Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Klimavennlig industriutvikling - tar Grenlandsindustrien en rolle?

Er Grenlandsindustrien klare for å omsette milliarder av kroner til klimavennlig industriutvikling? Spørsmålet skapte stort engasjement fra bedrifter og politikere som deltok på TEKNAs og ZEROs debattmøte på Herøya denne uka.

En debatt med humor også. Fra venstre Rune Holmen, Enova, Knut Rutlin, Yara, Terje Lien Aasland, Stortingets næringskomite, Svein Flåtten, stortingsrepresentant fra Vestfold (H). Per Brevik, Norcem og Ståle Aakenes, Gassnova.

Da klimameldingen kom i juni 2012, lanserte også regjeringen et klimafond for finansiering av en nasjonal satsing på klimateknologi.  Satsingen har som mål å redusere klimagassutslipp og gi varige energibesparelser i industrien, gjennom å utvikle og ta i bruk teknologier som kan bidra til dette.

Fondet en etablert i Enovas Grunnfond, som skal styrkes med nye 25 milliarder kroner innen 2016. De første 10 milliarder kronene skal i henhold til Stortingets klimaforlik komme med i høstens statsbudsjett for 2013. Det skal gjennomføres prosjekter for 20 milliarder i perioden 2012-15, finansiert 50/50 av offentlig og privat.

– Vi etterspør store prosjekter som peker mot å utvikle ny teknologi for å redusere klimautslipp, forteller Enovas Rune Holmen fra Kraft & ny teknologi. – Det er det som gir resultater, og vi er klare og har fullt trykk på å ta imot søknader nå.

Kan Grenlandsindustrien spille en rolle framover?
Tekna og Zero var tidlig engasjerte pådrivere i klimafondsaken, og er nå opptatt av hvordan disse midlene omsettes i klimatiltak.

Derfor samlet Teknas leder, Marianne Harg og Kari Elisabeth Kaski fra Zero teknologimiljøene i Grenland for å få svar på spørsmålet: Kan Grenlandsindustrien spille en rolle for fremtidsrettet og klimavennlig industri i Norge?

Gjør det allerede
Enova bekreftet at norsk industri allerede bidrar og at energiintensiteten er fallende i riktig retning.

– Vi er den grønneste sementfabrikken i Europa, sa Per Brevik, Director Alternative Fuels fra Norcem. Han fortalte om et klimavennlig prosjekt de er i gang med. – Og vi gjør det ikke bare for oss selv, men for hele sementindustrien, fortsatte han. – Vi er stolte over å sette bærekraft i høysete, og resultatene skal vi dele med andre.

Terje Lien Aasland, leder for Stortingets næringskomite, roste Norcem som på pragmatisk vis greier å tiltrekke seg midler fra eget konsern, private og offentlig. 

Både Terje Aasland og Svein Flåtten, stortingsrepresentant fra Vestfold (H) mente at den viktigste jobben er å utløse de gode prosjektene og at det er industrien som må på banen. Og de var begge åpne for å diskutere størrelser på det offentliges bidrag.

Har kompetanse og styrke
– Norge er i front og har noe å bidra med på CO2-lagring, sa Ståle Aakenes fra Gassnova. Han refererte bl.a. til Statoils erfaringer fra 16 år tilbake med CO2 lagring på Sleipner som også har fått internasjonal oppmerksomhet.

– Vi har nå sagt at vi skal gjøre noe for klimavennlig utvikling, og vi har kompetanse og styrke til å gjøre olje og gass bærekraftig, sa Aakenes. – Vi må jobbe internasjonalt, og Norge kan bidra med ny teknologi for CO2 fangst og lagringsanlegg i verden, understreket han, og viste til at Kina nå bygger mange anlegg hvor de tar i bruk ny teknologi med en gang.

Retenkeenergiog business
Aakenes er også opptatt av kraftporteføljen som er i stor endring. 

– De ulike kraftkildene påvirker hverandre, fornybart påvirker fossilt. Samfunnet trenger energi. Vi må retenke energi og business. Vi vet hvor vi skal. Til et fornybart samfunn! Og her kan vi bidra, påpekte han

Zerokonferanse neste
Teknas Marianne Harg var strålende fornøyd med engasjemenet og den brede interessen fra mange ulike bedrifter i Grenland. Innspill og kommentarer fra debattmøtet blir tatt med til ZERO-konferansen 19-20.november hvor klimadebatten om framtidens klimaløsninger fortsetter mellom næringsliv og politikere.

 Arrangørene Kari Elisabeth Kaski, Zero (til venstre) og Marianne Harg, Tekna er svært fornøyd med arrangementet, her sammen med Porsgrunns ordfører Øystein Beyer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler