Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Hydro har igangsatt plan for renere Gunneklevfjord

– Vi har jobbet med plan for renere Gunneklevfjord i et års tid, i forbindelse med en mulig utfylling av Gunneklevfjorden, der Porsgrunn kommune er tiltakshaver. Når Miljødirketoratet nå varsler et mulig pålegg om å framskynde dette arbeidet, vil vi vurdere dette i nær dialog med myndighetene.

Det sier direktør Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark, etter at Miljødirektoratet nylig har sendt brev til Hydro med varsel om pålegg.

Avtale
Det var i fjor at Hydro inngikk avtale med Porsgrunn kommune om utredning og utarbeiding av tiltaksplan. Som et ledd i dette ønsker Porsgrunn kommune å dekke over deler av fjorden ved å fylle ut og etablere nye tomter for lettere industri, servicevirksomheter og kontorer. Hydro utreder på eget initiativ hvordan en tildekking ov resten av fjordbunnen kan gjøres på miljømessig best mulig måte. Tiltaksplan for resten av fjorden skal i henhold til planen være klar i løpet av 2015.

Det er dette arbeidet Miljødirektoratet nå ønsker å forsere. – Det er ingen grunn til å vente med å planlegge tiltak for hele Gunneklevfjorden. Derfor varsler vi nå Hydro om at de må lage en tiltaksplan innen utgangen av august 2014, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kilden avviklet
Utslippene til Gunneklevfjorden skriver seg tilbake til Hydros industrivirksomhet fra rett etter krigen og fram til slutten av 1980-tallet. Utslippene skjedde i en tid der myndighetskrav og kunnskapen om mulige skadevirkninger var enhelt annen enn den vi har i dag. Kilden til forurensning er avviklet for mange år siden.

– Like fullt tar Hydro dette på største alvor. Vi har over flere år vært i dialog med berørte myndigheter og relevante fagmiljøer for å kartlegge omfanget, analysere miljøpåvirkningen og finne gode tiltak Vi er opptatt av at det gjøres en skikkelig jobb, og vil diskutere dette med myndighetene, understreker Bolstad.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler