrien.

CRUCIBLE: This crucible has been developed and produced at Steuler Solar Technology’s premises in Herøya Industripark.

CRUCIBLE: This crucible has been developed and produced at Steuler Solar Technology’s premises in Herøya Industripark. The pilot phase is now complete and the product will be tested by selected customers, explains Rune Roligheten.

Steuler Solar GmbH er del av den tyske Steuler-gruppen, som omsetter for 450 mill. EUR årlig og har mer enn 2 000 ansatte. Selskapet eies 70 prosent av Steuler-gruppen og 30 prosent av Kera Holding, som i hovedsak eies av Rune Roligheten. Han er daglig leder for Steuler Solar Technology AS. Selskapet holder til i Herøya Industripark, og her har fire ansatte sluttført utviklingen av den nye teknologien.

Fullskalaproduksjon

Steuler Solar Technology bruker et high-tech keram av silisium nitrid i produksjonen. Det er krevende å lage store digler i dette materialet, og selskapet har utviklet sine egne ovner til produksjonen. Teknologien er sikret med verdensomspennende patenter.

– Vi startet arbeidet med å utvikle de nye diglene i Tyskland for fem år siden, men utviklingsarbeidet ble flyttet til Porsgrunn og sluttført her, forklarer Roligheten. – Vi har gjennomført pilotproduksjon i våre lokaler i industriparken, og nå skal diglene testes ut hos noen kunder i Kina. Om det blir vellykket, er vi klare til å starte fullskala industriproduksjon. Det vil kreve rundt 150 ansatte for å produsere diglene og ovnene til krystalliseringsprosessen.

Godt til rette

– Hva skal til for at fabrikken blir etablert i Porsgrunn?

– Beslutningen tas etter en totalvurdering av risiko og kostnader, svarer Roligheten. – Lokalene etter REC står foreløpig tomme, så det er en mulighet for å etablere produksjonen her.

Men Tyskland og Kina kan være alternative plasseringer, men det er flere forhold som taler for en satsing her i landet. – Så lenge vi sitter på en helt unik teknologi, kan vi være konkurransedyktige i Norge. Her er det billig strøm, og det benyttes norsk råstoff fra Elkem Bremanger i produksjonen. Det er også lettere å beskytte teknologien vår om produksjonen foregår i Norge.

Dersom markedet og kundene er klare etter uttestingen, kan Steuler Solar Technology være i posisjon til å ta en beslutning ved årsskiftet.

Teknologien

Ingots made in the crucibles

INGOT:These are the ingots made in the crucibles, explains Rune Roligheten, CEO of Steuler Solar Technology. 

Solceller produseres ved at silisium smeltes og krystalliseres i en digel til en ingot. Ingoten skjæres så i tynne skiver til wafere som settes sammen til solcellepaneler.

– Fram til nå har diglene blitt produsert av tradisjonelle, ildfaste materialer. Utfordringen har vært at diglene bare kunne brukes en gang, og at de ildfaste materialene ga en forurensing av ingoten, forklarer Roligheten. – Vår teknologi løser begge disse problemene.

Gründeren er klar på at Steuler Solar ikke selger digler, men kilowattimer. Selskapets teknologi gjør at ingotene kan produseres uten oksygenforurensing. Den økte renheten i produktet gjør at effekten økes med mellom 5 og 10 prosent.

Miljøteknologi

– Det er absolutt den økte effekten som er det viktigste med vår nye teknologi. Og det er store tall vi snakker om. Forutsatt at vi bygger en fabrikk som produserer 50 000 digler per år, og med 5 prosent økt effekt av solcellene produsert i disse diglene, betyr det en økt produksjon på 12 500 TWh. Dersom den produksjonen faser ut kullkraft, betyr det at vår teknologi bidrar til reduksjon av 12,5 millioner tonn CO2 årlig. Det er det samme som utslippet fra 2,9 millioner biler, så det er absolutt miljøteknologi vi bidrar med, understreker Roligheten.

Verdien av den økte strømproduksjonen er ca. åtte milliarder kroner, og verdien av redusert CO2-avgift for 12,5 millioner tonn er ca. 7 milliarder kroner.

Kontinuerlig produksjon

I tillegg til økt renhet og økt kapasitet vil Steuler Solar Technologys nye teknologi gjøre det mulig å benytte diglene flere ganger. Det kan fylles flytende smelte i de nyutviklede diglene, og dermed endres krystalliseringsprosessen fra å være en batch-prosess til å bli en kontinuerlig produksjonsprosess. Det gir store innsparinger i produksjonen av solceller.

90 prosent av waferproduksjonen foregår i Kina, så det er der Steuler Solar Technology har sitt marked. Selskapet skal i løpet av høsten etablere et lokalkontor i Shanghai for å komme tettere på markedet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler