Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Statoil inn i nybygg på Herøya i 2015

Statoil samler alle sine aktiviteter i Porsgrunn i nybygg på Herøya, som etter planen skal stå ferdig i 2015. Bygget vil gi plass til ca. 250 ansatte.

Det nye bygget skal inneholde kontorer, verksted og laboratoriefasiliteter og blir 10-11.000 m2 stort. Statoil har valgt tomt i østre del av industriparken, ved den fraflyttende International School Telemark, eller nord for denne. Derfra er veien kort til Statoils testrigg på Herøya.

Viktig å samles
I dag sitter hovedtyngden av Statoil-ansatte i Porsgrunn i Herøya Forskningspark sammen med åtte andre FoU-virksomheter, i tillegg har de ansatte i to andre bygg.

– Det er viktig å få samlet alle Statoils funksjoner i Porsgrunn i et eget bygg, sier Jarann Wold Pettersen, Statoils plassjef i Porsgrunn. – På den måten kan vi få ut synergier i organisasjonen, og vi får ivaretatt security på en bedre måte enn i dag. Vi er også en veldig dynamisk organisasjon der vi stadig flytter på folk og enheter, og trenger fleksibiliteten som et eget bygg vil gi, understreker han.

Det var i april Statoil annonserte at de ønsket å leie lokaler i Grenland. I annonsen presiserte de at lokalene måtte ligge i rimelig nærhet til Statoils testanlegg på Herøya. På forsommeren ble tre av tilbyderne plukket ut, og etter en ytterligere runde falt valget på østre del av Herøya Industripark. I januar starter anbudsrunden for byggeprosessen.

Avgjørende
Statoils testanlegg for oljeproduksjon er avgjørende for suksess når selskapet utvinner olje verden over. Det er totalt investert rundt 1 milliard kroner i testanlegget og fasilitetene her.

– Vi er store og unike på laboratorie- og storskala testing av olje, og har mye kompetanse knyttet til testanlegget. Nettopp derfor er det viktig at vi har kort vei til anlegget fra nybygget vårt, påpeker Jarann Wold Pettersen. Han legger til at det har vært gode forhandlinger med Herøya Industripark om tomtealternativene på Herøya, og Statoil følger seg ønsket og ivaretatt.

Videreutvikle F-parken
Når Statoil flytter fra Forskningsparken blir det mange ledige kvadratmetre, som kan fylles med annen FoU-aktivitet. Herøya Industripark har igangsatt et arbeid for å finne gode løsninger på kort og lang sikt.

– Vi jobber tett med leietakerne for å finne ut hva de har behov for, noen vil trenge større og mer optimale lokaler, andre trenger kanskje å samlokalisere seg bedre, sier Arve Solberg, Herøya Industripark.

– Videre ønsker vi å se på hvordan Forskningsparken kan se ut om 5-10 år. Her jobber vi sammen med arkitekt som bidrar med gode forslag til løsninger, understreker han.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler