EUs "Green Deal, let’s make it real» - stadig flere prosjekter realiseres på Herøya

portrettbilde av mann i hvit hjelm og gul jakke smiler

Sverre Gotaas, adm.dir. Herøya Industripark AS. Foto: Tom Riis

Stadig flere ledende norske forskermiljøer, industribedrifter og andre, etterspør Herøyas testmuligheter, kompetanse og infrastruktur.

Alle vil delta i jakten på å være først ute med å realisere EU-finansierte og norske store innovasjonssatsinger i det grønne skiftet. Interessen for Herøya Industripark som test – og innovasjonsområde øker på.

Forrige uke kunne Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark AS gratulere SINTEF Industri med nytt stort 400 millioners EU-finansiert prosjekt, PyroCO₂. Testoperasjoner i demoanlegg som skal vise hvordan CO2-spisende bakterier kan produsere kjemikaler, og gjøre CO2 om til ny råvare for nye produkter, såkalt CCU (Carbon Capture Utilisation), skal skje på Herøya.

Forsterker en trend

– Dette er gode nyheter, uttalte Sverre Gotaas strålende fornøyd. – Det forsterker en trend vi er inne i nå. Vi merker at Herøya Industripark er attraktiv for å realisere fremtidens grønne industri.

Sammen med de store industribedriftene og leverandørindustrien er det naturlig at vi tar en posisjon som ingen andre har tatt.

De siste årene har interessen og tilflyt av innovasjonsprosjekter skutt fart.

Ledende forskermiljøer som SINTEF Industri, IFE og andre offentlige og private industriaktører og større bedrifter som Telenor, Applied Autonomy/Vy, Yara, NOAH, Elkem og flere kommer til Herøya med store innovasjonsprosjekter de ønsker å realisere gjennom å bygge nye fabrikker, demoanlegg, pilotfabrikker eller gjennomføre testoperasjoner i Herøya Industripark.

Har kompetanse og levende testområde

– Vellykkede testoperasjoner og bygging av ny industri dreier seg mer om kunnskap enn om teknologi, mener Gotaas.  

 – Vi byr på industriell kompetanse og Herøya som et levende testområde. Infrastrukturen etablert og bygget opp her over mange år, har stor verdi for nye innovasjonsprosjekter. Sammen med de store industribedriftene og leverandørindustrien er det naturlig at vi tar en posisjon som ingen andre har tatt. Så engasjerer vi oss strategisk og satser offensivt sammen med SINTEF, Proventia, industriklyngen og flere, for å få til en klynge av kompetanse som kan bidra. Vi har fått med oss sterke innovatører i vår satsing på å utvide for mer industriell innovasjon.

Herøya Industripark AS planlegger å bygge et nytt sted som har fått navnet Seidr, norrønt for «der framtiden skapes».

Grønne EU-satsinger til Herøya

Flere store grønne EU-satsinger realiseres på Herøya.

PyroCO2-prosjektet er det tredje i rekken av EU-prosjekter SINTEF tikker inn, og hvor testing i demoanlegg skal skje på Herøya. De to andre er SecREEts, sirkulærøkonomi og DiY4U, med avansert digital FabLab. Tre prosjekter til sammen finansiert med om lag 600 millioner EU-kroner.

fire personer i arbeidstøy står i en stor grå betonghall

Henter råstoff fra Yaras fullgjødselfabrikk: Fra v.: Sigve Sporstøl, REEtec, Mohan Menon og Vibeke Rasmussen, Yara Technology Center og Toril Roberg, REEtec.

Sirkulærøkonomi og digital FabLab

I SecREEtec hentes sjeldne jordartsmetaller ut fra Yaras gjødselproduksjon og blir ny råvare inn i ny europeisk verdikjede. Reetec og Yaras demoanlegg produserer nå på Herøya. I det andre, DIY4U, har Skiensbedriften Cody bygget en avanserte digital FabLab for innovatører på Herøya.

Les også Pilotarena Herøya skal teste ny prosess for lettmetallproduksjon i 60 millioners EU-prosjekt

5G, IoT

Et annet av EUs flaggskip-prosjekt «5G Solutions» bruker også Herøya som testområde. Telenor har i samarbeid med Yara etablert 5G i industriparken, og sammen med NTNU er de tre norske partnere som skal gi innspill til å realisere Europas 5G-visjon.

 Yara gjennomføre en rekke tester av 5G-nettverk og utstyr, som involverer brukere ute i felt på Herøya. 

Tre menn med arbeidsklær og hvite hjelmer står i en gate i industriparken

Testteam Herøya: Yara Porsgrunns testteam gjennomfører en lang rekke tester på bruk av 5G-nettverk til logistikk- og lasteoperasjoner i Herøya Industripark de neste par årene. Fra v: Håkon Wærstad, teknisk sjef, Arve Haavik, IT sikkerhetsekspert og Stig Myrland, Leder Prosessdata, Yara. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

…og autonome transportsystemer

Herøya Industripark AS, Yara, Applied Autonomy, City & Lab og Vy gjennomførte testkjøring av selvkjørende buss uten vert om bord på Herøya i 2020. Industriparken er testområde i City&Lab for å utvikle autonome kjøretøy.

Statsminister og kollegaer fikk diplom for å være passasjer i Norges og Nord Europas første testkjøring i Herøya Industripark. 

tre ministere i gule jakker står utenfor en selvkjørende buss med hvert sitt diplom i hendene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Statsminister Erna Solberg og Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet pilotprosjekt for selvkjørende buss i Herøya Industripark. De besto testkjøringen med glans.

– Bedriftene i industriparken har store ambisjoner når det kommer til automatisering og autonome løsninger. Dette prosjektet gir oss verdifull erfaring som vi vil ta med videre til andre prosjekter i arbeidet med å gjøre Herøya til autonom industripark, sier Sverre Gotaas.   

Tilføre ny kunnskap

Gotaas mener at industriparkmiljøet på Herøya kan bidra til å tilrettelegge for samarbeid som tilfører ny kunnskap til samfunnet.

– Derfor engasjerer vi oss med å bidra til det grønne skiftet gjennom utvikling. Vi er aktivt med hele veien for å finne ut mer om behovene, utfordre oss selv og industrien til å komme fram med de beste løsningene industri og samfunn trenger framover. Ingen andre står nærmere i dette landet for å bidra til å realisere fremtidens industri enn det vi gjør her på Herøya, sier Gotaas.

Les også Elkem velger Herøya til gigantfabrikk for batterimateriale.

EUs slagord passer godt til Herøyas ambisjoner

kun tekst The European Dream. Let's make it real.

EUs Green Deal er en europeisk klimapakt om felles innsats for å gjøre EU klimanøytral innen 2050. EU satser massivt på å realisere grønt skifte. Europakommisjonen foreslår et gjenreisingsfond på 750 milliarder Euro, Next Generation EU, samtidig med revidert langtidsbudsjett for 2021-2017 (MFF) på nesten 1100 milliarder Euro. Til sammen den største stimuleringspakken finansiert gjennom EU noensinne.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler