Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Industripark lever godt uten Hydro som eier

– Å drive en aktiv industripark er ikke innenfor Hydros kjernevirksomhet. Herøya Industripark er nå beredt, både strukturelt og fra et lønnsomhets­perspektiv, til å leve godt uten Hydro som eier.

Eivind Kallevik, Hydro

– Herøya Industripark er beredt til å leve et godt liv uten Hydro, sier Eivind Kallevik. (Foto: Halvor Molland, Hydro)

Executive Vice President, Chief Financial Officer i Hydro, Eivind Kallevik leder arbeidet med salg av det tradisjonsrike industriområdet på Herøya, et område som i mange år var ensbetydende med Norsk Hydro.

Aluminium

– Hydro skal først og fremst drive innen aluminium og konsentrere oss om å videreutvikle hele aluminiumproduksjonens verdikjede. Det er et krevende arbeid, men vi ser forsiktig optimistisk på framtiden. Etterspørselen etter vårt metall er i god vekst, og vi ser en balanse i tilbud og etterspørsel, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi får fornuftig langsiktig avkastning på kapitalen, sier Kallevik.

I god forfatning

Han forteller at Hydro og den lokale ledelsen i Herøya Industripark lenge har jobbet sammen for å utvikle parken i riktig retning og få god inndekning gjennom langsiktige og solide leietakere.

– Etter vår mening er Herøya Industripark nå i en god forfatning. Strukturen er utmerket, og det er god dekning med langsiktig industriell virksomhet og utleie av kontorlokaler. Lokalt er det gjort en flott jobb over tid for å skaffe ny virksomhet til parken, og uten den jobben hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier han.

Godt forskningsmiljø

Selv om Hydro nå skal selge sine aksjer i industriparken, vil de ikke forlate Herøya fullstendig.

– Deler av forskningsvirksomheten vår kommer fortsatt til å være på Herøya. Der er våre folk en del av et stort forskningsmiljø i Grenland. Et slikt cluster med kompetanse og infrastruktur er svært nyttig for Hydro, så her kommer vi fortsatt til å være, sier Kallevik.

Vanlig salgsprosess

Eivind Kallevik, Hydro

– Vi går ut bredt for å tiltrekke oss interesserte kjøpere, forklarer Eivind Kallevik. (Foto: Halvor Molland, Hydro)

I Hydros portefølje er det alltid noen salg og kjøp som blir diskutert. Porteføljen blir hele tiden endret, men selv om Herøya har en spesiell plass i Hydros historie, vil salgsprosessen for industri­parken følge samme mønster som Hydro har benyttet ved avhending tidligere.

– Vi går bredt ut for å tiltrekke oss interesserte kjøpere. Så vil aktuelle interessenter motta et informasjonsmemorandum, deretter vil noen komme på «parkbesøk» og møte lokal ledelse for å bli orientert og vist rundt. Deretter blir det lagt inn bud som Hydro vil vurdere hvordan vi skal ta videre. Interessen så langt har vært meget god, og vi tar sikte på at endelig salg blir gjennomført i løpet av 2015, sier Kallevik.

Plan for videreutvikling

– Hva legger dere vekt på når dere vurderer bud som måtte komme?

– Det absolutt viktigste for oss er at de vi selger til har en plan for at industriparken får en best mulig fortsettelse og et godt liv videre.

De må ha et solid opplegg for videreutvikling og ytterligere verdiøkning av parken. Den vellykkete restruktureringsprosessen i Grenland de siste 20 årene, med nytt mangfold og nesten like mange ansatte, viser at det er mulig å bygge videre på fastlandsindustri i Norge. Den utviklingen vil vi skal fortsette, og det må potensielle kjøpere av Herøya Industripark også ønske.

God interesse

Så langt har det vært god interesse for ­industriparken.

– Mange aktører har meldt sin interesse; fra de som har drift av industriparker som sin kjernevirksomhet til finansielle aktører, og det er både lokale, norske og internasjonale konstellasjoner. Men for oss er ikke kjøpers «bosted» det viktigste, det er strategien for videreutvikling som har størst betydning, understreker Kallevik.

– For Hydro blir det selvfølgelig litt spesielt å selge Herøya, men vi har vært med på en spennende reise med industriparken, fra en periode hvor vi var tvunget til å legge ned ulønnsom virksomhet, gjennom perioden med oppbygging av en vekstkraftig park. Vi føler at vi nå kan sjøsette et levedyktig selskap og en industripark klargjort for videre utvikling, sier Eivind Kallevik. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler