Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Grenlandsindustrien investerer - nå trengs flere fagfolk

Milliardinvesteringer og nye kontrakter til industribedrifter i Grenland er positivt for industriutvikling, for industriarbeidsplasser og leverandørindustri i regionen. 

Herøya and INEOS in Bamble

Major investments are being made at Herøya and INEOS on the “West Bank”, and more professionals are needed

Industrilokomotivene Yara Porsgrunn og INEOS gjennomfører nå industriinvesteringer for omlag 3,25 milliarder kroner. INEOS Olefins & Polymers i Bamble har planene klare for ytterligere investeringer på 4,2 milliarder dersom statlige garantiordninger faller på plass.

Det er positivt for industriutvikling og leverandørindustri, som samtidig vinner kontrakter i nye markeder, 

Når norsk industri klarer den globale konkurransen, går det godt for Norge, sier Stein Lier Hansen, adm.dir. i Norsk Industri. For Grenland kan vi omskrive til: Når de store industrilokomotivene investerer og leverandørindustrien kaprer nye kontrakter, går det bra for regionen. 

Nå øker industriinvesteringene

Bare innen prosessindustrien skal det i Norge investeres for 12 milliarder kroner i år, ifølge SSB. Bedre utsikter på eksportmarkedene og en svakere krone forklarer den positive utviklingen.

I fjor investerte norske industribedrifter (mange av dem utenlandsk eid) for nesten 21 milliarder kroner, 7,5 prosent mer enn året før. Før jul så det en stund ut som om industriinvesteringene i år skulle ned, i forhold til 2014. Men så snudde det. (Kilde: norskindustri.no)

Grenlandsindustrien bidrar definitivt til SSBs mer optimistiske bilde.

Sikrer teknologiutvikling og arbeidsplasser

Akkurat nå gjennomfører Yara Porsgrunn en av de størstee investeringene i landbasert industri. – Den største investering på fastlandet de siste 10 år, uttalte næringsminister Monica Mæland, da hun markerte åpning for 2,25 milliarders prosjektet som skal gi ny Salpetersyrefabrikk med redusert NOx-utslipp og økt gjødselkapasitet.

På andre siden av Frierfjorden bygger samtidig INEOS Olefins & Polymer ny etantank og crackerovn på Noretyl, Rafnes, investeringer for ca. 1 milliard kroner. 

Fra pessimisme til optimisme

Ifølge NAV Telemarks bedriftsundersøkelse 2014 var bedriftenes forventninger til sysselsetting kraftig redusert for 2014, og på linje med finanskrisen i 2008/2009. Nå er bildet i ferd med å snu. 

Industrilokomotivene Yara, INEOS og Eramet, og de Herøyabaserte leverandøbedriftene Bilfinger og Norsk Jernbanedrift, ansetter og leier inn industrifagfolk.

Det vil være behov for nær 400 personer i Yaras utvidelsesprosjekt. Prosjektleder Jostein Braaten forteller at mellom 70-80 prosjektfolk vil være direkte involvert i halvannet år fram til oppstart i 2016. – I byggeperioden vil behovet variere, men vi kommer til å ha en topp med rundt 300 innleide i tillegg til prosjektteamet, forteller han. – Og her vil det dryppe på lokale leverandører.  

Yara-prosjektet vil først og fremst bidra til å sikre arbeidsplassene i Porsgrunn, men det kan også gi noen få nye industriarbeidsplasser, uttalte fabrikksjef Per Knudsen da investeringen ble offentliggjort i fjor.

Rundt 40 fagarbeidere og ingeniører til Yara i 2014-15

I 2014 rekrutterte Yara Porsgrunn over 20 fagarbeidere innenfor vedlikehold, og regner med å ansette 15-20 fagarbeidere og ingeniører i 2015. Behovet fortsetter i årene framover. 

– Organisasjon vokser på grunn av pensjonsavgang og investeringer, forteller Arne Øygard, HR business partner i Yara. – Vi har ansatte med høy kompetanse, og faser nye inn nå i en periode med høy aktivitet, for å få til lengre overlapping. Vi er opptatt av å ha kontroll på kompetanse og utvikling av gode fagmiljøer, understreker han.

40 i ny jobb hos Ineos 

Et 40-talls operatører, ingeniører og teknikere begynte i ny jobb hos INEOS i 2014-15. Av disse er 23 hos Noretyl AS og resten hos INEOS Norge. – Vi har ansatt mange i det siste, delvis på grunn av pensjonsavganger, interne rokkeringer og insourcing, forteller Jan Petter Bustad, HR-sjef i Noretyl, og Geir Johnsen, INEOS Norge.

Noretyl forventer å rekruttere ytterligere fire-fem personer i 2015, mens INEOS Norge vil ha behov for seks-åtte i snitt per år de neste fem årene for å dekke opp for pensjonsavganger.

På Eramet gir også generasjonsskifte jobbmulighet. – Vi har ikke noe umiddelbart behov, men vi må sakte og sikkert erstatte de som går av med pensjon framover, forteller HR-sjef Marianne Synnes Kaasa. Hun estimerer et behov for to-fem årlig, primært tekniske stillinger (fagbrev og ingeniør).

Også leverandørindustri trenger fagfolk

Regjeringens satsing på infrastruktur har ført til ny oppgang for Norsk Jernbanedrift, og for Bilfinger som nå fester grepet om jernbanemarkedet. De to Herøyabaserte industribedriftene markedstilpasser, vinner kontrakter, og vil trenge fagfolk framover.

Norsk Jernbanedrift har vunnet fire store kontrakter, og over 50 små det siste året, skriver Porsgrunns Dagblad. Dersom utviklingen fortsetter, vil selskapet kunne rekruttere 15–20 ansatte i året fram mot 2017.

70 industrifagfolk begynte i Bilfinger i 2014

Bilfinger rekrutterer også. Varden skriver at Telemarks største private bedrift, verkstedbedriften Bilfinger har ett hovedmål, å finne enda flere de kan ansette. – Med kontrakter mot Yara og Hydro er en tredel av ordrebøkene fylt til ut 2018, forteller direktør Paul Rune Aasrum til avisa. Bedriften er tung på vedlikehold innen prosessindustri, og satser nå også innenfor infrastruktur.

Nytt industrieventyr?

I begynnelsen av året uttalte regionens tre viktigste utviklere at de tror på et potensiale for et nytt industrieventyr i Grenland og Telemark. Innovasjon Norges nye direktør for klynger og vekstbedrifter, Mona Skaret, fastslår at det er den etablerte industrien og næringslivet som er kjernen for ny utvikling i den kommende omstillingen.

– Vi har alltid hatt tro på fastlandsindustrien, konstaterer Thor Oscar Bolstad, leder i Herøya Industripark AS og styreleder i NHO Telemark. – Industrien og leverandørene har vært i kontinuerlig omstilling i mange år, og dette gir resultater. Ved å spille på regionens fortrinn og bruke sin unike kompetanse får industrien investeringsmidler i sterk konkurranse med andre fabrikksteder, og leverandørene vinner nye kontrakter og nye markeder. Dette lover bra, understreker Thor Oscar Bolstad. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler