Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Økt produksjon ved gjenbruk av biprodukt

I november 2009 startet SMA Mineral Magnesia AS med gjenbruk av et biprodukt. Det har ført til en energisparing på rundt 2 400 000 kroner årlig for bedriften.

- Dette er et utrolig viktig prosjekt for oss. Spesielt nå når det har vært dårlige økonomiske tider, sier Merethe Pepevnik, i SMA Mineral Magnesia AS (SMA).

SMA Mineral Magnesia AS produserer ulike typer magnesiumoksid til et stadig mer differensiert marked i Europa. Produktet ble tidligere stort sett anvendt til landbruksformål, men nå satses det for fullt på markeder innen papir, cellulose og gummi. Over lengre tid har SMA hatt et biprodukt fra utfellingen av   Mg(OH)2 som ble generert som et avfall fordi det var umulig å tilbakeføre dette inn i prosessen. Dette ble tidligere lagret og ved anledning solgt billig direkte til bønder. Produktet har høye verdier av Mg(OH)2, og lav forurensing. For å lagre disse store massene har SMA leid tomt av Herøya industripark. Å rydde opp i dette lageret ville kostet rundt 250 000 kroner, bare om man skulle flyttet massene ut og gitt dette til lokale bønder. Nå tas det i stedet i bruk, og det med økonomisk gevinst.

Investerte 1,2 millioner

På en teknisk messe i Tyskland fant SMA  et firma fra Nederland, VanBeek. De leverer kundespesifikke skruetransportsystemer, som kan levere masse opp vertikalt flere meter. Investeringene i utstyr og installering kom på rundt 1 200 000 kroner.

- I dagens økonomi var det vanskelig å få investeringsmidler som dette. ENOVA ga oss muligheten til å se på dette prosjektet fra en annen side. Ved å introdusere dette produktet inn i prosessen vår så vi nå muligheten for å spare energi både på lett brenngass og elektrisitet, forklarer Pepevnik.

Mindre gass

Biproduktet har et mye høyere tørrstoff enn SMAs normale produkt, noe som gir et redusert behov på bruk av gass. Beregninger viser en innsparing på 20 prosent av gassen ved å tilføre dette biproduktet. I tillegg øker ovnskapasiteten, og dermed øker produksjonen med tre tonn i timen av det ferdige produktet. Dette gir en besparelse på rundt 2 400 000 millioner kroner per år i energisparing. I tillegg benyttes det nå 50 prosent mindre damp, noe som tilsvarer en sparing av dampkostnader på 250 000 kroner. Driftstiden på pumpene er nå 50 prosent mindre, og dette gir videre en sparing på 1350MWhr i året.

Den samlede økonomiske innsparingen som en følge av gjenbruksprosjektet er beregnet til 2 700 000 kroner per år, avhengig av strømprisen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler