Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Grenland og Telemark om 10 år: Potensialer for nytt industrieventyr

– Vi har folka som stiller de «crazy» spørsmålene og som utvikler løsningene og produktene i egne selskaper. Vi kommer til å se en sterkere framvekst av flere internasjonalt ledende små og mellomstore teknologibedrifter, tror regionens utviklere. 

Dette er tredje del i en serie på fire fra samtale med tre av regionens sentrale utviklere, Gard Madsen fra Herøya Industripark, Gro Haugland fra Vekst i Grenland og Thor Kamfjord fra Telemark Fylkeskommune. Samtalen handler om utvikling, innovasjon, utfordringer og framtiden for industri og næringsliv i Grenland og Telemark. 

Vi stilte spørsmålet:

Hvordan ser industri og næringsliv ut i Grenland og Telemark om 10 år?

Regionens sentrale næringsutviklere: Gro Haugland, Vekst i Grenland, Gard Madsen, Herøya Industripark AS, Tor Yngve Kristiansen, Herøya Industriparkog Thor Kamfjord, Telemark fylkeskommune.

Regionens sentrale næringsutviklere: Fra venstre Gro Haugland, Vekst i Grenland, Gard Madsen, Herøya Industripark AS, Tor Yngve Kristiansen, Herøya Industripark (har nylig gått av med pensjon), og Thor Kamfjord, Telemark fylkeskommune. 

Utviklerne tror at vi kommer til å se mer av det vi allerede har, og ser muligheter for at et nytt industrieventyr i Telemark kan starte i løpet av 10-års perioden.

Alle tror at de store industrielle produksjonsbedriftene, gamle og nye, vil være her.

– Vi har et sterkt kjemisk prosessmiljø med verdensledende bedrifter. De har vært her siden 1929 med Hydro, nå Yara, som velger å fortsette å investere her. Industrien leverer og produserer i beste velgående i dag, og de tjener mye penger på investeringer som er lagt ned her, så vi snakker om lønnsomme virksomheter. De kommer til å være her i mange år til, tror Gard Madsen.

– Vi har andre verdensledende bedrifter som velger å etablere seg her, som RHI innenfor sitt segment. Og vi har andre igjen som vurderer etablering, som SilMag.

«Verden vil ha behov for produkter fra kjemisk prosessindustri i uoverskuelig framtid», sier Gard Madsen. 

Gard Madsen

Gard Madsen, Herøya Industripark AS.

Tror på større innslag av potente teknologibedrifter

Utviklerne peker på at det er veldig mange flere små og mellomstore bedriftene. (Som egentlig ikke trenger å være så små fordi en bedrift er SMB opp til 250 arbeidsplasser).

– Disse har vokst fram de siste årene. Og det er ganske kraftige og potente bedrifter, sier Thor Kamfjord.

Thor Kamfjord

Thor Kamfjord, Telemark fylkeskommune

Han refererer til allerede etablerte bedrifter innenfor prosessteknologi, olje og gass og IKT som er blitt verdensledende globalt, og innenfor MedTech. – Og så er det ikke så langt til mikro- og nanoteknologi-miljøer i Vestfold, og subsea og aeorospace i Kongsberg, sier han.

Utviklerne viser til at regionen er godt posisjonert til å være tilstede der utvikling vil skje, innenfor de satsingsområdene som man også ønsker i Europa.

Tror flere vil starte egne selskaper

Utviklerne peker på at det er flere som stiller spørsmålene vi ikke har svar på ennå, og som utvikler løsningene i egne selskaper.

«Vi vil se flere studenter og flere ansatte som slutter i trygge jobber i, kall det de mest ‘sexy’ selskapene som Statoil eller andre, for å følge drømmene og ta ideene ut»

Det vil skape mer mangfold og spennende bedrifter som blir attraktive å jobbe i.

«Vi har folkene som stiller disse crazy spørsmålene.»

Kamfjord referer til eksempler fra oljeteknologibransjen.

– Det blir fremdeles produsert mer vann enn olje ut fra oljefeltene. Noen stilte spørsmålet: Kan vi ikke slutte å produsere vann da? Og nå gjør vi det.

– Det brukes masse kjemikalier for å få separert det som måtte være vann fra olje ut av produksjonsbrønnene. Og så er det folk her som spør: Kan vi ikke slutte å bruke disse kjemikaliene da? Og nå jobbes det med løsninger på det.

– Nå er det utviklet løsninger for å deponere CO2 inn i reservoarene, samtidig som man bruker CO2 for å hente ut mer olje. Løsningene er nesten klare til kommersialisering. Vi er veldig langt fremme teknologisk, og på et høyt internasjonalt kompetansenivå innenfor disse områdene, mener han.

Tror på framvekst av internasjonalt ledende bedrifter

Etter hvert tror utviklerne at vi vil se flere sterke, internasjonalt ledende kompetansebedrifter, som faktisk vil danne en robust base og dermed også tiltrekke seg flere.

– Det at det vokser opp en underskog av disse internasjonalt ledende bedriftene som også jobber i svært lønnsomme markeder, vil gi mer robusthet og mindre sårbarhet for regionen, sier Kamfjord. – Jeg tror og håper vi får se enda mer av det.

Gro Haugland

Gro Haugland, Vekst i Grenland

Vekst i Grenlands Gro Haugland tror at vi etter hvert vil se et større mangfold av bedrifter som blir attraktive å jobbe i.

Tror på potensiale for et nytt industrieventyr i Telemark

Thor Kamfjord mener også at det innenfor en 10-års periode er mulig å ta ut potensialer som kan bli et nytt industrieventyr i Telemark.

– Vi vet at det fins sjeldne jordartsmetaller for et mulig tre-sifret milliardbeløp, i bakken i Telemark. Disse klarer man ikke å utvinne på et kommersielt nivå i Europa i dag. Men hvem er best på det? Jeg tenker at her har vi et industrimiljø som ikke bare er gode på avanserte kjemiske prosesser, men også på industrialisering og kommersialisering. Og så har vi ressursene som Europa trenger, og som Kina kontrollerer i dag.

– I en overskuelig framtid er vi egentlig godt rustet til å tilfredsstille det som Europa mangler. Vi snakker om disse avgjørende materialene som fins i hverdagsprodukter som mobiltelefoner og PC’er, men som også er nødvendig for grønn energisatsning som vindmøller og el-biler. Disse materialene er det mangel på, og de fins i Telemark!

– Den industrien er ikke her i dag. Vi er i gryende fase. Men innenfor 10 år er det nærliggende å tenke at der vil vi være. Og dette er svært relevant for Europa!

Les de tidligere artiklene om dette temaet, Nye FoU-prosjekter og kommersialisering er nøkkelen til vekst og Nytt energibilde øker investeringslysten i grønn industri 

og les fortsettelsen og siste del av samtalen mellom regionens utviklere, med TEMA: Hva må konkret gjøres for å få til utvikling i ønsket retning? 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler