Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Molab analyserer produsert vann for Statoil

Molab har inngått en avtale med Statoil om analyser av produsert vann fra 40 installasjoner på norsk sokkel de neste årene. Prøvene fraktes til Porsgrunn, der de skal analyseres av Molab. Bedriften holder til i toppetasjen i Forskningsparken i Herøya Industripark.

Molab i Herøya Industripark skal analysere produsert vann for Statoil

– Våre målinger og analyser skal være med på å sikre at det ikke slippes ut miljøødeleggende stoffer med det produserte vannet, understreker avdelingsleder ved Molab i Herøya Industripark, Arne Åsheim.

 

– Dette er en viktig leveranse for oss, sier markedssjef i Molab, Wenche Brennbakk til offshore.no. Molab har i en årrekke samarbeidet med DNV om overvåking av miljøstatus på havbunnen gjennom kartlegging av kjemiske og fysikalske forhold i sedimenter på norsk sokkel. Selskapet har bygget opp en solid kompetanse på miljøanalyser.

– Vi har fått denne kontrakten i konkurranse med andre tilbydere, og vi ser på avtalen som en viktig milepæl i arbeidet med å tilby stadig flere tjenester til olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Molab, Eigil Dåbakk.

Sikre rent vann tilbake
Kontrakten omfatter analyse av produsert vann, som følger med olje og gass fra reservoaret. Produsert vann inneholder både naturlig forekommende vann fra formasjonene og vann som er injisert for å øke utvinningen. Det produserte vannet kommer opp av brønnen med brønnstrømmen, blir skilt fra oljen og gassen, renset og deretter sluppet ut eller injisert i reservoaret på nytt.

Molab skal analysere prøver for å kontrollere og sikre at vannet er rent før det slippes ut eller injiseres tilbake i reservoaret. Produsert vann kan inneholde en rekke organiske komponenter og metaller som kan ha betydning for miljøet.

Avanserte analyser
– Myndighetene stiller strenge krav til at vannet skal renses svært godt. Vi snakker om meget små mengder kjemiske komponenter, og det kreves avanserte kjemiske analyseteknikker for å kunne gjøre dette, sier avdelingsleder Arne Åsheim ved Molabs avdeling i Porsgrunn.

– Våre målinger og analyser skal altså være med å sikre at det ikke slippes ut miljøødeleggende stoffer. Det kreves kompetanse og avansert teknologi for å komme lengst mulig ned mot kvantifiseringsgrensen slik at vi tilfredsstiller målekravene Statoil setter, understreker Åsheim.

– Molab kan levere den kjemiske informasjon som fyller disse kravene. Kampanjene gjennomføres to ganger i året, og våre målinger danner grunnlaget for å kartlegge miljøeffekten av utslipp av produsert vann og rapportering til myndighetene, påpeker han.

Datterselskap av SINTEF
Molab, som er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter, er et datterselskap av SINTEF. 70 ansatte jobber ved hovedkontoret i Mo i Rana og ved avdelinger i Oslo, Glomfjord og Porsgrunn. Molabs avdeling i Porsgrunn ble etablert i 2008 og leverer kjemisk informasjon basert på anvendt uorganisk analytisk kjemi, til en rekke prosessindustribedrifter og verkstedindustribedrifter i Grenland og i hele Norge.

Avdelingen har FoU-støtte som sin spesialitet. Derfor har Molab etablert laboratorier med avanserte instrumentelle analyseteknikker i Forskningsparken og tilbyr kjemisk analyse av ulike materialer og substanser. Avdelingen har nå åtte ansatte, men er i ferd med å ansette en medarbeider til. Her har de spesialisert seg på

Supplement
– Vi er et supplement til industrivirksomhetenes egne kjemiske aktiviteter. Det er typisk at en kunde har egen kjemiavdeling og bruker oss til spesielle oppgaver. Vi har bygd opp et laboratorium som jobber med komplementære teknikker. Vi tilbyr kompetanse og analysetjenester til kunder for å framskaffe best mulig kjemisk informasjon ut fra gitte problemstillinger og betingelser, sier han.

Molabs virksomhet kan forenkle innsatsfaktorene til en kunde som for eksempel skal utvikle en prosess. Kunden har et klart mål for arbeidet med sin prosessutvikling. For å nå målet må en vite hva som er utgangspunktet, hva som dannes underveis, og hva en har fått som resultat. Når dette er fastlagt, kan det gjøres justeringer i prosessen. Molab bidrar med svarene dersom det er kjemiske analyser som skal til.

Molabs state-of-the-art-teknologi og dyktige fagfolk er blant de viktige brikkene som gjør Herøya Industripark til en god pilotarena. FoU-støtte er en sentral del av Molabs tjenestetilbud i Grenland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler