Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara varmer opp stadig flere bygg i Herøya Industripark og i Porsgrunn kommune

Bilde av Anders Holst

Fra null til 50 GWh: Energijeger Anders Holst i Yara Porsgrunn henter ut mer og mer energi fra gjødselproduksjon som går til oppvarming av bygg via Skagerak Varmes to varmesentraler og fjernvarmenett i Herøya industripark. – Og enda kan vi hente ut mer, sier Holst. Her foran Yaras nye moderne salpetersyrefabrikk SS4i Herøya Industripark.

I dag får Herøya Industripark og Porsgrunn sentrum energi fra Yaras gjødselproduksjon på Herøya til oppvarming av omlag 60 næringsbygg, samt gatevarme og en fotballbane.  

Bygg i industriparken og byen får lokal og effektiv oppvarming basert på gjenvunnet energi.

– I samarbeid med Skagerak Varme, Herøya Industripark og flere har vi satt overskuddsenergi fra gjødselproduksjon i system for best mulig utnyttelse. Det er jo ikke noe vits å putte inn for mye energi, når det ikke er bruk for det, sier energijeger Anders Holst i Yara.

Energi sendes til Skagerak Varmes to varmesentraler på Herøya som ligger vegg i vegg med Yaras gjødselfabrikker. Skagerak Varme eier, utvikler og drifter det lokale fjernvarmenettet som strømmer overskuddsvarmen fra gjødselprodusenten videre.

Lav- og høytemperatur energi

Lavtemperatur, kalt lavverdig varme ligger på ca 95 grader. Dette passer godt til oppvarming av bygg og andre formål som for eksempel til produksjon av marine- og landbruksprodukter, tørking o.l. Høytemperatur, høyverdig energi er blant annet damp, ca 150 grader, som brukes industrielt. 

Kan utnytte mer

Holst tror samarbeidet kan resultere i ytterligere forbedringer og utvidelser.

– Jeg tror det ligger store potensialer i å utnytte mer lavtemperatur energi fra gjødselproduksjon til oppvarming av bygg. I denne sammenhengen er det greit  å tenke «mye vil ha mer»! For eksempel til flere bygg i industriparken eller videre i fjernvarmenettet mot Skien.  Fokus som energijeger er å finne energimatch for overskuddsenergi fra gjødselproduksjonen som passer behovet, sier Holst.

90 000 kvadratmeter «går» på energi fra gjødselfabrikken

Skjalg Aasland, Tove Kilen og Pål Berg

Milepæl: Herøya Industripark AS markerte en milepæl da de koblet sitt første bygg 127 i Forskningsparken til fjernvarmenett for et par år siden. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)

I Herøya industripark «går» hele 90 000 kvadratmeter kontorer, produksjonslokaler, laboratorier, verksteder og testhaller på energi fra Yara Porsgrunn.

I dag er 14 bygg, om lag to tredeler av bygningsmassen som Herøya Industripark AS forvalter i industriparken, koblet til Skagerak Varmes fjernvarmenett.

Stolt energijeger – første sertifiserte etter ny standard

Bilde av Anders Holst med tommel opp

Nysertifisert: Holst mottok sertifikat for energiledelse under Norsk Energis lansering av nytt Energilederforum i juni.  Sertifikatet viser at Yara Porsgrunn er første norske bedrift sertifisert etter ny standard i energiledelse ISO 50001:2018

– Sertifikatet er bevis på at vi har dokumentasjon og systemer på plass i ny standard for energiledelse. Energijegerjobben er nettopp å gjøre kontinuerlig forbedringer med å utnytte energien selv, eller dele med andre, sier Holst. Her er det mer å hente, smiler den nysertifiserte energijegeren.

Imponerende resultater

13 års energijegerjobb ved Yara Porsgrunn har gitt resultater i massevis, forteller Holst.

– Det er oppnådd forbedringer i ammoniakkfabrikken som er den største energiforbrukeren, men det mest imponerende er at energiforbruket i gjødselproduksjonen er redusert med en tredel. Dette tilsvarer 300 GWh eller omtrent som strømforbruket for ca 15000 husstander! Forbedringene er blant annet  utnyttelse av lavtemperatur overskuddsenergi (under 100 grader) som har gått fra null til 50 GWh idag.   

 

Skagerak Varme

Mer om fjernvarmeanlegget i Porsgrunn/Herøya
Det hele startet i 2005. Med Porsgrunn kommune og industrien i Grenland som viktige støttespillere ble det besluttet å starte arbeidet med å utnytte spillvarme fra industrien til oppvarming av store deler av Porsgrunn sentrum.

Produksjonskapasitet idag:
1 x 10 MW spillvarme, (Grunnlast) Yara
2 x 15 MW spillvarme, (Grunnlast) Yara
1 x 9,5 MW LPG, (Spiss-/reservelast) Kjølnes
1 x 15 MW Damp, (Spiss-/reservelast) Yara

Total leveringskapasitet: cirka 55 GWh varme

(Kilde: skagerakvarme.no)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler