Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Finansieringsløsninger for de gode idéene

– Det finnes flere finaniseringsmuligheter for små, mellomstore og store bedrifter, understreker Innovasjon Norge, EksportKreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt. De inviterte nylig til felles informasjonsmøte og speed-dating på Herøya. Kinera og Steuler Solar, to gründerbedrifter fra Grenland, delte sine positive erfaringer med virkemiddelapparatet.

Rune Roligheten og Torunn Aakermann

Rune Roligheten fra Steuler Solar og Torunn Aakermann fra Kinera, begge gründere som har hatt god nytte av finansieringstjenestene fra Innomvasjon Norge.

Kinera og Steuler Solar delte sine erfaringer med å starte en bedrift fra grunnen og vokse seg større med hjelp fra virkemiddelapparatet.

Kinera, en bedrift med utspring fra den gang Hydro Polymers, startet rett og slett på kjøkkenet hjemme. De utviklet en metode for overflatebehandling og slitasejebeskyttelse med PVC. – Idag er vi en liten solid bedrift med store kunder og mulighet for internasjonalisering, blant annet med bidrag fra IFU-ordningen og Skattefunn. 

Stuler Solar utvikler digler for støping av silisiumwafere, og har sitt utspring i Borgestad Fabrikker. Etter at fabrikken ble nedlagt i 2003, etablerte Rune Roligheten High Tech Ceramics som igjen fikk et tett samarbeid med tidligere REC-fabrikkene på Herøya. Idag eies bedriften av Stueler Solar GmbH, og har mottatt støtte fra virkemiddelapparatet, og har inne en Horisont 2020-søknad.

Muligheter hos Innovasjon Norge

Kjenner du til IFU/OFU? Dette er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. – Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift – som er den som søker om tilskudd – og en kundebedrift, forklarte Marianne von Krogh fra Innovasjon Norge. – Her kan vi gi inntil 50% av investeringsbehovet.

Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter –IFU/OFU.

Miljøteknologiordningen er en annen ordning som støtter forbedret teknologi på miljø. – Dersom din bedrift utvikler teknologi som forbedrer miljøet, og dere skal bygge demonstrasjonsanlegg i Norge, kan denne ordningen være aktuell, sa Bergny Dahl, også fra Innovasjon Norge

Arrangørene av morgenseminaret. Fra venstre Bergny Dahl, Marianne von Krogh og Gry Langbakk, alle fra Innovasjon Norge.

Arrangørene av morgenseminaret. Fra venstre Bergny Dahl, Marianne von Krogh og Gry Langbakk, alle fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge søker teknologi som gir grunnlag for verdiskapning. Deres finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd eller garantier, eller en kombinasjon av disse. Viktige kriterier når prosjekter vurderes er gjennomføringsevne og at tilskudd er utløsende for prosjektet.

Nytt EU-program Horisont 2020 

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. EU gir inntil 80% støtte, og her er det mange prosjekter som har søkt allerede, avsluttet Bergny Dahl.

Les mer om Innovasjon Norges finansieringstjenester her: www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/

Yter lån til eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge AS er et norsk statlig aksjeselskap som på vegne av staten yter lån til eksportfinansiering. Deres ambisjon er at flere små og mellomstore bedrifter kommer i posisjon for nye eksportkontrakter.

bilde av Lars Børre Hasle og Georg Kervel

Lars Børre Hasle fra Eksportkreditt Norge AS (venstre) og Georg Kervel fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt orienterte om hvilke låne- og garantimuligheter som finnes i forbindelse med norsk eksport og investeringer i utlandet.

– Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme, sa Lars Børre Hasle. Dette gjøres i form av et lån som gis til kunden. Driveren er kontrakten mellom leverandør og kjøper.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler