Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Gledens dag i Grenland - 5 statlig millioner til industriutvikling

SIVA, Selskapet for industrivekst har i dag besluttet å støtte drift og etablering av industri-inkubator i Herøya Industripark, og bevilger nær 5 millioner kroner til formålet. Sammen med bidrag fra private og offentlige aktører i Telemark får regionen et slagkraftig verktøy for vekst og utvikling.   

Nyheten blir svært godt mottatt i miljøer som er opptatt av næringsutvikling. – Dette er en fantastisk god nyhet som vi støtter fullt ut, sier rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen. – En gledens dag i en situasjon der vi ofte kan føle oss sultefôret på offentlige midler, sier Ståle Tveit, direktør i Vekst i Grenland.

"Alle" er med
Og både Høgskolen og Vekst i Grenland blir med på eiersiden i inkubator-selskapet, sammen med SIVA, Herøya Industripark AS, Telemark Fylkeskommune og flere. I tillegg til aksjekapital vil de bidra med ressurser i form av kompetanse.

– For høgskolen blir dette et viktig verktøy for bedre samhandling med omgivelsene. Det vil også kunne bidra til at ideer som høgskolens ansatte og studenter jobber med, kan bli utviklet og kommersialisert, understreker Bogen.  

Aktiv medvirkning
Industri-inkubatoren skal aktivt hjelpe idéhavere og nyskapings- og innovasjonsprosjekter som har behov for kompetanse og ressurser for å videreutvikle forretningsidéene sine. For etablerte selskaper skal inkubatoren bidra til å utvikle ideer som senere kan tas i bruk i de løpende virksomhetene, eller i nye spinnoff-selskaper.

– Vi mener at industri-inkubator er et fornuftig verktøy for å skape vekst og utvikling på Herøya og i regionen for øvrig. Det sier Oddrun Englund, direktør for innovasjon i SIVA (se bildet under). SIVA går både inn på eiersiden med inntil 750.000 kroner, som tilsvarer er eierandel på 18 prosent. I tillegg vil SIVA støtte driften av industri-inkubatoren med en millioner kroner årlig i fire år.

Englund understreker også betydningen av at industrien selv setter seg i førersetet. –Vi oppfordrer industrien i Grenlandsområdet til å ta i bruk industri-inkubatoren som det gode verktøyet det er, framholder hun.

Stor entusiasme
Og det er stor interesse for industri-inkubator hos industri- og næringsaktører i regionen vår, i tillegg til virkemiddelapparatet og politisk ledelse i Telemark fylkeskommune og nasjonalt. En bredt sammensatt prosjektgruppe har utviklet et forprosjekt, mens Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark, og Jørn Roar Bamle, Vekst i Grenland har utarbeidet forretningsplanen for inkubatorselskapet. 

I dag er flere måneders intenst arbeid kronet med 5 millioner statlige kroner, i tillegg til bidrag fra de andre samarbeidspartnerne.

– Dette har vært en veldig positiv prosess der vi har møtt entusiasme og støtte over alt, og det er viktig for at verktøyet skal fungere etter hensikten, understreker de.

Nå jobber de videre med selve etableringen av selskapet, stillingen som daglig leder skal lyses ut, og man skal sikre flere med på eiersiden. – Dette koblet med den sterke kompetansebasen vi allerede har i regionen vår, vil gi resultater, understreker de.  

Les også Innspurt for inkubator på Herøya

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler