Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara-prosjekt har lagt igjen 900 mill. hos lokale leverandører

Prosjektleder Ole Martin Bakkerud og innkjøpssjef Kenneth Øvald

LOKALE INNKJØP: For å få til et godt prosjekt for Yara er det viktig å optimalisere innkjøpene. Det betyr f.eks. at lokale leverandører må vise at de duger, og de må være konkurransedyktige på pris, sier prosjektelder Ole Martin Bakkerud og innkjøpssjef Kenneth Øvald.

Yaras Bamboo-prosjekt på Herøya har gitt store lokale ringvirkninger. På drøyt 2 1/2 år er det investert i alt ca. 2,6 milliarder kroner i prosjektet, og rundt 900 millioner kroner er knyttet opp til kontrakter og leveranser fra lokale leverandører.

Yaras prosjektkontor i Brüssel (YPO) har vært ansvarlig for gjennomføring av Yaras Bamboo-prosjekt på vegne av Yara Porsgrunn. Ole Martin Bakkerud har ledet prosjektet. YPO har hatt ansvar for alt av innkjøp i forbindelse med arbeidene. Leveransene har omfattet engineering og administrasjonsressurser, store totalentrepriser, utstyrsenheter, bygnings - og installasjonskontrakter, og alt annet som kreves i et slikt omfattende prosjekt.

Må vise at de duger

– For å få til et godt prosjekt for Yara er det viktig å optimalisere innkjøpene. Det betyr f.eks. at lokale leverandører må vise at de duger, ikke minst i sikkerhetsarbeidet. Lokale avtalepartnere må også være konkurransedyktige på pris, de har ikke hatt noe fortrinn eller blitt tildelt leveranser kun fordi de er «lokale». Alle innkjøp, bortsett fra noe «småtterier», er basert på konkurranse. Slik må det være, sier Bakkerud og innkjøpssjef Kenneth Øvald.

To delprosjekter

Bamboo-prosjektet har bestått av to delprosjekter – Modifikasjons-prosjektet og SS1Q-prosjektet

– På det meste har vi vært rundt 120-130 i engineering og administrasjon i modifikasjons-prosjektet, forteller Bakkerud.

– I SS1Q-prosjektet har vi vært mellom 30 og 40. Det er få Yara-ansatte. De fleste er leid inn fra lokale selskaper. I tillegg til Bilfinger som har vært tungt inne med ingeniører og fagspesialister, har også Goodtech, Technogarden, AL Høyer, Sweco, TS-Group og andre lokale aktører levert ingeniører til prosjektet.

Bamboo henter navnet sitt fra bambustreet som vokser spesielt raskt. Målet er å øke gjødselproduksjonen på Herøya. Det krever en ny salpetersyrefabrikk (SS4) og oppgraderinger av eksisterende fullgjødselfabrikk nr. 3 (FG3) og kalksalpeterfabrikk (KS). I tillegg investeres noe i logistikk og materialhåndtering for å kunne handtere den økte produksjonen.

Ny salpetersyrefabrikk

– Først ble den gamle salpetersyrefabrikken revet. Vi har beholdt kompressortoget og absorbsjons-kolonna, og den nye salpetersyrefabrikken vil inneholde nyeste teknologi, sier Bakkerud.

Spanske Tecnicas Reunidas står for denne leveransen, og er også teknologileverandør. De eier selskapet Espindesa, som lisensierer teknologien som benyttes. Den nye fabrikken fører også til at Yara på Herøya får et lite overskudd av salpetersyre. Det skal brukes i andre deler av Yara-systemet.

– Det andre prosjektet er en oppgradering av de eksisterende fabrikkene. Prosjektet vil først og fremst bidra til en betydelig økning av kapasiteten i KS, men vil også føre til noe økt kapasitet i FG3, forklarer Bakkerud.

Resultatet er en økning på 50 000 tonn i FG3 og 210 000 tonn i KS. I tillegg investeres det i transportbånd og lagerkapasitet og liknende. Hvert av prosjektene har en ramme på ca. 1,3 milliarder kroner, så totalt har Yara investert ca. 2,6 milliarder kroner på Herøya siden slutten av 2014.

Største lokale leveransene

MÅTTE UTVIDE: Kantinesjef Gunn-Trude Thorsen Andersen måtte sette opp en ny serveringslinja da mannskapet var på det høyeste.

MÅTTE UTVIDE: Kantinesjef Gunn-Trude Thorsen Andersen måtte sette opp en ny serveringslinja da mannskapet var på det høyeste. 

Modifikasjons-prosjektet har de største lokale leveransene

– Dette delprosjektet ble delt opp i ulike anskaffelsespakker, slik vi alltid gjør, forklarer Øvald. – Det er en metodikk der vi hele tiden vurderer hvordan det er hensiktsmessig å gjøre innkjøpene for å utnytte synergier, og for å få til en optimal prosess når det gjelder pris og kvalitet.

– Hvor stor del av prosjektets kostnad på 1,3 milliarder kroner har gått til lokale leverandører?

– Cirka 700 millioner kroner, svarer Øvald, etter en større jobb med analyser og regneark. – Det er helt ned til penn og papir, sykler, arbeidstøy, bolter, muttere og «skaffe-varer».

Bilfinger har hatt den desidert største pakka med installasjon av mekanisk utstyr og rør. Caverion har gjennomført elektro- og instrumentinstallasjoner på alle utstyrsenheter, mens Bilfinger har stått for alle bygg-elektro-installasjoner. I tillegg har Veidekke Entreprenør og NCC vært inne på relativt store byggleveranser med blant annet ny silo, nye bryterrom og et nytt bygg i forkant av FG3.

Overraskende

– Mye av det vi har kjøpt inn til denne delen av prosjektet er levert lokalt. Når vi snakker om leveranser på det som skal bygges på site eller utføres lokalt, så er det stort sett lokale aktører som har fått kontraktene, forteller innkjøpssjefen.

– Er dere overrasket over hvor mye som går til lokale leverandører?

– Ja, til en viss grad. Vi visste fra andre prosjekter at den lokale andelen er stor, men jeg trodde ikke summen var så høy som den er. 700 millioner kroner av en totalpakke på 1,3 milliarder kroner – det er en veldig høy lokal andel.

Noen av leveransene har omfattet begge delprosjektene. ABB har levert alt av elektro-tavler. Det er den mest «lokale» utstyrsleveransen siden alle tavlene er utviklet og produsert av ABB i Skien. Herøya Nett stått for en relativt stor oppgradering av krafttilførselen til fabrikkene, og Kranringen har stått for alle tunge løft.

Kompetanse og erfaring viktig

Pris er viktig, men kompetansen og erfaringen teller minst like mye

– Når vi ser på slike prosjekter, så vurderer vi selvfølgelig pris. Men vi ser også på kompetanse og erfaring. Spesielt for modifikasjons-prosjektet, der leverandørene har gått inn i eksisterende fabrikker og jobbet mens fabrikkene kjørte for fullt. Da er det utrolig viktig med kompetanse og erfaring fra sitene. Å bringe inn helt nye firmaer og folk ville representert en stor risiko både sikkerhetsmessig og gjennomføringsmessig, selv om det selvsagt ville vært mulig å få til, fastslår Bakkerud.

Sikkerhetsnivået blant utførende mannskaper og Yaras håndtering av sikkerhetsarbeid i forbindelse med prosjekter, har løftet seg mange hakk i løpet av dette prosjektet.

– Kontraktørene har vist en imponerende vilje og evne til å gjennomføre og tenke sikkerhet. De forstår at sikkerhet er en del av «driftslisensen» vår for å kjøre fabrikker og å gjennomføre prosjekter, understreker Bakkerud og Øvald.

Lokal industri bedre rustet

Prosjektleder Ole Martin Bakkerud

STRAMMET INN: – Vi har nok strammet inn sikkerhetskravene ytterligere i forhold til det de lokale leverandørene har vært vant til: Dermed tror jeg leverandørene våre står bedre rustet i framtiden, sier prosjektleder Ole Martin Bakkerud.  

Kravene Yara har hatt til planlegging og handtering av sikkerhetsaspektet, har bidratt til at lokale leverandører har tatt et nytt steg i løpet av prosjektet. Det gjør lokal industri bedre rustet til å konkurrere på andre prosjekter i framtiden, mener prosjektledelsen.

– Ja, vi har nok strammet inn kravene ytterligere når det gjelder sikkerhetsaspektet i forhold til det lokale leverandører har vært vant til. Krav til sikkerhet under planlegging og gjennomføring har kanskje vært det viktigste enkeltkravet i denne delen av Bamboo-prosjektet. Det å ha en referanse fra dette prosjektet er sannsynligvis svært viktig for veldig mange av selskapene som har vært involvert, sier Bakkerud.

SS1Q-prosjektet – den nye SS4-fabrikken

I dette delprosjektet har Yara kjøpt inn tre store «pakker» som til sammen utgjør prosjekteringen og byggingen av den nye SS4-fabrikken. Prosessanlegget leveres av spanske Tecnicas Reunidas. Kompressortoget er oppgradert og vedlikeholdt av den sveitsiske leverandøren som i sin tid bygde denne maskinen.

Vedlikehold/oppgradering av eksisterende absorbsjonskolonne har NLI Grenland tatt seg av. I tillegg til disse tre store leveransene i prosjektet, har AF Decom revet den gamle SS1Q-fabrikken, og Bilfinger har gjort mesteparten av jobben med forberedelser til innkoblinger av eksisterende utstyr, infrastruktur og utilities som vann, strøm og damp. Spanjolene har brukt en del utenlandske underleverandører.

– Hvor stort er det lokalet bidraget i dette prosjektet?

– Det er vanskeligere å beregne, men vi havner vel på rundt 200 millioner kroner, litt avhengig av hvor langt vi strekker definisjonen av begrepet «lokal». I tillegg til noen av leveransene som er nevnt ovenfor, omfatter dette også innleie av mannskaper i forbindelse med selve leveransene og innleie av ressurser til oppgaver for YPO, Tecnicas Reunidas og deres underleverandører, sier Øvald.

35-40 prosent lokale bidrag

– Det betyr at av 2,6 milliarder kroner totalt utgjør cirka 900 millioner lokale leveranser?

– Det stemmer, men i de nevnte 2,6 milliardene ligger det også et beløp på et sted mellom 100 og 200 millioner som omfatter kostnader i forprosjekt-fasen og renter i byggeperioden. Det betyr likevel at et sted mellom 35 og 40 prosent av den totale investeringen Yara har foretatt i forbindelse med Bamboo-prosjektet, har tilfalt det lokale leverandørmarkedet, understreker Bakke og Øvald.

90 000 kopper kaffe

– Hittil i år har vi levert ca. 25 sykler til Yaras Bamboo-prosjekt, forteller innehaver av Porsgrunn Sykkelverksted Erik Vicmann.

SYKLER OGSÅ: – Hittil i år har vi levert ca. 25 sykler til Yaras Bamboo-prosjekt, forteller innehaver av Porsgrunn Sykkelverksted Erik Vicmann. – De vil ha klassiske damesykler med kurv og piggdekk. Det er sykler til fire-fem tusen, så vi har levert sykler og utstyr for ca. 125.000 kroner. I tillegg kommer service og vedlikehold, og det er bra for en forretning som vår.

I tillegg er det en del lokale ringvirkninger for næringslivet utenfor fabrikkportene. Dette er vanskeligere å tallfeste, men eksempelvis Rema 1000, Herøya Grillen, overnattingsbedrifter og en rekke andre leverandører utenfor industriportene på Herøya nyter godt av at det investeres i distriktet.

– I løpet av prosjektet har Kaffeknappen Norge levert anslagsvis 90 000 kopper kaffe. Vi har store områder vi skal bevege oss på, derfor har vi også kjøpt inn mange sykler. Det har vært god butikk for Porsgrunn Sykkelimport. Vi har kjøpt inn 20-30 sykler og hatt service på dem, forteller Øvald.

Lokale innkjøp omfatter også det meste av kantinetjenester, sikkerhetskurs, kopimaskiner og skrivere.

– Gjennom Bamboo-prosjektet har vi fått en veldig god oversikt over det lokale og regionale leverandørmarkedet, noe som gir et godt grunnlag for å gjøre de riktige beslutningene i forbindelse med eventuelle fremtidige prosjekter på Herøya. Yara har alltid vært en av hjørnestensbedriftene i Grenland. Det vi driver med her på Herøya, gir store direkte og indirekte bidrag til arbeidsmarkedet og næringslivet i nærområdet og regionen, og det er vi stolte av, konkluderer Bakkerud.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler