Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara Porsgrunn starter testkjøring av ny salpetersyrefabrikk

- Vi skal gjøre vårt ytterste for at støy under testkjøring skal minimeres, sier Anders Holst og Rebecca Williams i Yara.

Testkjøring av Yaras nye fabrikkanlegg for salpeterproduksjon pågår og vil ta seg opp nå i august. – Vi bruker vann, luft og damp under trykk som kan gi noe støy, men som er helt ufarlig. Vi kan ikke love at det blir støyfritt, men Yaras testteam skal gjøre sitt ytterste for å minimere støyen, sier Yaras commissioning leder Rebecca Williams.

Denne sommeren er det hektisk aktivitet med uttesting av Yaras nye salpetersyrefabrikk, som er en del av Yara Porsgrunns milliardinvestering for økt produksjon i Herøya Industripark.

Sikker og effektiv fabrikkdrift

Commission teamet med Rebecca Williams i spissen samarbeider tett med Yaras oppstartsleder Anders Holst og driftsmannskaper om grundig og trinnvis testkjøring som gradvis skal sikre overgang til stabil fabrikkdrift i løpet av fjerde kvartal.  

− En ny fabrikk må testkjøres for å sjekke at alt er sikkert og fungerer som tiltenkt før oppstart, påpeker Williams. I salpetersyrefabrikken bruker vi vann, damp og luft i en trinnvis uttesting av anleggene helt til vi har testet ut hele fabrikken. Når vi testkjører kan naboer tidvis høre trykkutblåsinger og se hvit damp. Det er helt ufarlig, og er noe av det samme vi gjør når et fabrikkanlegg skal kjøres i gang igjen etter en stor vedlikeholdsstans.

Ny eller kjent teknologi?

− Vi bruker kjent teknologi, men har plukket de beste teknologiløsningene fra andre fabrikker og lagt på noen forbedringer, forteller oppstartsleder og «energijeger» Anders Holst. Denne fabrikken, som er Yaras fjerde salpetersyrefabrikk i Herøya Industripark, får den beste energiutnyttelsen av konsernets salpetersyrefabrikker. Vi har tatt grep for stor grad av varmegjenvinning. I tillegg er fabrikken elektrifisert og har de laveste utslippene til miljø.

Aktiviteter framover

− Samtidig med uttesting av tekniske anlegg, jobber vi parallelt med å få på plass skiftorganisasjonen, driftsinstrukser og rapporteringssystemer, forteller Holst. Omlag 50 personer jobber innenfor salpetersyreområdet i Yara Porsgrunn og disse får nå ansvar for en ny salpetersyrefabrikk i tillegg til de tre andre i Herøya Industripark.

Oppdateringer vedr denne saken vil bli gitt på Industriparkens Facebook-side https://www.facebook.com/heroyaindustripark/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler