Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Satser på å utvikle "Ansvarlig produksjon"

Industri og forskning i Grenland går sammen om å utvikle "Ansvarlig Produksjon" med fokus på energi og CO2. – Dette feltet kan vi mye om her i regionen, sier seniorrådgiver Arild Ljådal i NHO (bildet), som er med i prosessen til å søke midler i et 3-årig ARENA-program for å utvikle en regional klynge.  

Industri, leverandørbedrifter, IT-selskap, forskning og offentlige aktører i Grenland satser nå på å utvikle tettere samarbeid innenfor "Ansvarlig Produksjon" og søker i disse dager midler til et 3-årig Arena-program.

Arena programmer tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.  

Stimulere til økt innovasjon
Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU, utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Samarbeidet som kalles ”Ansvarlig produksjon”, inneholder to fokusområder –eEnergi og CO2. Smarte Bygg er et delprosjekt.  

– Målet er å ta ut synergier, bli mer slagkraftig, og få til mer innovasjon og nyskaping, forteller Ljådal, som også er opptatt av at samarbeid mellom ulike nettverk kan gi mer synlighet og større tyngde utover egen region. Ifølge Ljådal finnes mye kompetanse på energi og CO2 her i regionen, spesielt på energieffektivisering og optimalisering av prosesser. 

Norcems arbeid for å realisere et CO2 pilotanlegg er et godt eksempel på spisskompetansen her, sier Ljådal, og peker på at overskuddsenergi kan brukes inn i annen produksjon og CO2 kan brukes som råstoff til å produsere nye produkter.

Søker penger til regional klynge
Arbeidet har pågått siden 2012 og involverer bedrifter fra ulike nettverk, som Industricluster Grenland (ICG), Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG), FoU miljøer (Høgskolen i Telemark, Norner, Tel-Tek, Aarbeidsforskningsinstituttet), IKT-selskap (EVRY og ITC), og offentlige aktører (Telemark fylkeskommune og Innovasjon NOrge)

Partene søker nå midler til Arena program, som i beste fall kan gi 2 millioner i året over 3 år. Konkurransen er stor – av 26 søkere blir kun fire tatt opp i Arena-programmet i 2013

Viktig for utvikling
– Hvorfor er det viktig å få et ARENA-program i Telemark?

– ARENA-programmet bidrar til at vi skjerper oss i prosessen, at vi er konkret og spisset. Det forutsetter at noen setter seg i førersetet, og at partene forplikter seg til et samarbeid for å få til utvikling, understreker Ljådal, og legger til at økonomisk støtte gir rom for å engasjere ressurspersoner som kan bidra til å få finansiert nye prosjekter.

– Kampen om arbeidskraft er hard, så vi trenger å være aktive for å skape spennende arbeidsplasser i vår region, sier Ljådal, som er godt fornøyd med at private og offentlige er gode samarbeidspartnere i prosjektet.

Om Arena-programmet:

Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Arena-programmet har som formål å stimulere utvikling av næringsklynger, basert på samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til 3-årige utviklingsprosesser. 
Programmet er pr desember 2012 engasjert i 27 prosjekter.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler