Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Samarbeid om helse, miljø og sikkerhet kan bare gjøre oss bedre

– Samarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet i Forskningsparken kan bare gjøre oss bedre! Vi trenger erfaringsoverføringer og må utfordre hverandre. Her har vi alle samme målet. 

Yara, Hydro Aluminium, Statoil, Ineos og Molab deltok i panelet under HMS-dagen.

Panleldetakerne: Fra venstre Ole-Jacob Siljan, Yara, Erik Dørhellen, Hydro Aluminium, Odd-Arne Lorentsen, Yara, Arne Aasheim, Molab, Steinar Kvisle, Ineos, Jarann Wold Pettersen, Statoil og Jon Bjørn Sollid, Hydro Aluminium (Foto: Ragnar Balterød).

Det understreket flere av deltakerne på HMS-dagen i Herøya Forskningspark. Hovedtemaet var hvordan vi håndterer risiko i vårt daglige arbeid og i prosjekter, og hvordan vi kan forbedre oss og lære ved å samarbeide på tvers. 

Fem forskningsvirksomheter

Herøya Forskningspark er en integrert del av Herøya Industripark, og har fem større forskningsvirksomheter. Størst er Statoil med rundt 200 ansatte, deretter Yara Research and Development Centers, Hydro Aluminium Teknologisenter, Molab og Ineos Technology & Production Support. Samtlige deltok i en paneldebatt som trakk mange tilhørere, og som ble ledet av Lars Kittilsen, Onesto

Forskningsvirksomhetene har mye lab.utstyr, forsøksanlegg og minifabrikker der man tester ut og forbedrer produksjonsprosesser, produkter, miljøutslipp mm. Under arbeid opererer man med høye temperaturer, trykk og kjemikalier og gasser som kan representere en risiko både for egen virksomhet og naboene hvis de ikke håndteres riktig. 

Orden i eget hus

Nettopp derfor er aktørene i Forskningsparken opptatt av å ha orden i eget hus. Det betyr god standar på utstyr, riktige systemer, prosedyrer og regler, og ikke minst at folk jobber slik de skal. 

– Vi stiller samme sikkerhetskrav til en liten testinstallasjon som til en fabrikk i full drift. Det mangler ikke på systemer og regler, men utfordringen er å få reglene og rutinene under huden, understreket Jon Bjørn Sollid fra Hydro Aluminium Teknologisenter.

– Vi må sørge for at alle har en felles forståelse for hva som er ansvarlig handling og akseptabel standard, påpekte Steinar Kvisle som leder Ineos Technology & Production support.

Lysere framtid

Verneombud hos Yara i Forskningsparken er Kristine Pedersen, og hun deltok aktivt i debatten. 

– Jeg er opptatt av at vi utfordrer hverandre, deler erfaringer og lærer hele tiden, og her er HMS-forumet i Forskningsparken viktig. Men vi må også dele erfaringene og lærdommen med ansatte, slik at ikke bare ledelsen lærer. Etter møtet i dag tror jeg vi går en lysere framtid i møte når det gjelder HMS-samarbeid i Herøya Forskningspark, konkluderer Kristine Pedersen. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler