Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

OiW Process får 750.000 kr i FoU-støtte

Bedrifter OiW Process AS i Herøya Industripark, har fått 750 000 kroner i FoU-støtte fra tre ulike programmer. – Vi er utrolig glade for at vi har fått positivt svar på alle våre tre søknader. Det betyr at vi kan gjennomføre et forprosjekt som gjelder rensing av produsert vann, sier daglig leder Susan Heldal.

Teamet i OiW Process. Fra venstre Susan Heldal, Albert Buer, Jan Gregor Høydal Sørli (på Skype fra Molde), Caroline Svolsbru og Øyvind Asgautsen. (Foto Tom Riis)

Teamet i OiW Process. Fra venstre Susan Heldal, Albert Buer, Jan Gregor Høydal Sørli (på Skype fra Molde), Caroline Svolsbru og Øyvind Asgautsen. (Foto Tom Riis)

– Vi tror på dette prosjektet, men det er mange skjær i sjøen. Derfor er det nødvendig med forskning og utvikling for at vi skal kunne være trygge på at vi har en god teknologi, understreker hun.

Hjelp fra VRI Telemark
OiW Process AS har fått hjelp av Telemark Fylkeskommune gjennom programmet VRI Telemark, til å søke midler til utvikling av en ny teknologi for å rense olje ut av produsert vann på sokkelen. Søknadsprosessen har gitt OiW Process AS støtte fra Oslofjordfondet, Petromaks 2, som er Forskningsrådets program for petroleumsforskning, og Innovasjon Norge.

Forskningsstøtte er avgjørende for at OiW Process AS kan lykkes med å utvikle teknologien samtidig med at selskapet har fullt fokus på den daglige driften. – Det var viktig for oss å få støtte tidlig i prosessen. Det hadde vi ikke klart ved egen hjelp, sier R&D manager Albert Buer.

Forskningsstøtten skal brukes i et forprosjekt for å avklare om det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt. – Vi har gjennomført noen tester. Nå skal vi verifisere resultatene, og det arbeidet vil avgjøre om vi skal søke midler for å gå videre til et hovedprosjekt, understreker Susan Heldal.

Om prosjektet
Staben hos OiW Process AS har jobbet lenge med å rense produsert vann. Nå er selskapet i ferd med å utvikle en ny og vesentlig mer miljøvennlig metode for slik rensing.

Oljen som kommer opp til prosessering på plattformene, inneholder også vann. Det er både vann som finnes naturlig nede i formasjonene oljen hentes opp fra, og vann som er injisert i brønnene under høyt trykk for å øke utvinningsgraden. Dette vannet må renses før det kan slippes ut, og oljedråpene som skal fjernes i siste trinnet, er svært små.

– Det finnes flere teknologier for å rense produsert vann, forteller Buer. – Felles for de ulike løsningene er bruk av kjemikalier i renseprosessen. Vår løsning er miljøvennlig fordi den bidrar til en vesentlig reduksjon i kjemikalieforbruket.

OiW Process har en visjon om å skape varige verdier. – Det er viktig for oss og for samfunnet rundt oss, sier Heldal. – Og vi ønsker å ha et produkt å selge, ikke bare levere kompetanse i form av konsulenttimer.

Industrielt miljø
OiW Process AS har kontorer i Herøya Industripark av flere årsaker. Den viktigste grunnen er at konsulentselskapet ønsker å være en del av et industrielt miljø.

– Her i industriparken har vi muligheter til å teste ut teknologien vår i en pilotfase. Det er helt avgjørende når vi går videre med dette prosjektet i en hovedstudie, fastslår Heldal. – HIP kan legge til rette for et pilotanlegg når den tiden kommer. Vi har allerede i god dialog med pilotansvarlig Rolf Olaf Larsen om en slik mulighet.

– Det er også viktig for oss å hente ut synergiene av å ha kontorer i dette miljøet. Vi har fått gode råd fra InflowControl – et selskap som har vært gjennom akkurat den samme prosessen vi nå står oppe i. Vi har også hatt oppdrag for Bilfinger, og vi håper på flere slike oppdrag framover, sier Heldal.

Les mer om OiW Process AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler