Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Bilfinger lærer skoleelever HMS - viktig når de kommer ut i jobb

– Vi synes det er viktig å formidle til elevene at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er avgjørende når de kommer ut i jobb. Derfor engasjerer vi oss i HMS-dager, og vi har startet på Hjalmar Johansen videregående skole, avdeling Klosterskogen, sier HMSK-leder Heidi Bager i Bilfinger.

HMSK-ledere i Bilfinger, Heidi Bager og Terje Slettebakken, og rådgiver for fagopplæring i Telemark fylkeskommune, Terje Haukedal (til høyre) samarbeider

SAMARBEID: HMSK-ledere i Bilfinger, Heidi Bager og Terje Slettebakken, og rådgiver for fagopplæring i Telemark fylkeskommune, Terje Haukedal (til høyre) samarbeider om å heve HMS-kompetansen i skoleverket.

Heidi Bager og HMSK-leder for Bilfinger Norge Øst, Terje Slettebakken skal besøke alle de åtte videregående skolene i Telemark som har avdelinger for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP).

Økt forståelse

Prosjektet ble dratt i gang med HMS-dagen på Klosterskogen 16. desember 2014 – et samarbeid mellom Fagopplæringa i Telemark fylkeskommune og Bilfinger. Målsettingen for satsingen er at nye, unge arbeidstakere skal få økt forståelse for kravet til god HMS-praksis i arbeidslivet.

Riktige holdninger blant ansatte er avgjørende for å kunne være tilbyder av tjenester i industrien i dag. Kundene krever at leverandørene har gode HMS-resultater å vise til.

HMS-ekspertise

HMS-ekspertene fra Bilfinger besøker skolene og holder en orientering før verkstedene besøkes.

– Vi ønsker å se hvordan HMS-arbeidet praktiseres i skolehverdagen, sier Terje Slettebakken. – Vi ser på forholdene i verkstedene, og vi undersøker hva elevene lærer om HMS i forhold til de kravene de møter i arbeid hos oss. Vi gir også råd og forteller om hvordan vi jobber med HMS daglig.

Heidi Bager tror at industrien har mye å bidra med i skolen. 

– Når jeg går rundt i skolens verksteder, tar jeg utgangspunkt i den sjekklisten vi bruker i våre egne verksteder, og tilpasser den til skolens situasjon. Jeg ser mye godt HMS-arbeid. Vi runder av dagen med en tilbakemelding på det jeg har observert, forklarer hun.

Kontakter i industrien

– Initiativet til HMS-dagen kom fra daglig leder Gunnar Bråthen i Bilfinger Øst, forteller Terje Haukedal. Han er rådgiver for fagopplæring i Telemark fylkeskommune.

– Det er positivt at vi i skolen kan knytte kontakter til industrien og hente erfaringer fra yrkeshverdagen. Jeg regner med at dette samarbeidet vil gi både lærere og elever gode tips innen HMS-arbeidet.

Rådgiveren er opptatt av at skolen ikke bare skal undervise i temaer knyttet til faget eleven skal lære. Skolen er og skal være opptatt av at elevene skal lære å praktisere god HMS. –Det er viktig å fokusere på detaljer og å etablere gode HMS-vaner tidlig, understreker han.

Komme hele hjem

Heidi Bager fra Bilfinger sjekker hvordan arbeidssituasjonen er for VG 2-elev Mohamud Bashir.

SJEKK: Heidi Bager fra Bilfinger sjekker hvordan arbeidssituasjonen er for VG 2-elev Mohamud Bashir.

VG 2-elev Mohamud Bashir er glad for møtet med Bilfingers HMS-team.

– Det er godt å få vite hva industrien krever av oss. Og det er viktig at vi lærer hva vi skal gjøre for ikke å skade oss. Vi jobber med maskiner, og det er støy i lokalet. Derfor må vi bruke riktig verneutstyr slik at vi kan gå hjem like hele som da vi kom på skolen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler