Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Mulig å realisere fullskala CO2-anlegg i Norge

Det er mulig å realisere fullskala CO2-anlegg i Norge. Det konkluderer Gassnova med i sin idéstudie om mulige fullskalaprosjekt i Norge. 

Gassnova peker på Norcem i Brevik

Gassnova peker bl.a. på Norcem i Brevik som et aktuelt anlegg for videre studier av CO2-fangst. (Foto: Norcem) 

Idéstudien viser at flere industrielle aktører vil være villige til å studere CO2-håndtering videre. Gassnova peker blant annet på Norcem Brevik og Yara Porsgrunn som relevante anlegg for videre studier av CO2-fangst. Industriens interesse for å delta er avhengig av hvilke rammer som blir etablert fra statens side, skriver Gassnova på sin hjemmeside. 

Gassnova peker også på Yara som et relevant anlegg for CO2-studier

Gassnova peker også på Yara som et relevant anlegg for videre CO2-studier.

NHO glad 

NHO er glad for konklusjonen, og peker på at få land har større egeninteresse av at det utvikle teknologi for CO2-fangst og lagring enn Norge. – Nå er det opp til myndighetene å etablere nødvendige rammevilkår, uttaler direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk. Les mer om hva NHO mener om Gassnovas studie. 

Etterlyser CO2-offensiv

Norge har et spesielt ansvar for å utvikle CO2-håndtering. Verden klarer ikke togradersmålet uten karbonfangst og lagring, mener SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke. 

Han etterlyser en mer offensiv politikk fra statens side, blant annet ønsker han et norsk initiativ til et stort, felleseuropeisk CO2-lager i Nordsjøen. 

– Staten kan ikke sitte passiv og vente på industrien. Norge har svært gode muligheter til å satse offensivt. Vi har kompetanse og næringsaktører, og verdens beste geologiske "CO2-svamp" i Nordsjøen, sier Røkke på Sintefs hjemmeside.

Klima viktig for folk

Klimabarometeret som presenteres av TNS Gallup i dag forteller at folk mener klimaendringer er nest viktigste utfordring for Norge, mot 6. plass i fjorårets måling. Vannkraft er den energikilden folk er mest positiv til - hele 90 prosent av de spurte på landsbasis svarer at de har et positivt eller svært positivt inntrykk av vannkraft. 

Holdningen til olje og gasskraft er blitt mer negative, går det fram av Klimabarometeret. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler