Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

INEOS investerer 300 millioner kroner i ny crackerovn på Rafnes

Den langsiktige og trygge råstoffsituasjonen legger grunnlag for nye investeringer på Rafnes. Noretyl investerer 300 millioner kroner i en ny crackerovn. Det vil gi en produksjonsøkning av etylen på i underkant av 10 prosent. Minst like viktig er at investeringen i økt ovnskapasitet gjør det mulig å gjennomføre vedlikehold uten å tape produksjonskapasitet.

INEOS Olefins & Polymers Norway ved Magnar Bakke planlegger ny crackerovn på Rafnes.

Med langsiktig gassavtale og gasstank under bygging på Rafnes, har vi startet planlegging av en ny crackerovn, sier site manager Magnar Bakke i INEOS Olefins & Polymers Norway.

– Tanken på en utvidelse av ovnskapasiteten var framme allerede i 2006, men da hadde vi ikke sikre gassleveranser lenger enn til 2015. Det var ikke langsiktig nok, sier site manager for INEOS Olefins & Polymers Norway, Magnar Bakke.

– Nå har den situasjonen endret seg, og vi er i gang med prosjektet ny ovn. Planleggingsarbeidet går for fullt, og gravearbeidene skal begynne i mai. Planen er at ovnen skal stå klar til bruk i oktober 2015.

Noretyl leverer etylen til INEOS Bamble, som produserer plastråstoff til medisinsk bruk, matemballasje og isolasjon av kabler. Klor/VCM-fabrikken på Rafnes (INEOS Norge As), som leverer råstoffet til PVC-fabrikken på Herøya, bruker også etylen som råstoff. I tillegg går deler av produksjonen til eksport. Utvidelsen av ovnskapasiteten vil øke produksjonen fra 550.000 tonn til 600.000 tusen tonn årlig.

– I dag har vi 10 små og én stor crackerovn. Nå bygger vi en ny stor ovn. Vi har litt for liten ovnskapasitet til å utnytte separasjonsanlegget maksimalt. Ovnene kan ikke kjøres hele tiden fordi de må avkokses med jevne mellomrom. Denne investeringen gjør at vi kan gjennomføre nødvendig vedlikehold på crackerovnene uten å tape produksjon. Det medfører at vi kan øke eksporten noe, men optimalisering av vedlikeholdet er like viktig, understreker Bakke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler