Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Regionalt trainee-program under etablering i Telemark

I løpet av våren kan Telemark få sitt første trainee-program. Det vil gi virksomheter i regionen tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, og gi unge nyutdannete en spennende inngang til arbeidsliv og karriere.

Det er Vekst i Grenland, kommunene, Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Telemark som sammen arbeider for å få etablert programmet etter mønster av Trainee Sør. Programmet henvender seg til bedrifter og offentlige virksomheter – og nyutdannete på mastergradnivå. Målet er å sikre virksomhetene høy kompetanse, og styrke regionen ved at flere med høy utdanning bosetter seg her.

Tre ganger seks
– Målet for forprosjektet er å inngå avtale med de første virksomhetene før sommerferien, slik at 1-2 traineer kan starte opp i virksomheten etter ferien, forteller rådgiver Geir-Morten Johansen i Team nyskaping, Telemark fylkeskommune.   

Ordningen går ut på at virksomheter som vil være med i programmet tegner et medlemskap i trainee-selskapet. Selskapet leier så traineen ut til tre ulike bedrifter á seks måneder, slik at traineen tilsammen har 18 måneders engasjement. – På den måten slipper bedriften å ta risiko og kostnad med ansettelse, understreker Geir-Morten Johansen.

Det endelige målet er at traineen ender opp med et interessant jobbtilbud og fast ansettelse hos en av bedriftene etter endt program. Erfaringene fra Sørlandet og Østfold viser at en stor andel av traineene får jobb og blir i regionen.

Ordning i mange regioner
Slike trainee-ordninger for å tiltrekke høyt utdannete fins i de fleste regioner i landet.

– Vi er nå i en forstudiefase der vi får bekreftet at ordningen har livets rett i vår region også, påpeker Johansen, og oppfordrer bedrifter og offentlige virksomheter i fylket til å melde sin interesse.

For mer informasjon, kontakt
Rolf.idar.isaksen@evry.com, tlf. 915 62 746 eller
geir.morten.johansen@t-fk.no, tlf. 950 32 781 eller
Ståle Tveit, st@vig.no, tlf. 957 30 277

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler