Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Oppstart av Eidangerparsellen høsten 2012

Det blir oppstart av Eidangerparsellen høsten 2012. Det kunngjorde samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på en pressefrokost i Grenland i morges.

Det var på forhånd forventninger om at samferdselsministeren ville komme med en budsjettlekkasje, og hun skuffet ikke. Regjeringen bevilger 100 mill. kr. til oppstart av prosjektet, og arbeidet starter høsten 2012.

Totalkostnadene til jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn er rundt 6 milliarder kroner. Bevilgningen på 100 mill. kr er bare en forsiktig start, og må etterfølges av betydelige bevilgninger over statsbudsjettet de kommende årene.

 God nyhet for regionen

- En svært god nyhet for næringslivet og befolkningen i regionen vår, konstaterer leder av Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad. Sammen med øvrig næringsliv, politikere, NHO, LO, Vekst i Grenland med flere, har han gjennom mange år kjempet for jernbanesaken.

Herøya Industripark har en godkjent reguleringsplan for Gunneklevfjorden, som åpner for at deler av fjorden kan fylles ut for å få nye industritomter. Bolstad forteller at man nå ser på muligheten for at steinmasser fra Eidangerparsellen kan brukes til utfylling. - Vi diskuterer mulighetene med Jernbaneverket, sier han.   

På tide!

Også Vekst i Grenland gleder seg over samferdselsministerens budsjettlekkasje i dag. ViG skriver på sin nettside at "Dette var på tide! Viktigst for Grenland er hvordan denne infrastukturen bringer Vestfold og Telemark nærmere hverandre i et stort integrert arbeidsmarked. Eidangerparsellen er også helt nødvendig grep for å kople Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen. Det at også Oslo kommer nærmere oss er vel heller ingen ulempe."

Les mer på Jernbaneverkets hjemmeside.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler