Streamet fagseminar 24.4.: grønn transformasjon av industrien

bilde av Pierre Herben til venstre og Irene Siljan Vestby til høyre

Siruklærøkonomi transformerer industrien

Når

Fredag 24. april
kl. 11.00 - 12.00

Hvor

Digitalt fagseminar
Gratis arrangement

Siruklærøkonomi transformerer industrien

Herøya Industripark, USN og SINTEF inviterer til digitalt fagseminar.

Tittel på innlegg: Hubs for Circularity – an upcoming new opportunity in SPIRE

  • Pierre Herben er en erfaren leder fra kjemisk industri med 28 år i Shell, Lyondell Basell Industries (leder i Polyolefins) og Yara (leder innen ammoniakk og gjødselproduksjon). Hos Yara International var han konserndirektør med ansvar for FoU og innovasjon. Han lanserte flere strategiske innovasjonsplattformer som tar for seg f.eks. defossilisering av Ammoniakk ved bruk av grønt hydrogen eller sirkulær økonomi. Siden slutten av 2018 fungerer han som styreleder for SPIRE IRIAG-samfunnet på vegne av Sintef, og etablerer veikart for en klimanøytral og europeisk prosessindustri med null avfall. Pierre fungerer også som FoU og strategi seniorrådgiver for stiftelsen Bellona og deltar i forskjellige prosjekter som fører til grønn transformasjon av vår bransje.

Tittel på innlegg: Grenland – a natural Hub 4 Circularity

  • Irene Siljan Vestby er utdannet Master of Science med spesialisering i næringsutvikling, organisasjonsutvikling, økonomi og markedsføring. Hun har siden 2016 ledet arbeidet med utvikling av klyngene Green Industry Cluster og Arenaklyngen Industrial Green Tech og har et stort engasjement for verdiskaping i industriregionen gjennom samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

Se seminaret her:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJkYzA1MGEtMDViZi00MTM3LTliMTAtOTg1MzY2NWMyOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af%22%2c%22Oid%22%3a%223b4a32df-89cb-4f01-b210-63593db725d3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler