Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

- Vi må gjenreise industrikapital og industriens stolthet

”Det er tid for å gjenreise stolthet om industri og arbeid, og få investorer til å interessere seg for realverdier igjen”, sa Aslak Sira Myhre på Industrimøteplassen, arrangert av Herøya Industripark torsdag kveld.

Tre engasjerte innledere sammen med arrangøren. Fra venstre Erik Tønnesen, Aslak Sira Myhre, Thor Oscar Bolstad og Rolf Olaf Larsen.

Industrimøteplassen samlet et bredt knippe industri-, finansfolk og politikere til dialog om utvikling av landbasert industri. Grenlandsindustrien fikk det lille løftet de ønsket seg.

Flere en oss som tror?
Under overskriften ”Kapital er viktig for utvikling av landbasert industri, og industri er viktig for verdiskaping”, spurte Tor Oscar Bolstad, leder for Herøya Industripark, om det var flere enn industrien selv som tror på landbasert industriutvikling.

– Vi kan ikke la være å snakke om vekst og utvikling. Vi tror på det, men av og til blir vi litt usikre, innledet Thor Oscar Bolstad. – Jeg opplever at utlendinger ser verdien og er begeistret over hva vi har, bl.a. tilgang på kompetanse og energi. Men er det flere i Norge som tror på landbasert industriutvikling?

Må kjenne vår besøkelsestid
Det første lille løftet kom da Erik Tønnesen fra Skagerak Maturo Capital fortalte om regjeringens beslutning om å etablere seks såkornfond. To skal etableres nå, og Skagerak Maturo Seed Capital spiller opp for å etablere et fond på 500 millioner for Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder.

– Vi må kjenne vår besøkelsestid, utfordret Tønnesen. – Med kontor i Porsgrunn og Kristiansand vil 70-80 % investeres i regionen, sa han.

Midt i honningkrukka
– I aksen Stavanger, Grenland, Kristiansand er det interessante virksomheter, påpekte han. Kristiansand er unik på utvikling av boretekologi, 95 % av det som brukes kommer derfra. Grenland har industrikompetanse med stor evne til å omstille seg, forskning, piloter og industriell IKT. Kongsberg har subsea-miljø.

– Vi sitter midt i honningkrukka, sa investoren, som vurderer 200-250 selskaper årlig og kan vise til god track på investeringer i ulike selskaper.

Ifølge Tønnesen trengs tre ting for å skape industri: Infrastruktur, Kompetanse og Penger. Suksesskriteriene for industriutvikling er gründerens menneskelige og faglige kvaliteter, markedsmuligheter og en forretningsmodell som gir gjentagende og skalerbare inntekter.

Realiserer prosjekter på pilotarena
– Med nyetablert industri-inkubator, Proventia AS, og pilotarena Herøya er industrien godt rustet for utvikling, sa forretningsutvikler Rolf Olaf Larsen fra Herøya Industripark. Disse virkemidlene gjør at gründere og utviklere får tilgang til viktige ressurser og kompetanse, noe som gjør prosjektene mer robuste. 

– Vi har så langt bearbeidet 10 prosjekter, og jeg tror flere blir realisert i 2013, påpekte Larsen. Prosjektene er innenfor energi/miljø, metall/materialer og teknologiutvikling, og det dreier seg om investeringer fra 10-100 millioner kroner.

Gjenreise industristolthet
Ifølge Aslak Sira Myhre (bildet) har industri forsvunnet fra den norske samtalen, og den sterkeste drivkraften for det er finansideologien som står sterkt i Norge, med Oljefondet som kroneksemplet på at verdiskaping skal skje utenfor Norge.

– Vi må ta oppgjør med finansideologien, gjøre om finansverdier til realverdier, sa Myhra. – Vi må gjenreise stolthet for industri og arbeid. Industri henger sammen, den teknologien vi bruker i dag skal vi bruke på nye industriprosjekter i framtiden, understreket han.

Myhra fikk støtte fra Bror Yngve Rahm, Norsk Industri, som på direkten inviterte Myhra til møte i NHOs landsforening. – Vi trenger en oppvåkning, understreket Rahm. 

Tror det begynner å snu
Myhra tror holdningen og viljen til å investere i landbasert industri begynner å snu.

Situasjonen nå er at etablert prosessindustri og leverandører til disse kjøpes opp av utlendinger som er interessert i realverdier. Det er tilfelle med bl.a. Ineos, Bilfinger og RHI på Herøya. 

– Nå kommer det snart industriprosjekter ut fra pilotarena Herøya, så får vi se på responsen, sa Thor Oscar Bolstad, som synes Industrimøteplassen ga det løftet han hadde håpet på.  

Les også: Pilotarena Herøya – et tilbud til hele landet

Les også: Inkubatorselskap tilbyr gavepakke til industri og næringsliv

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler