Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

SilMag får 20 mill. kr i tilskudd fra Innovasjon Norge - flying start for fase 1

Innovasjon Norge har bevilget 20 millioner kroner i tilskudd til SilMag-prosjektet, som planlegger produksjon av magnesium og silika i Herøya Industripark. Dette er en flying start for fase 1 av prosjektet.

SilMag-prosjektet i Herøya Industripark får 20 mill. kr i støtte fra Innovasjon Norge.

Stor glede i alle leire da det ble kjent at Innovasjon Norge bevilger 20 millioner kroner til fase 1 av SilMag-prosjektet. Fra venstre ordfører Øystein Beyer, Tor Morten Thorsen, Herøya Arbeiderforening, Per Kristian Andersen, SilMag-prosjektet og Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark AS.

 

 

– Vi har vist ved praktisk handling at vi er positive til prosjektet, understreker saksbehandler Gry Langbakk ved Innovasjon Norges avdeling i Telemark. Tilskuddet kommer fra Miljøteknologiordningen.

Gull verdt
I disse dagene legger SilMag-prosjektet ut på et tre ukers globalt roadshow sammen med rådgivingsselskapet Pareto, for å "selge" prosjektet til investorer. Målet er å få inn 100 millioner dollar, som vil sikre fase 1 av prosjektet.

Per Kristian Andersen i SilMag-prosjektet er strålende fornøyd med støtten fra Innovasjon Norge. – Dette er gull verdt for de som nå skal ut og presentere prosjektet for potensielle investorer, påpeker han.

Også Porsgrunnsordfører Øystein Beyer, direktør Thor Oscar Bolstad i Herøya Industpark AS og leder av Herøya Arbeiderforening, Tor Morten Thorsen stemmer i.

– Dette er en fantastisk god nyhet for Herøya Industripark, Grenland og den norske landbaserte industrien. Vi håper og tror prosjektet vil lykkes, sier de.

Fire aktiviteter
Midlene fra Innovasjon Norge og fra internasjonale investorer skal etter planen finansiere fire hovedaktiviteter som utgjør fase 1.

Det er oppstart og drift av omsmelteanlegget for magnesiumavfall, oppstart og drift av pilotanlegget for silika, prosjektering av fase 2 som er fullskala magnesium og silika-anlegg, og FoU-aktiviteter på nye typer legeringer. 

Omsmelteanlegget vil bli startet opp 9 måneder etter tilsagn om finansiering, ca medio 2015, og vil produsere 15.000 tonn magnesium i året.

Verdens reneste
Fase 2 av prosjektet består av et nytt lutanlegg, et oppgradert og utvidet magnesiumstøperi og en ny silikafabrikk. Fabrikkene vil ha behov for rundt 300 egne ansatte, i tillegg innleie av flere hundre årsverk. Investeringene vil beløpe seg til 4-5 milliarder kroner.

Råstoffet til produksjonen er olivin fra gruver på Sunnmøre. I de nye anleggene vil det bli produsert 65.000 tonn magnesium årlig, med verdens laveste energiforbruk og med verdens laveste CO2-utslipp pr. produserte kg. Silika er det andre produkt som blir produsert, ca. 80.000 tonn i året, som blant annet brukes i bildekk for å redusere friksjon og drivstofforbruk.

12 år
Det er kombinasjonen kompetanse, tålmodighet og stayerevne som nå gir resultater. I hele 12 år har kjerneteamet i SilMag-prosjektet jobbet for å få realisert dette. Det har vært opp- og nedturer – det siste året flest oppturer.

Sommeren 2013 signerte Norsk Hydro ASA og Serenity Capital Pte. Ltd en avtale som åpnet for at SilMag International AS, det norske datterselskapet til Serenity, kan gjenoppta produksjon av magnesium på Herøya.

Hydro, som stengte sitt magnesiumanlegg på Herøya i 2002, vil ifølge avtalen stille til rådighet produksjonsanlegg og teknologi, samt leie ut tomteareal og annen infrastruktur i Herøya industripark. Avtalen forutsetter at Serenity sikrer nødvendig finansiering av prosjektet, noe de nå er godt i gang med.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler