Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara med offensiv pilotering på Herøya - satser 100 millioner

Offensiv pilotering er vesentlig for å kapre markedsandeler, mener gjødselprodusenten Yara. På Herøya har de for øyeblikket seks-syv pilotprosjekter gående. 

– Testing i pilotanleggene reduserer risikoen, sier Sten Bjørneboe, Yara i Herøya Forskningspark.

– Testing i pilotanleggene reduserer risikoen ved å implementere nye elementer i eksisterende anlegg, sier Sten Bjørneboe, ansvarlig for minifabrikken som sto ferdig i mars. (Foto: Tom Riis)

– Uten pilotering hadde vi ikke vært så langt framme som vi er nå. Igangsetting av nye prosesser eller nytt utstyr uten grundig testing kan gi store negative konsekvenser og stagnere utviklingen. Man skal tenke seg nøye om før man tester ut noe helt nytt i en stor fabrikk. Det understreker Odd-Arne Lorentsen, som leder ett av Yaras tre forskningssentre. 

– Vi tenker for framtiden og forsøker å ligge i forkant av markedets etterspørsel, sier han.

80 fra 19 land

På Herøya har Yara nå rundt 80 forskere av 19 ulike nasjonaliteter, og har rekruttert halvparten av dem i løpet av de siste tre årene. Lorentsen er ansvarlig for utviklingen av nødvendige katalysatorer for gjødselproduksjonen til Yara, samt noe gassrensing.

Dette arbeidet har bl.a. ført til en reduksjon av utslipp av CO2-ekvivalenter på opptil 90 prosent ved alle Yaras gjødselfabrikker over hele verden. 

For øyeblikket er det stort fokus på miljø, både når det gjelder utslipp fra egne fabrikker, men ikke minst for å møte klimautfordringene som landbruket representerer. 

Ledende på miljø

I mars i år annonserte Yara at det er investert 1 milliard NOK for å bli ledende på miljøteknologi og luftrensing. Kompetansen på nitrogenkjemi skal løftes ut over produksjon av gjødsel. 

– Det er svært motivernde å være del av et selskap som forstår verdien av å bringe forskningen ut av laboratoriet via pilotering, til fullskala implementering. Pilotanleggene fungerer som minifabrikker, og all testingen optimaliserer og sikrer prosessendringer før vi implementerer det i fabrikkene våre, forklarer Odd-Arne Lorentsen. 

Yaras forskning i Herøya forskningspark er rettet mot best mulige vekstvilkår under ulike miljøpåvirkninger, sier Odd-Arne Lorentsen.

– Forskningen vår er rettet mot best mulige vekstvilkår under ulike miljøpåvirkninger, forklarer Odd-Arne Lorentsen, leder for ett av tre Yara-forskningssentere. (Foto: Tom Riis)

Uvurderlig kompetanse

Yara har for øyeblikket seks-syv pilotprosjekter gående på Herøya. Ett av disse sto ferdig i mars i år. Sten Bjørneboe er driftsansvarlig for miniproduksjonsanlegget som har kostet et titalls millioner kroner. Flere ganger i uka kjører Bjorneboe anlegget, som tester gjødselprosessen under ulike parametere, initiert av laboratoriet.

– Ansatte som Sten er uvurderlige i piloteringen. Han har erfaring fra Hydro og REC i tillegg til Yara, og vet hvordan produksjonen foregår ute i fabrikk. Det er viktig når piloteringen skal overføres til storskala produksjon, understreker Lorentsen.

Han legger til at Yaras markedspotensial i stor grad er styrende for valg av prosjekter. – Med kompetansetilgangen vi har på Herøya er vi rustet til å videreutvikle for framtiden, avslutter Odd-Arne Lorentsen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler