Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Sommerstudentene inntar Statoil

Når Statoilansatte tar sommerferie og tømmer kontorene i forskningsparken på Herøya, strømmer studentene til. ”Brakka“ fylles opp av et 15-talls sommerstudenter fra hele verden.

Tre av de utvalgte sommerstudentene i Statoil. Fra venstre Elisabeth Børde, Dona Nathasha Nakandalage og Mina Samir Kamel

Flere og flere selskaper tar inn studenter, og Statoil opplever stor pågang. Selskapet kan velge mellom tusenvis av masterstudenter fra kvalitetsuniversiteter over hele verden som velger prosjektjobbing framfor ferie. 

– Det er populært, forteller Torstein Grøstad, leder for produksjon og prosess ved forskningsparken på Herøya i Porsgrunn. Vi gjør det for å vise fram Statoil, teste og prøve ut mulige kandidater, samt gi en positiv opplevelse å fortelle videre.

Alle vinner
Studentene selv får dyrebar arbeidserfaring med å jobbe i virkelige prosjekter. De får tilgang til Statoils forskningsdata og er selvgående to og to på lag. Typisk varighet er 6-10 uker.

– Studentene skal gjøre en jobb, påpeker Grøstad. – En jobb som er egnet for dem, og resultatene presenteres 9. august for oss i Statoil. Alle vinner på dette, mener han.

Løser reelle utfordringer
Vi traff tre masterstudenter ivrige etter å bruke sin kløkt og sine teorikunnskaper i praksis på utvalgte oppgaver for Statoil. De tre er en del av de 15 sommerstudentene samlet i den såkalte ”Brakka“. Der har de kontorer i et internasjonalt miljø. 

Mina Samir Kamel bryner seg på MPD – Manage Pressure Drilling, Dona Nathasha Nakandalage utvikler HMI, Human Machine Interface og Elisbeth Børde gjør studier på dråpedistribusjon.

Alltid ønsket å se Norge
Mina Samir Kamel fra Egypt er Automasjonsingeniør med bachelorgrad fra Milano, Italia, og fullfører nå master ved Institute of Technology i Sveits. Det er første gang han er i et oljeselskap.

– Jeg har fått et spennende prosjekt. Intelligent Drilling og trykkontroll er mitt spesialfelt, forteller Kamel fornøyd, som alltid har ønsket å se Norge.

Nå gleder han seg spesielt til å få besøk av kjæresten.  

Viktig med praksis
Dona Nathasha Nakandalage er dataingeniør fra Sri Lanka. Hun har allerede fullført det første masteråret ved Høgskolen i Telemark innenfor System Control Engineering. Med tre års tidligere arbeidserfaring mener hun det er viktig med praksis.

– Programmering og kontroll er mitt felt, og i sommer skal jeg bryne meg på å utvikle software og grafisk ”interface“ for driller og controll system supervisors, forteller masterstudenten.

Lærer mye - får kontakter
Elisbeth Børde fra Lillehammer er kjemiingeniør fra NTNU med spesialfelt innenfor kjemisk prosessteknologi. I studieløpet byttet hun ut ”trøndevær“ med ett solvarmt år i California, Long Beach. 

For henne er det dråpedistribusjon som er sommerens oppgave.

– Jeg gjør litteraturstudier på dråpens egenskaper og ”oppførsel“ og ser spesielt nå på brannvann, forteller Børde. – Kunnskap om dråpen, og hvordan den brytes ned er relevant for vann, men også for andre dråper, for eksempel oljedråper, forklarer hun.   

– Jeg lærer mye og oppdraget for Statoil er god erfaring og bra for CV’en, sier Lillehammerjenta som også er opptatt av å knytte kontakter videre.  

– Er drømmejobben i Statoil ?

– Ja, kanskje, sier de tre masterstudentene som allerede har kommet seg gjennom nåløyet ved å bli valgt ut blant tusenvis av andre studentkandidater i verden.

– Men først har jeg lyst til å ta en doktorgrad, avslutter Kamel smilende.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler