Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

To nye pilotanlegg i industriparken – målet er kommersiell produksjon av sjeldne jordartsmineraler

Yara og REEtec er to norske aktører i prosjektet SecREEts, her representert ved daglig leder i Reetec, Sigve Sporstøl (t.v.) og prosjektleder i Yara Technology Centre, Tom R. Jørgensen. Prosjekktet har fått 125 millioner kroner fra EUs Horizon 2020-program.

To pilotanlegg skal bygges i Herøya Industripark (HIP). Yara demoanlegg skal teste prosessen med å hente ut jordartselementer fra sin produksjon. Produktet fra Yara sendes videre til REEtec, som bygger et demoanlegg for å separere ut de sjeldne jordartsmetallene fra råstoffet de får fra Yara. 

REEtecs demoanlegg skal stå ferdig testet og overlevert til nyttår. Yaras skal stå ferdig høsten 2019. Målet er kommersiell produksjon av sjeldne jordartsmineraler på Herøya.

 – Det første vi starter opp med i 2019 er faktiske separasjonsforsøk, sier daglig leder i REEtec, Sigve Sporstøl. Yara og REEtec er to norske aktører i prosjektet SecREEts, som har fått 125 millioner kroner fra EUs Horizon 2020-program.

Lite marked for viktige produkter i det grønne skiftet

Det globale markedet for sjeldne jordarter er på ca. 175 000 tonn årlig (2018-tall) og domineres av kinesiske og australske aktører. Bakgrunnen for EU-støtten er et ønske om at Europa skal være uavhengig av andre regioner når det gjelder disse viktige råvarene, som er helt nødvendige i den nye, grønne teknologien.

Verdikjede fra gruve til ferdig produkt

– Dette er en verdikjede der de ulike samarbeidspartnerne har sine plasser, forklarer prosjektleder i Yara Technology Centre, Tom R. Jørgensen. – Yara produserer gjødsel fra råstoffet apatitt. Det inneholder en liten andel sjeldne jordarter, men i gjødselen har de ingen funksjon.

Yaras rolle i Horizon 2020 er å produsere et konsentrat som REEtec benytter når de skiller ut ulike jordartsmetaller. REEtecs produkter skal videre blant annet til engelske Less Common Metals (LCM), som skal lage metaller av dem. LCM er også i gang med bygging av et demoanlegg for sin del av samarbeidsprosjektet.

Til slutt skal tyske Vacuumschmelze (VAC) støpe ut selve legeringen til permanente supermagneter – de sterkeste magnetene som finnes i dag og som blant annet brukes i el-biler og vindmøller.

To demonstrasjonsanlegg i Herøya Industripark

– Vi bygger et testanlegg, der vi går inn i gjødselproduksjonen, «låner» produksjonsstrømmen og tar ut de sjeldne jordartselementene før vi sender strømmen inn i gjødselproduksjonen igjen, forklarer Jørgensen.

– Jordartene gjennomgår en renseprosess før de sendes videre til REEtec for separering. Vi er avhengig av å bare bruke gjødselrelaterte kjemikalier til dette fordi det stilles strenge krav til innholdet i sluttproduktene våre.

Pilotanlegg nr. 2 – separasjon hos REEtec

En finner aldri sjeldne jordartsmineraler alene. De finnes alltid sammen med andre sjeldne jordarter. Noen av de sjeldne jordartselementene er mer økonomisk interessante enn andre, men det er ikke mulig å bare produsere de mest interessante. En må separere ut alle som fins i råstoffet, og de er så kjemisk like at det er en svært krevende prosess.

REEtec har utviklet en metode for å separere ut sjeldne jordartsmetaller. Det er metaller som benyttes i en rekke ulike produkter, for eksempel vindmøller, LED-lys, flatskjermer, mobiltelefoner og mye annen elektronikk.

Revolusjonerende metode

– Gjennom de siste ti årene har vi utviklet en revolusjonerende ny metode. Den er effektiv, fleksibel og svært miljøvennlig fordi kjemikaliene vi benytter brukes om igjen, forklarer Sporstøl.

Testing av REEtecs metode begynte i liten skala på Universitetet i Oslo. Når selskapet så at teknologien fungerte, finansierte eierne et pilotanlegg på Herøya. – Herøya Industripark var et naturlig valg for piloten, forteller Sporstøl. – Her hadde vi tilgang til alt vi trengte av infrastruktur og kompetente folk til å hjelpe oss.

Full klaff med EU-søknad

Den lille piloten var i drift fra 2014 og ut 2017 og dokumenterte at REEtecs teknologi fungerte. På slutten av testperioden søkte REEtec om støtte fra Innovasjon Norge Telemark til å bygge et industriskala demonstrasjonsanlegg for å vise at teknologien fungerer i industriell skala.

– Vi fikk 35 millioner, sier Sporstøl. – Det er den største støtten som er gitt fra telemarkskontoret. Ved hjelp av disse pengene og midler fra eierne satte vi i gang. Under den prosessen så Yara og SINTEF at dette prosjektet passet inn i EU-prosjektet Horizon 2020.

Prosjektet som har fått navnet SecREEts, har fått 125 millioner kroner. SINTEF styrer prosjektet med Yara og REEtec i nøkkelroller. Totalt er det ni aktører som står sammen bak SecREEts, som har en totalramme på 200 millioner kroner.

Målet er kommersiell produksjon på Herøya

REEtecs pilot bygges i Bygg 125 i industriparken, rett ved Yaras gjødselproduksjon. Prosjektet går over fire år, fra juni 2018 til juni 2022.

– I den perioden skal vi drive testing – primært med råvarer fra Yara, men også med andre råvarer, forklarer Sporstøl. – Målet er kommersiell produksjon av sjeldne jordartsmineraler på Herøya. For at det skal bli en realitet, må Yara og REEtec lykkes med hvert sitt demoanlegg.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler