Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

— Herøya kan bli Porsgrunns varmesentral

— Industrien på Herøya har store spillvarmekilder som kan utnyttes bedre enn de gjøres i dag. Og med kort avstand til brukerne kan Herøya bli Porsgrunns varmesentral, sa Ingrid Sørum Melaaen, rådgiver i Skagerak Nett, under ENØK-dagen på Herøya i går.

I dag leverer Skagerak Varme 25 GWh fjernvarme til Porsgrunn, basert på spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk. 45 bygg i byen er koblet til anlegget, i tillegg til gater og kunstgressbane. Uttak av spillvarme fra fullgjødselfabrikken tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 10.000 tonn. — Det er større spillvarmepotensialer fra industrien på Herøya, og vi ønsker å levere mer, både internt på Herøya og i byen for øvrig, konstaterte Melaaen.

Norge ligger langt etter nabolandet Sverige når det gjelder å utnytte spillvarme fra industrien. I Norge får 120 byer og tettsteder energi fra fjernvarmeanlegg, men bare sju-åtte benytter spillvarme fra industrien. I Sverige får rundt 60 byer og tettsteder spillvarme fra industri.
— Fjernvarmekundene må ha forutsigbarhet og vite at de også får levert varme på de kaldeste dagene. Det betyr at et fjernvarmeanlegg må kunne ta toppene, og det igjen stiller krav til effekt og oppetid hos spillvarmeprodusenten, understreket Melaaen.

 Fjernvarmeanlegg krever store investeringer og er et samspill mellom mange parter. Først må det bygges fangstanlegg for spillvarmen, deretter evnt. høyning av temperaturen ved hjelp av varmepumper, det må bygges varmesentral, legges fjernvarmerør og bygges kundesentral. Prisen vil ligge mellom 50 og 350 mill. kr. for et anlegg på 15-100 GWh.

— Slike prosjekter er krevende og involverer både myndigheter, grunneiere, kunder, spillvarmeleverandører og fjernvarmeselskap, sier Ingrid Sørum Melaaen, og understreker at Skagerak Varme satser videre både i Telemark og Vestfold. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler