Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Vil bygge sterkere kunnskapsmiljøer i regionen

Regionene sentrale utviklere vil samordne satsing og aktiviteter for å sikre bedrifters overlevelsesevne, rulle ut virkemiddelapparatet til flere bedrifter, bygge sterkere kunnskapsmiljøer og øke stemmekraften for å fortelle om alt som er bra her. 

Dette er siste del i en serie på 4 artikler fra en samtale med tre av regionens sentrale utviklere, Gard Madsen fra Herøya Industripark, Gro Haugland fra Vekst i Grenland og Thor Kamfjord fra Telemark Fylkeskommune. De snakker om utvikling, innovasjon, utfordringer og framtiden for industri og næringsliv i Grenland og Telemark. 

Vi stilte spørsmålet:

Hva må gjøres konkret for å få til utvikling i ønsket retning?

Samordne satsing og aktiviteter

Gard Madsen er utvikler i Herøya Industripark.

Gard Madsen er utvikler i Herøya Industripark.

Utviklingssjefen Gard Madsen i Herøya Industripark er ikke i tvil. – Mer samarbeid er nøkkelen for næringslivet og det offentlige apparatet. Fordi det ikke er nok å bare tilby det vi som enkeltaktør har, det ser vi i vår iver etter å få bedrifter og folk til parken.

– Folk skal bo et sted, de skal ha hyggelige opplevelser der de bor. Det skal være god kommunikasjon og infrastruktur, så vi er avhengig av å samordne satsing og aktiviteter for å få til den utviklingen som vi håper på.

– Hvis vi samordner noen aktiviteter og vet hvor vi vil, har jo dette området bevist at det har et veldig sterkt næringsliv som har klart omstillinger flere ganger.

«Det eneste vi er sikre på framover er at det blir mer omstilling. Og det vi tror i dag er ikke det som kommer til å være realiteten om 10 år.»

Sikre overlevelsesevnen

Alle tre utviklere er opptatt av å få til flere bedriftsetableringer.

– I tillegg til å arbeide for flere etableringer, øker vi innsatsen for å utvikle bedriftenes overlevelsesevne, sier Thor Kamfjord. – Fakta er dessverre at kun en tredjedel av nyetablerte virksomheter lever i mer enn fem år.

Han viser til eksempel fra Innovasjon Norge i Telemarks 10 års jubileum før jul. Der fortalte en av bedriftene om hvordan de hadde vært inne i ulike deler av virkemiddelapparatet, samarbeidet og hentet den hjelpen som er relevant i de ulike fasene av bedriftens utvikling. Bedriften gikk fra 1 - 50 millioner kroner i omsetning på de to første årene, og la igjen 13 millioner i overskudd i det femte året – det året mange andre går konkurs.

Thor Kamfjord er utvikler i Telemark fylkeskommune.

Thor Kamfjord er utvikler i Telemark fylkeskommune.

– Hva har de gjort? spør Kamfjord retorisk. – Jo, de har satset strategisk på samarbeid med sine krevende kunder og leverandører. De har gått globalt, de har satset strategisk på FoU og innovasjon, og sørget for å la virkemiddelapparatet virke. Det har de lykkes med, og det bør flere gjøre!

Rulle ut virkemiddelapparatet til bedriftene

Han viser til flere eksempler på bedrifter som er gode til å ta imot den hjelpen som er relevant, og bruke den strategisk.

– Med bakgrunn i disse eksemplene og erfaringene kommer vi til å rulle tilretteleggerapparatet ut til flere aktører. Målet er å få flere til å satse strategisk på FoU og innovasjon og bruk av virkemiddelapparatet. Vi kan bidra til å realisere dette, å både være tilrettelegger, og en som mobiliserer, motiverer og overfører kompetanse, sier Kamfjord.

"Det er ikke "bare-bare" å være gründer og få det til. Her handler det altså om å koble inn større deler av apparatet, slik at de løfter virksomheten inn i den videre vekstfasen".

Bygge flere kunnskapsmiljøer

Utviklerne vil også satse på tilrettelegging for å samle kompetansemiljøer.

– Noe av det konkrete vi gjør her og nå, er å jobbe med å etablere kunnskapsparker, næringsparker og teknologiparker i Telemark, forteller Kamfjord.

Han viser til eksempler fra Fyresdal og Kviteseid, hvor næringshagene som ble bygd allerede vurderer å utvide på grunn stor pågang.  

– Når de nå har tilrettelagt for et arbeids- og kompetansemiljø, har folk flyttet dit og kontorlokalene fylles opp. Så faktisk ved å være der og tilrettelegge for etablering og samarbeid mellom ulike kompetanser, skapes nye muligheter og den veksten vi trenger.

Løfte blikket og øke stemmekraften

Gro Haugland, leder av Vekst i Grenland.

Gro Haugland er leder av Vekst i Grenland. 

– Vi må gjøre en solid innsats, og antageligvis bør vi gjøre mye på en gang, mener Vekst i Grenlands Gro Haugland.

– Noe av det vi bør gjøre er å fortelle med kraftigere stemme nettopp at det er så mye bra her. – Det er viktig at kundene vet det. Og for å nå dem må vi kanskje skyte med hagle, sier Haugland som bruker Drammen som eksempel. De har jobbet systematisk og hardt veldig lenge og greid å formidle byens kvaliteter.

"Vi må heve kompetansen på formidling og løfte blikket lenger ut, slår regionens utviklere fast".

Les også: Nye FoU-prosjekter og kommersialisering er nøkkelen til vekst og Potensialer for nytt industrieventyr i Grenland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler