Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara Technology Center i Herøya Forskningspark vokser – vil øke innovasjonstakten

Ny giv: – Nå er det ny giv, spennende oppgaver og veldig moro å jobbe her, sier en samstemt internasjonal gjeng nye medarbeidere og ledere i YTC. Fv. stående bak: Geir Sundmark, Sarmad Munir (Pakistan), Gaute Finstad, Odd-Arne Lorentsen og Sanoja Ariyarathna (Sri Lanka). F.v. sittende foran: Anne Cathrine Heggen, Egil Rasten, Haiyun Zhang Helgestad (Kina), Ahsan Nazir (Pakistan) og Alma M. Engelbrecht (Sør-Afrika).

Nye medarbeidere, penger og ressurser strømmer til Yara Technology Center (YTC) i Herøya Forskningspark. Innovasjonstakten for bærekraftig gjødselproduksjon skal opp.

Ny rekrutteringsbølge

YTC har gjennomført en ny stor rekrutteringsbølge. Mer enn 20 nye ingeniører fra inn- og utland, fra olje- og industrisektoren, er på plass. De topper YTC-laget på Herøya som nå teller 108 teknologer og prosjektfolk fra 29 nasjoner. En betydelig økning fra forrige rekrutteringsbølge i 2011/12.

− Denne gangen har vi ansatt flere kvinner enn før, og flere med doktorgrad, forteller Odd-Arne Lorentsen og Geir Sundmark fornøyd.

− Rekrutteringen henger sammen med omfanget og oppgaver vi skal løse, forklarer de. – Det er mye som skal gjøres, og vi får nødvendige penger, ressurser og spennende oppgaver. Nå er det veldig moro å jobbe her, sier de engasjert.

Inn i grønt skifte

– Hva skal gjøres?

− Vi skal gi innspill og finne løsninger på Yaras ambisjon – å ansvarlig levere mat til verden. Det betyr at produksjon skal økes samtidig som miljøavtrykket og energiforbruket skal reduseres. Vi skal bidra til bærekraftig gjødselproduksjon.

− På kort sikt (2020) ser vi på hvordan vi kan gjøre forbedringer i produksjonen. På lengre sikt (2030) ser vi på løsninger for å framstille gjødsel fra fornybar energi og ikke fra naturgass.

Lorentsen forteller at flere forskere og delprosjekter jobber med dette nå. − Her på Herøya er det tradisjon for, og gode muligheter for å bygge og teste i pilotskala, så Porsgrunn er et godt alternativ, sier han. – Å verifisere laboratorieresultater i pilotskala er et viktig steg fram mot industrialisering.

Øke forbedringstakten

– 2020 er ikke langt unna, hvordan skal dere levere ny kunnskap og forbedringer på så kort tid?

Raskere forbedringer med Scrum: Forbedringspotensialer og løsninger framskaffes raskere når vi jobber i team etter Scrum-metoden, sier Geir Sundmark og Odd-Arne Lorentsen i Yara Technology Center.

− Vi får fram flere forbedringer på kort tid etter at vi startet å jobbe på en ny måte som kalles Scrum, sier to engasjerte Yara ledere.

De forteller at YTC har utdannet Scrum-Mastere og dedikerte tverrfaglige team som kommer opp med forslag til best praksis, forbedringer og nye innovative løsninger på bare fire uker.

Treffsikker

− Vi lykkes også mye bedre når vi jobber tverrfaglig, sier Scrum- entusiastene. – Ikke bare internt i Yara, men også med eksterne eksperter, og ikke minst med de som skal bruke løsningene. Vi får kommentarer underveis, og veileder samtidig som teamene får jobbe selvstendig.  Vi har nok blitt mer treffsikre på realiserbare løsninger enn tidligere, påpeker Lorentsen.

− «Scrum»-begrepet kommer fra Rugby, men er også blitt en ledelsesfilosofi som brer om seg på grunn av gode resultater, forklarer Sundmark.

– Frie tverrfaglige team jobber dedikert på en godt definert oppgave i fire uker. Ikke mer. Da må de levere det de har. På den tiden skaffer de seg oversikt over beste praksis fra andre fabrikker i verden, analyserer og peker på potensiale for å forbedre produksjonsprosesser. Det har foreløpig vært fokus på energi, vannforbruk og utslipp. Deretter lages en portefølje av forslag som bearbeides videre. De beste ideene blir framlagt for beslutning om gjennomføring.  

Nye verdier

− Når vi rekrutterte nye var det viktig å velge kandidater med verdier som også matcher både den norske måten å jobbe på, Yaras verdier og måten å jobbe på i Scrum, forklarer Lorentsen og Sundmark.

De understreker at alle de nyansatte fra andre land enn Norge faktisk har hatt erfaringer fra Norden tidligere, i form av skole eller jobb, så de er forberedt til det de kommer til, i hvert fall klima og kultur.

Jeg spør Yaras nykommere. − Dere har blitt valgt framfor mange titalls, noen ganger hundretalls andre toppkandidater til jobbene i YTC. Hvordan føles det?

− Vi er stolte, men også litt engstelige for om vi skal lykkes.

− Vi er alle i samme båt, repliserer Odd -Arne Lorentsen smilende, overbevist om at YTC har truffet blink.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler