Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Historisk på Herøya - det gamle dioksinrenseanlegget rives

Dioksinrenseanlegget i Herøya Industripark er snart historie. AF Decoms tunge gravemaskiner knuser betong, klipper av stålbjelker, river ned fasadeplater og fjerner det 23 meter høye bygget bit for bit.

Dioksinrenseanlegget i Herøya Industripark rives bit for bit

Dioksinrenseanlegget i Herøya Industripark rives bit for bit. Anlegget ble bygd i 1990 for å rense dioksiner fra magnesiumfabrikken. 

Dioksinrenseanlegget ble bygget i 1990 for å rense utslipp til vann fra Hydros magnesiumproduksjon. På kort tid utviklet Hydro en helt ny teknologi for dioksinrensing. Den viste seg å fungerte helt etter «boka», og førte til at dioksinutslipp til vann nærmest ble eliminert.

Ikke behov

Etter at Mg-fabrikken ble lagt ned i 2002 var det ikke lenger like stort behov for renseanlegget, men det ble holdt i gang til omsmelteanlegget for magnesium ble lagt ned i 2006. Nå er riveprosessen i gang, og i løpet av mai er bygget borte og tomta er klar for ny aktivitet.

– Det er Hydro Energi som eier bygget, forklarer Lars Ekornrød. Han er byggherrens representant i dette prosjektet. Bilfinger P&C står for prosjektledelse og AF Decom har ansvaret for selve rivningsjobben.

Utfordrende

– Selve rivningen er ikke så komplisert rent teknisk, forteller Ekornrød. – Utfordringene ligger i at rivningen foregår rett ved siden av en av rørgatene i Industriparken. Rørgatene er en viktig del i HIPs infrastruktur. Her går det ammoniakk, naturgass, damp og annet som er nødvendig for at fabrikkene i parken skal fungere. Derfor er det avgjørende viktig at rørgaten ikke skades under rivningsprosessen.

Rivningen er også krevende fordi bygget står så tett inntil RHIs fabrikk. Den  er bygget rundt anlegget som nå rives. På nord- og sydsiden er det 8 meter til RHIs bygg, men på vestsiden er det kun 20 cm som skiller RHIs anlegg fra bygget som skal bort.

Vekt på sikkerhet

– Vi har selvfølgelig lagt stor vekt på sikkerheten under denne prosessen, sier Ekornrød. –  Og avfallet fra rivningsprosessen blir håndtert trygt. Det meste er klassifisert som ordinært avfall, men en liten del av prosessutstyret er klassifisert som farlig avfall. Både det ordinære og det farlige avfallet blir deponert ved NOAHs anlegg på Langøya.

Rivejobben skal være ferdigstilt til påske, og deretter blir det etterarbeid med oppfylling av tomta og asfaltering i løpet av april. 

Se filmen fra rivingen her. 

 

Riving bygg 112 from Åse Himle on Vimeo.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler