Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Sparer 1,5 millioner kroner årlig på redusert oppvarming

Energieffektiviseringen i Yaras bulklager har vært vellykket. Årlig sparer man 1, 5 millioner kroner på å regulere varmen etter relativ fuktighet i hallene.

For å opprettholde gjødselkvaliteten fra fabrikk er det viktig med riktig håndtering. Gjødsel tar lett opp fuktighet og det er derfor viktig at luften i bulklagerhaller er tørr nok. For å sikre gjødselkvaliteten med tørr luft tilføres syv store bulkhaller en total luftmengde på  460 000 kubikkmeter i timen. Før sikret Yara tørre haller ved at temperaturen konstant lå ti grader høyere inni hallene enn utenfor. Etter at Enøk-tiltak ble innført i 2008 sparer Yara nå rundt 3,5 millioner KWh årlig på oppvarming i bulkhallene.

Riktig fuktighet

- Det var en konstant overtemperatur i hallene før. Det koster å løfte temperaturen ti grader hver dag alle dager i året. Det er et veldig stort volum i hallene, og det gjør at besparelsen blir veldig stor, sier Geir Åge Søvde, leder av klima ved BIS. Det var høsten 2008 at det ble satt i verk tiltak for å regulere varmen i hallene på en bedre måte, med et automatisk styringssystem. BIS Production Partner har stått for hele den tekniske gjennomføringen. Prosjektet har fått støtte fra Enova og er en del av Yara sin porteføljeavtale med Enova.
Etter omleggingen er temperaturen nå behovsstyrt, etter relativ fuktighet. Dersom det er veldig kaldt og tørt ute, holder det nå at temperaturen inne i hallen heves med bare fire-fem grader mer enn utetemperaturen.

Vil gå videre

Anders Holst i Yara er ansvarlig for energiprosjektene ved Yara Porsgrunn. Han konstaterer at Enøk-tiltaket i gjødselhallene har vært et vellykket prosjekt.  Nå vurderes det å gå videre med energieffektivisering i hallene.  Ønsket er å kunne senke temperaturen enda én til to grader i forhold til i dag. Det kan man gjøre ved at den luften som nå sirkulerer ved taket i hallene blir blåst ned mot gulvet. Kostnaden ved et slikt prosjekt er på rundt 200 000 kroner. Ifølge beregningene til  Geir Åge Søvde i BIS, vil denne kostnaden kunne bli spart inn i løpet av et år. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler