Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

- Industrisamarbeid styrker bedriftene og regionen

– Samarbeid mellom små og store bedrifter styrker den enkelte bedriften og hele regionen. Det har vi sett mange gode eksempler på i dag, konstaterte Øyvind Korsberg (Frp), som er første nestleder i Stortingets Næringskomité.

Sammen med stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) i samme komiteen, innledet han til debatt under Industriklyngeseminaret som ble arrangert i Herøya Industripark i går.

I overkant av 30 representanter fra industri, virkemiddelapparat og Storting var samlet til seminaret, som ble arrangert av Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), Bellona og Herøya Industripark (HIP). Temaene var «Industriklynger - hva betyr det for energi og gjenvinning, kompetanse, rekruttering og nyetablering».

Vil kjøpe industriparken
Rådmann i Porsgrunn, Per Wold ønsket deltakerne velkommen med å si at Porsgrunn kommune vil legge inn bud på HIP hvis hele eller deler av industriparken legges ut for salg.

– Landbasert industri har blitt betraktet som en «solnedgangsindustri». Det tror jeg ikke er riktig, understreket rådmannen. – Vi ser vilje til å investere i landbasert industri, og vi ser at verdiskapingen øker.

Hydro har signalisert at selskapet kan komme til å avvikle sine eierinteresser i Industriparken. Derfor har Porsgrunn kommune etablert et joint venture-selskap sammen med Yara, Skagerak Energi, Bilfinger og SIVA for å kunne stå som aktuelle kjøpere dersom Hydro gjør alvor av å selge.

– Hyggelig at vi er attraktive
– Det er godt å føle at vi er attraktive. Det er en anerkjennelse for det vi har gjort, og det vi driver med til daglig, sa leder for HIP, Thor Oscar Bolstad i sitt innlegg.

– Vi skal tilrettelegge for de 90 virksomhetene vi har i industriparken i dag, og vi skal jobbe for å få nye aktører til parken. Vekst og utvikling er viktig, ikke minst fordi industriarbeidsplasser har store ringvirkninger. Hver industriarbeidsplass generer fire til fem jobber i nærmiljøet, understreket han.

I startgropa

Finnsnes Industripark presenterte seg på Industriklyngeseminar i Herøya Industripark.

Finnsnes Industripark er i startgropa og har mange muligheter, fastslår prosjektleder Hege Vigstad.

– Vi er ganske små sammenlignet med HIP, fastslo prosjektleder Hege Vigstad fra Finnsnes Industripark. Finnsnes Industripark er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Lenvik kommune, Finnfjord AS og Kunnskapsparken Nord. – Vi er i startgropa og har 100 dekar utviklingsområde. Tilgangen på store mengder miljøvennlig energi er en styrke for oss, og vi har isfri havn, forklarte hun.

Vigstad fortalte også om trainee-prosjektet som Profilgruppa i Midt-Troms har satt i gang. Tre traineer skal gjennom et to-årig traineeløp hos ulike bedrifter. Prosjektet er viktig i arbeidet med å få ungdommene tilbake til distriktet.

Samarbeider om forskning
Jacob Steinmo er styremedlem i FFF og ledet seminaret i går. Han fortalte også om forskningssamarbeidet i ferrolegeringsindustrien. Gjennom samarbeid har bransjen tilgang til forskningsressurser og laboratorier hos SINTEF og NTNU.

– Det formaliserte forskningssamarbeidet har gitt gode resultater innen miljø, utdanning og grunnleggende kunnskap. Samarbeidet gjør at vi kan realisere prosjekter som enkeltbedriftene ikke har ressurser til å gjennomføre alene. Samarbeidet sikrer rekruttering til bransjen og bygger et sterkt kunnskapsmiljø i Norge, påpekte Steinmo. – Neste steg for oss er å satse på klynger for å realisere nullutslippsvisjonen.

Forskningsresultatene må tas i bruk
– Det foregår mye bra forskning i Norge, men forskningen får ikke betydning for verdiskapingen før forskningsresultatene tas i bruk. Derfor må vi holde fokus på og styrke innovasjonsevnen slik at vi kan utvikle framtidens produkter. Det sa Rolf Olaf Larsen vra Herøya Industripark i sitt innlegg om Pilotarena Herøya.

HIP er opptatt av å tilrettelegge for utvikling av nye industrielle prosesser. Det er krevende og forutsetter tilgang på mange ulike ressurser.

"HIP-field" gir effekt
– Virksomhetene på Herøya er bygget på kompetanse innen alle områder for industriell utvikling. Vi kobler den industrielle kompetansen til forskningsbasert kunnskapsutvikling, sa Larsen.

Herøya Industripark har fasiliteter for pilot- og demoanlegg, Pilotarena Herøya.

Pilotarena Herøya har mye å tilby, sier Rolf Olaf Larsen.

Mange prosjekter må gjennom en pilotfase før kommersialisering. Det er nødvendig for å redusere økonomisk og teknologisk risiko. I tillegg til kompetanse og infrastraktur kan Pilotarena Herøya tilby attraktive oppstartsbetingelser og gode finansieringsmuligheter, som også er kritiske suksessfaktorer i en pilotfase.

– Vi er i en unik posisjon, fastslo Larsen. – Vi tilbyr en arena for utvikling av framtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser. Ved å etablere seg i Herøya Industripark får man en "HIP-field"-effekt som gjør at prosjektene blir realistiske. Det er attraktivt, også for investorene, avsluttet han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler