Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

INEOS investerer 300 millioner kroner i ny crackerovn på Rafnes

Den langsiktige og trygge råstoffsituasjonen legger grunnlag for nye investeringer på Rafnes. Noretyl investerer 300 millioner kroner i en ny crackerovn. Det vil gi en produksjonsøkning av etylen på i underkant av 10 prosent. Minst like viktig er at investeringen i økt ovnskapasitet gjør det mulig å gjennomføre vedlikehold uten å tape produksjonskapasitet.

Magnar Bakke foran tank på Rønningen

– Tanken på en utvidelse av ovnskapasiteten var framme allerede i 2006, men da hadde vi ikke sikre gassleveranser lenger enn til 2015. Det var ikke langsiktig nok, sier site manager for INEOS Olefins & Polymers Norway, Magnar Bakke.

– Nå har den situasjonen endret seg, og vi er i gang med prosjektet ny ovn. Planleggingsarbeidet går for fullt, og gravearbeidene skal begynne i mai. Planen er at ovnen skal stå klar til bruk i oktober 2015.

Noretyl leverer etylen til INEOS Bamble, som produserer plastråstoff til medisinsk bruk, matemballasje og isolasjon av kabler. Klor/VCM-fabrikken på Rafnes (INEOS Norge As), som leverer råstoffet til PVC-fabrikken på Herøya, bruker også etylen som råstoff. I tillegg går deler av produksjonen til eksport. Utvidelsen av ovnskapasiteten vil øke produksjonen fra 550.000 tonn til 600.000 tusen tonn årlig.

– I dag har vi 10 små og én stor crackerovn. Nå bygger vi en ny stor ovn. Vi har litt for liten ovnskapasitet til å utnytte separasjonsanlegget maksimalt. Ovnene kan ikke kjøres hele tiden fordi de må avkokses med jevne mellomrom. Denne investeringen gjør at vi kan gjennomføre nødvendig vedlikehold på crackerovnene uten å tape produksjon. Det medfører at vi kan øke eksporten noe, men optimalisering av vedlikeholdet er like viktig, understreker Bakke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler